نویسنده موضوع: برآورد هزینه  (دفعات بازدید: 2217 بار)

آفلاین morteza2014

  • کاربر جدید
  • *
  • سپاسگزاری ها
  • -تشکر کرده: 0
  • -تشکر شده: 0
  • ارسال: 5
  • امتیاز های کاربر: 0
  • دانشگاه: غیرانتفاعی
  • مقطع تحصیلی: کاردانی
برآورد هزینه
« : مه 07, 2014, 10:05:01 »
برآورد هزینه :تاثیر برآوردهای هزینه بر ارزش شرکت:برآوردهای صحیح باعث بهبود تصمیم گیری ها می شوند و برآوردهای نادرست عدم کارایی هایی را در پی داشته و تصمیمات فاقد ارزش افزوده را افزایش می دهند.برآورد صحیح تر منجر به تصمیم دارای ارزش افزوده بیشتر می گردد.  یقینا برآوردهای هزینه می تواند عنصر مهمی در کمک رسانی به مدیران در انجام تصمیماتی باشد که به شرکت ارزش می افزاید.الگوی اصلی رفتار هزینه :هدف اصلی برآورد هزینه  تعیین رابطه بین هزینه و متغیرهای تاثیرگذار بر هزینه می باشد.با توجه به بررسی رابطه بین هزینه ها و مهمترین متغیری که آنها را دستخوش تغییر می کند  یعنی سطوح فعالیت  معطوف شده است. فعالیت را می توان براساس حجم (برای مثال  تعداد تولید  ساعات کار ماشین آلات  تعداد صفحات چاپ شده  میزان مسافت طی شده)  براساس پیچیدگی فرآیند ساخت(برای مثال  تعداد دفعات آماده سازی دستگاهها و شمار انواع مختلف محصولات ) و یا هر محرک هزینه دیگری اندازه گیری نمود. روشهای برآورد هزینه ها:برای تعیین رابطه بین رفتار هزینه و سطوح فعالیت به چهار روش که در عمل بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد می پردازیم: 1. برآوردهای مهندسی  .2. تجزیه و تحلیل حساب . 3. برآوردهای نمودار پراکنش و روش بالاترین - پایین ترین سطح فعالیت(حد بالا - حد پایین). 4. روشهای آماری(معمولا براساس تحلیل رگرسیون).1. برآوردهای مهندسی:معمولا برآوردهای مهندسی هزینه ها  از طریق اندازه گیری کاری که باید در انجام یک وظیفه صورت گیرد مقدور می گردد.برای این منظور یک تجزیه و تحلیل تفضیلی گام به گام هر مرحله از فرآیند ساخت همراه با انواع کار انجام شده و هزینه های مربوطه تهیه می شود.برآوردهای مهندسی مربوط به مواد مورد نیاز برای هر واحد از تولید  معمولا از نقشه ها یا جداول مشخصات قطعات محصول استخراج می شود.  یکی از مزایای رویکرد مهندسی این است که این روش هر یک از مراحل مورد نیاز برای انجام یک عملیات را به تفصیل بیان می کند. این امر امکان مقایسه با سایرترتیباتی که درآنها عملیات مشابهی انجام می شود را برای شرکت فراهم می نماید و شرکت امکان پیدا می کند به بازنگری بهره وری تولید خود بپردازد و نقاط ضعف و قوت ر شناسایی نماید.مزیت دیگر این رویکرد این است که به اطلاعات مربوط به فعالیت های قبلی در سازمان نیازی نیست.    یک از مشکلات رویکرد مهندسی این است که  از آنجا که به تجزیه و تحلیل هر یک از فعالیت ها می پردازد می تواند پرهزینه باشد.2. تجزیه و تحلیل حساب :حسابداران اغلب برای برآورد هزینه ها رویکرد تجزیه و تحلیل را به کار می برنداین روش مستلزم به بررسی تحلیلی هر حساب هزینه به کار برده شده برای ثبت هزینه های مورد نظر  مشخص نمودن هر یک از اقلام آن در قالب ثابت یا متغیر که بستگی به رابطه بین هزینه و گونه فعالیت دارد  می باشد.  رابطه بین فعالیت و هزینه از اهمیت فوق العاده برخوردار است.   در تبعیت از این رویکرد  اقلام هر طبقه عمده هزینه های سربار  تفکیک شده و سپس به عناصر ثابت و متغیر برآورد آنها تقسیم می شود. کل هزیه های دوره آتی  در برگیرنده جمع کل هزینه های متغیر و ثابت برآورد شده می باشد.3. برآورد براساس نمودار پراکنش و روش بالاترین - پایین ترین سطح فعالیت (روش حد بالا - حد پایین):درصورتی که فعالیت ها ی یک شرکت در گذشته از الگوی خاصی پیروی نموده و انتظار رود که این الگو در آینده نیز ادامه یابد استفاده از رابطه بین هزینه و فعالیت در گذشته برای برآورد هزینه های آتی می تواند مناسب باشد.تحلیل گران هنگامی که براساس داده های گذشته به پیش بینی هزینه های آتی می پردازند باید جانب احتیاط را از دست ندهند. در بسیاری از موارد رابطه هزینه و فعالیت تغییر می کند. پیشرفت فن آوری  مکانیزه تر شدن فرآیند تولید و سایر موارد مشابه باعث می شوند در بسیاری از سازمانها روابط قبلی هزینه - فعالیت مناسبت خود را برای پیش بینی آینده از دست بدهند.- تهیه نمودار پراکنش :ترسیم نمودار نقطه ای از هزینه های گذشته و سطوح گذشته فعالیت همواره روشی مفید برای برآورد دیداری روابط هزینه - فعالیت بشمار می رود.چنین نموداری  نمودار پراکنش نامیده می شود و منعکس کننده هر گونه نوسان با اهمیتی است که به روابط بین هزینه ها و فعالیت مربوط می شود.- تعداد مشاهده ها : اینکه تعداد مشاهده های مورد بررسی چقدر باید باشد  به عواملی نظیر دسترسی به داده ها   تغییرپذیری داده ها  و هزینه و منفعت نسبی جمع آوری داده های قابل اتکاءبستگی دارد.- برآمد هزینه به روش بالاترین و پایین ترین سطح فعالیت (حد بالا -حد پایین) : اگر روابط هزینه را بتوان به صورت یک خط صاف توصیف کرد  برای تعیین معادله برآورد هزینه می توان از هر دو نقطه نمودار پراکنش استفاده نمود. فعالیت را می توان در قالب تعداد واحدهای تولید ساعات کار و یا هر معیار دیگری توصیف کرد بطوری که معیار انتخاب شده با موضوع مورد بررسی تناسب داشته باشد.4. برآورد آماری هزینه با استفاده از تحلیل رگرسیون : فنون رگرسیون برای دست یافتن به خطی که بهترین برازش برای مجموعه ای از نقاط باشد  طرح ریزی شده اند. از آنجا که در رگرسیون تمام نقاط مورد توجه قرار می گیرد  نتیجه برآورد در مقایسه با روشهای دیگر که تنها مبتنی بر چند نقطه انتخابی هستند  از پایگاه گسترده تری برخورداراست. بعلاوه روشهای رگرسیون اطلاعاتی را فراهم می آورد که به مدیران کمک می کنند تا بتوانند تعیین نمایند تا چه اندازه معادله رگرسیون برآورد شده می تواند توصیف کننده رابطه بین هزینه ها و فعالیت ها باشد.- بدست آوردن برآوردهای رگرسیونی : مهمترین گام در بدست آوردن برآوردهای رگرسیون برای برآورد هزینه  تشخیص وجو د رابطه منطقی بین فعالیتها و هزینه هایی که باید برآورد شوند.-مشکلات مربوط به داده ها:صرف نظر از اینکه چه روشی برای برآورد هزینه مورد استفاده قرار گیرد  اعتبار نتایج به کیفیت داده های مورد استفاده وابسته است.فرآیند گردآوری داده های مناسب با مشکلات زیر در آمیخته است :- داده های گمشده :قرار دادن اسناد اصلی در جای نامناسب و یا کوتاهی درثبت یک مبادله می تواند به داده های گمشده منتهی شود.- داده های پرت : مشاهده های غیر عادی در روابط هزینه - فعالیت می تواند اثری منفی روی برآوردهای هزینه داشته باشد.- تورم : در طی دوره های تورم  داده های مربوط به هزینه های تاریخی  نمی تواند بطور صحیح منعکس کننده برآوردهای هزینه های آتی باشد.

تالار گفتگوی حسابداری

برآورد هزینه
« : مه 07, 2014, 10:05:01 »

Tags: