نویسنده موضوع: توالی مراحل حسابداری  (دفعات بازدید: 1608 بار)

آفلاین pezhman

  • کاربر جدید
  • *
  • سپاسگزاری ها
  • -تشکر کرده: 0
  • -تشکر شده: 0
  • ارسال: 5
  • امتیاز های کاربر: 0
  • دانشگاه: غیر انتفاعی فارس.شهرستان مهر
  • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
توالی مراحل حسابداری
« : مه 15, 2014, 20:01:07 »
توالی مراحل حسابداری:
سیستم حسابداری باید تمامی اطلاعات مالی موسسه را شناسایی،اندازه گیری،ثبت،طبقه بندی و در قالب صورتهای مالی تلخیص نماید تا اطلاعات مفیدی را برای استفاده کنندگان اطلاعات حسابدای فراهم کند.فرایند حسابداری شامل یک سری عملیاتی است که به طور پیاپی در هر دوره مالی تکرار میشود این عملیات مالی را چرخه ی حسابداری مگویند.
عملیات حسابداری در دو مقطع انجام میشود:
الف)در طول دوره مالی
ب)در پایان دوره مالی
الف)در طول دوره ی مالی عملیات زیر به طور مستمر و بدون وقفه انجام میگیرد:
1)جمع آوری اطلاعات مالی
2)تجزیه و تحلیل معاملات و عملیات مالی
3)ثبت معاملات و عملیات مالی در دفتر روزنامه(ورود اطلاعات اولیه)
4)نقل اقلام از دفتر روزنامه به دفتر کل
ب)در پایان دوره ی مالی برای تهیه ی صورتهای مالی عملیات زیر انجام میگیرد:
1)تهیه ی تراز آزمایشی
2)اصلاح و تعدیل حسابهی دفتر کل(ثبت اصلاحات در دفتر روزنامه و انتقال آن به دفتر کل)
3)تهیه ی  صورت سود و زیان و صورت تغییرات سرمایه
4)بستن حسابهای موقت(انجام ثبت های مربوط به بستن حسابهای موقت در دفتر روزنامه و انتقال آنها به دفتر کل)
5)تهیه ی تراز آزمایشی اختتامی
6)تهیه ی ترازنامه
تهیه ی صورتها ی مالی:
تهیه ی صورت های مالی به عنوان مهمترن محصول سیستم حسابداری،یکی از اصلی ترین وظایف حسابداران است.
نتیجه و خلاصه تمام عملیات حسابدری در پایان هر دوره ی مالی در قالب صورتهای مالی اساسی ارائه میشود.صورتهای مالی اساسی عبارتند از:
1)ترازنامه
2)صورت سود و زیان و صورت سود(زیان)انباشته
3)صورت گردش وجوه نقد
4)صورت تغییرات سرمایه(که فقط در موسسات و شرکتهای غیر سهامی میشود)
صورت سود و زیان:
صورت سود و زیان بیانگر نتایج عملیات موسسه طی یک دوره ی مالی میباشد.
برای اندازه گیری نتایج عملیات یک موسسه باید در آمدها و هزینه های یک دوره ی مالی باهم مقابله شوند.
گزارشی که مقابله ی درآمدها و هزینه های یک دوره مالی درآن صورت میگیرد را صورت سود و زیان میگویند.
صورت سود و زیان از روی تراز آزمایشی اصلاح شده تهیه میشود.
در صورت سود و زیان ابتدا درآمدها نوشته میشوند و سپس هزینه ها از آنها کسر میشود.
با کسرهزینه ها از درآمدها،سود موسسه به دست می آید.
بستن حسابها ی موقت:
به دو دسته تقسیم میکنند:
1)حسابهای موقت
2)حسابها ی دائمی
1)حسابها ی موقت حسابها ی هستند که مانده ی آنها به دوره ی مالی بعد منتقل نمیشوند
بهای موقت شامل حسابها ی زیر میشوند:
الف)حسابها ی صورت سود و زیان اعم از درآمدها و هزینه ها
ب)حسابها ی برداشت
حسابهای دائمی حسابها یی هستند که مانده ی آنها به دوره ی مالی بعد انتقال میگردد.حسابها ی دائمی شامل حسابها ی ترازنامه اعم از:
الف)داراییها
ب)بدهیها
ج)سرمایه میشود.
طی دوره ی مالی ممکن است بخشی از یک حساب دائمی و بخش دیگر آن موقت باشد.این گونه حسابهای مختلط می گویند.
مثلا حساب پیش پرداخت و پیش دریافت قبل از اصلاحات از جمله حسابها ی مختلط هستند با انجام ثبتها ی اصلاحی قسمت دائمی و قسمت موقتی حسابها ی مختلط از هم تفکیک می شود.
در پایان سال مالی برای بستن حسابهای درآمدها و هزینه ها ازیک حساب واسط به نام((حساب خلاصه ی سود وزیان))استفاده میکنیم.
تهیه ی تراز آزمایشی اختتامی:
پس از انجام ثبتهای مربوط به بستن حسابهای موقت و انتقال آنها به دفترکل،مانده این حسابهای در دفتر کل صفر میشود اگر پس از این کار از مانده حسابهای دفتر کل یک تراز آزمایشی اختتامی تهیه کنیم،فقط شامل حسابهای دائمی می باشدو به آن ترازآزمایشی اختتامی اطلاق میشود.
ترازنامه(صورت وضعیت مالی):
ترازنامه صورتی است که اطلاعات مربوط به منابع اقتصادی،تعهدات اقتصادی و حق مالی صاحب سرمایه را از طریق گزارش داراییها،بدهی ها و سرمایه واحد تجاری در یک زمان مشخص فراهم میکند،ترازنامه شکل بسط داده شده معادله ی اساسی حسابداری است.
از آنجا که ترازنامه معرف وضعیت مالی واحد تجاری در یک مقطع زمانی معین است،آن را(صورت وضعیت مالی))نیز مینامند.
داراییها ی جاری:
دارایهای جاری عبارت است از موجودی نقد و سایر دارایهای که به طور معقول انتظار میرود طی چرخه عادی عملیات واح تجاری یا ظرف یک سال،هر کدام طولانی تر است ،به وجه نقد تبدیل میشود،یا به فروش رود یا به مصرف برسد.
موجودی نقد،سرمایه گزاری های کوتاه مدت،حسابهای دریافتنی،اسناد دریافتنی کوتاه مدت،موجودیهای کالا و پیش پرداختها نمونه هایی از اقلام دارایی های جاری است.

تالار گفتگوی حسابداری

توالی مراحل حسابداری
« : مه 15, 2014, 20:01:07 »

Tags: