نویسنده موضوع: سرمایه مجاز(رسمی )  (دفعات بازدید: 871 بار)

آفلاین pejman74

  • کاربر جدید
  • *
  • سپاسگزاری ها
  • -تشکر کرده: 0
  • -تشکر شده: 0
  • ارسال: 12
  • امتیاز های کاربر: 1
  • دانشگاه: پارس مهر
  • مقطع تحصیلی: کاردانی
سرمایه مجاز(رسمی )
« : ژانویه 06, 2015, 18:11:48 »
سرمایه مجاز(رسمی )
سرمایه قانونی (رسمی ) هر شرکت سهامی شامل سهام سرمایه شرکت است که بایستی توسط سهامداران شرکت وجه آنها پرداخت شده وبرگ سهام سرمایه شرکت که بمنزلۀ سند مالکیت سهامدار در شرکت است به سهامدار به تناسب سهام خریداری شده تسلیم گردد.
هر سهامدار به تعداد سهامی که خریداری نموده در شرکت حق رأی دارد وآراء اکثریت سهامداران توسط هیأت مدیره شرکت اجرا می شود. سرمایه قانونی یا ثبت شده ممکن است از یک نوع سهام یا از انواع سهام تشکیل شده باشد که عبارتند از :
الف) سهام با نام وبی نام
بطورکلی در تمام شرکتها ممکن است سهام بی نام همراه سهام با نام وجود داشته باشد یعنی سهام با نام در تمام شرکتهای سهامی وجود خواهد داشت.اما وجود سهام بی نام در همه شرکتهای سهامی الزامی نیست،سهام با نام سهامی را می گویند که نام سهامدار، یا مالک سهام بر روی آن نوشته شده باشد، این قبیل سهام در صورت فروش توسط سهامدار به شخص ثالث بایستی با ثبت در دفتر نقل وانتقالات سهام شرکت انجام شود ونام ومشخصات مالک (سهامدار) جدید بر روی برگ سهام ودفتر نقل وانتقال سهام شرکت توسط کارکنان شرکت قید وبه امضاء مسئولین می رسد، اما سهام بی نام، سهامی هستندکه روی ورقه سهم محلی برای نوشتن نام سهامدار وجود ندارد ودارنده آن سهام (سهام با نام)مالک سهم یا سهامدار شرکت خواهد بود ونقل وانتقال آن در دفاتر شرکت قابل ثبت نمی باشد.


ب) سهام عادی
اکثریت شرکتهای سهامی دارای سهام عادی هستند، یعنی سهامداران دارای حق رأیبوده و در سود شرکت به حالت عادی سهیم هستند واگر شرکت سود داشت به توصیه هیأت مدیره وسهامداران ، سود سهام دریافت خواهند كرد.
اما اگر شرکت سود نداشته باشد واندوخته های عمومی شرکت نیز در حد بالائی نباشد، سود سهام وجود نخواهد داشت. سود عادی ممکن است با نام یابی نام صادر شود واین امر تابع مقررات اساسنامه وشرایط مندرج در برگ سهام می باشد.بعضی شرکتهای سهامی سهام خود را با نوع الف یا ب مشخص می کنند.اگر سهام نوع الف سهام عادی هستند وچنانچه سهام نوع ب طبق شرایط مندرج در برگ سهام دارای امتیاز خاصی نسبت به سهام نوع الف باشند در این صورت ، سهام نوع ب سهام ممتاز خواهند بود. ممکن است سهام نوع ب به جای داشتن امتیاز دارای محدودیتهائی نسبت به سهام الف باشند،مثلاً حق رأی نداشته باشند واز نظر سود نیز در سود عادی شرکت سهیم باشند، مثلاً حق رأی نداشته باشند واز نظر سود نیز در سود عادی شرکت سهیم باشند، در این حالت سهام مزبور را سهام عادی بدون حق رای می گویند. معمولاً در حسابداری برای حساب سهم عادی عبارت حساب سرمایه – سهام عادی به کار می رود واگر سهام نوع الف وب باشد برای هر یک حساب جداگانه نگاهداری می گردد وبه نامهای حساب سرمایه – سهام الف وحساب سرمایه – سهام ب، نامگذاری می شود واگر سهام سرمایه از نوع ممتاز باشد بنام حساب سرمایه سهام ممتاز نامگذاری وثبت می شود.
ج) سهام ممتاز
سهام ممتاز سهامی هستند که امتیازات خاصی دارا باشند ودر برگ سهام امتیاز مزبور قید می شود ودارنده سهام ممتاز درعین حال که سهامدار شرکت محسوب می شود،
می تواند از امتیازات سهام ممتاز برخوردار گردد.بندرت سهام ممتاز مانند سهام عادی دارای حق رأی هستند ودر اکثر شرکتها، سهام ممتاز فاقد حق رأی می باشند.سهام ممتاز را از لحاظ امتیازاتی که دارند طبقه بندی می کنند ومعمولاً حساب سهام ممتاز را با نام نوع امتیاز مندرج در برگ سهام جدا از حسابهای سهام دیگر سرمایه نگهداری می کنند. به دلیل نداشتن حق رأی ونداشتن حقوق کامل مشابه سهام عادی در دارائی های شرکت ، در عوض سهام ممتاز معمولاً دارای اولویت در دریافت سود، یعنی بخشی از دارائی های شرکت هستند، در نتیجه در صورت انحلال شرکت ،پس از پرداخت بدهی ها، ابتدا بهای رسمی سهام ممتاز به صاحبان آنها پرداخت می شود ودر صورت باقی بودن وجوه نقد پس بهای اسمی سهام عادی به سهامداران عادی پرداخت خواهد شد (اگر دارائی شرکت بیشتر از بهای اسمی سهام عادی باشد بازپرداخت سهام عادی نیز به نسبت دارائی ها صورت خواهد گرفت). بنابراین هنگام اعلام سود سهام پرداختنی ابتدا سود سهام ممتاز کنار گذاشته می شود وتا زمانی که سود سهام ممتاز پرداخت نشود ، سود سهام عادی نیز قابل پرداخت نخواهد بود.

Tags: