نویسنده موضوع: <<حسابداری محیطی- بخش مهمی از سیستم های اطلاعاتی در زمان  (دفعات بازدید: 1629 بار)

آفلاین طیبه حیاتی

  • کاربر جدید
  • *
  • سپاسگزاری ها
  • -تشکر کرده: 0
  • -تشکر شده: 0
  • ارسال: 5
  • امتیاز های کاربر: 0
  • دانشگاه: ازاد
  • مقطع تحصیلی: کارشناسی
برخورد شرکت با محیط ممکن است به روشنی به عنوان فاکتوری مورد توجه قرار گیرد،که در شرایط کنونی،موفقیت شرکت را تحت تاثیر قرار دهد.
هدف این مقاله:تعیین سیستم حسابداری محیطی به عنوان منبع مهمی از اطلاعات است که فرایند تصمیم گیری در این شرایط را پشتیبانی میکند. در نهایت عواملی که به طور با اهمیتی سیستم حسابداری محیطی را تحت تاثیرقرار می دهند تعیین می شوند
<<مقدمه>>
از جنبه طولانی مدت، شغلی که فرایند تبدیلی آن با فرآیند ارزش افزوده همراه نباشد،یعنی این فرایندها تاثیر اقتصادی معینی برای کارفرمای اقتصادی نداشته باشند،مناسب نیستند. به همین نحو، تجارتی که نتواند نیازهای مشتریان را تشخیص دهد،نیز مناسب نیست. البته جنبه هایی نیز وجود دارند که در چارچوب مدیریت استراتژیک باید مورد توجه قرار گیرند.طبق نظریه <جورلد وبر> این جنبه ها عبارتند از:
-   جنبه های کیفی (مربوط به کیفیت خروجی فعالیت تجاری و کیفیت کل فرایندهای شرکت است)
-   جنبه های زمانی (کاهش دادن زمان تقریبا در همه فعالیت های شغلی)
-   سایر جنبه ها، که توسط قوانین و آیین نامه ها تنظیم می شوند،یا اینکه از طرف شرکت به طور ارادی (عملأ)تعیین می شوند،مانند جنبه محیطی، جنبه هایی از ایمنی و بهداشت عمومی و غیره.
در شرایط کنونی حفاظت از محیط موضوعات مهمی را بیان می کند.این مسئله بنا به  شرایط زیر صادق است:
-   تأثیرات منفی محیطی مربوط به فعالیت هرواحد تجاری است- فعالیت ها، محصولات و خدمات شرکت ها باعث تغییراتی در محیط می شوند.
-   در ارتباط با فعالیت شرکتها منابع طبیعی مصرف می شوند و زباله هایی به محیط اضافه می شوند.
-   در سالهای اخیر،توجه به رفتار محیطی شرکت ها توسط بسیاری از گروهای علاقه مند مورد توجه قرار گرفته است.
این بدان معناست که تأثیرات متضاد فعالیت های شرکت بر محیط ممکن است،هستی و موفقیت آن را به مخاطره بیندازد و حتی منجر به نابودی آن شود.
مدیریت یک پارچه، به عنوان یک ابزار مهم برای رسیدن به موفقیت مورد توجه قرار گرفته است.طبق نظریه <جورلد وبر> دو پیشنهاد اساسی ممکن است موفقیت شرکت را تحت تأثیر قرار دهد که عبارتند از:
-   ضروری است که به منظور برابر بودن اساس عملیاتی با واحدهای تجاری مشابه، از عملکرد صحیح شرکت مطمئن باشیم. این کار باید در تمامی زمینه های اساسی انجام گیرد.                                                                                                                                                       
-   یافتن و استفاده از عواملی که فواید رقابتی را برای شرکت به ارمغان می آورند ضروری است.
در تعدادی از شرکتها جنبه های محیطی در هر دوی این عوامل نشان داده میشوند. با توجه به مورد اول،ضروری است که اساس عملیاتی را در راهی قرار دهیم که عملیات به اندازه کافی اقتصادی باشند،که بر این اساس پذیرش مسطح قیمت محصولات قابل مقایسه امکان پذیر می باشد. و به همین نحو برای تضمین کیفیت مورد نظر و بعد زمانی باید به قابلیت انعطاف پذیری و پاسخ به خواسته های مشتریان توجه شود.این یک فرایند دائمی است. شرکت ها بیشتر تلاش خود را بر کاهش دادن هزینه ها و افزایش عملکرد شرکت متمرکز می کنند.
در تعدادی از بخش ها هزینه هایی که در ارتباط با حمایت از محیط خرج شده یا به عنوان پیامد آسیب،بر محیط جزء عناصر با اهمیت هزینه به حساب می آید. یک روش مهم برای کاهش دادن هزینه ها و افزایش اثر بخشی رویه های شرکت،مدیریت مواد و جریان های انرژی و جریان های زاید در همه حالت های فیزیکی می باشد. همچنین باید با استفاده از مواد و انرژی نیز توجه شود. تغییرات عملیاتی اغلب باعث سرمایه گذاری های مهمی در تکنولوژی های جدید می شود. در ارتباط با پروژ ه های سرمایه گذاری همیشه باید به تأثیرات پروژه ها توجه شود.
بر طبق مورد دوم که در بالا گفته شد یافتن و استفاده از عواملی که فواید رقابتی را برای شرکت به ارمغان آورند ضروری است. بنابراین فعالیت های مدیریت استراتژیک باید در شرکت ایجاد شوند،جوی از نوآوری باید به وجود آید و اصل توسعه ی مداوم باید بخش جدایی ناپذیر مدیریت شرکت شود. با توجه به اهمیت رو به رشد حمایت از محیط،نزدیکی شرکت با محیط منبعی از فواید رقابتی در سال های اخیر می باشد. بسیاری از شرکت ها سرمایه گذاری های زیادی در تحقیق و توسعه فعالیت هایی انجام می دهند که هدف اولیه آنها حمایت از محیط می باشد. بر طبق اطلاعات بیان شده در بالا نزدیکی شرکت با محیط به طور واضح به عنوان فاکتوری در نظر گرفته می شود که در شرایط کنونی موفقیت شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد.
1-   مفهوم بهره وری اقتصادی بر سطح شرکت
مفوم بهره وری اقتصادی برای اولین بار در ادبیات علمی در آغاز سال 1990مورد بحث قرار گرفت. این مفهوم ابتدا در انجمن تجاری توسعه مداوم(BCSD) منتشر شد. بهره وری اقتصادی در سطح جهانی، منطقه ایی و یا در سطح شرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

ایده اساسی بهره وری اقتصادی توسط (BCSD) تعریف شده است:
بهره وری اقتصادی از طریق عرضه محصولات،کالا ها و خدماتی به دست می آید که رقابتی هستند، نیازهای بشری را برآورده می کنند و کیفیت زندگی را افزایش می دهند،با کاهش تدریجی تأثیرات محیطی و با مصرف منابع در چارچوب چرخه زندگی.
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) بیان می کند که بهره وری اقتصادی، بهره وری استفاده از منابع طبیعی به منظور برآورده کردن نیازهای بشری را منعکس می کند. ممکن است به صورت یک رابطه بین ورودی ها و خروجی ها تعریف شود: خروجی ها ارزش محصولات و خدمات تولید شده توسط شرکت، یک بخش یا کل صنعت را نشان می دهد؛ورودی ها میزان فشارهای محیطی اعمال شده توسط شرکت،یک بخش یا کل صنعت را نشان می دهند.
روشن است که بهره وری اقتصادی ارتباطات بین خروجی های یک رویه ی معین و ورودی های آن را ارزیابی می کند. بهره وری اقتصادی بالاتر را می توان از طریق افزایش خروجی ها و همچنین از طریق حداقل مصرف ورودی ها به دست آورند.
اگر هدف شرکت توسعه ی بهره وری اقتصادی باشد دستیابی به فواید قابل توجه هم در زمینه ی عملکرد اقتصادی شرکت و هم در زمینه ی توسعه ی عملکرد محیطی آن امکان پذیر می باشد.
استراتژی های شرکتی که بر توسعه ی بهره وری اقتصادی تمرکز دارد با عنوان استراتژی برنده خوانده می شود، این به معنی توسعه قابل توجه شرایط اقتصادی شرکت و عملکرد محیطی است.
مفهوم بهره وری اقتصادی شامل رکن سوم توسعه مداوم- زمینه اجتماعی- نمی شود. هر چند باید گفت که تمرکز بر بهره وری اقتصادی به معنی رد اصول توسعه مداوم نیست. در حال حاضر تلاش های سازمان های بین المللی بر توسعه ی رویکرد های اندازه گیری عملکرد اجتماعی به شیوه ای کمی و رابطه ی متقابل زمینه ی اجتماعی با مفهوم بهره وری اقتصادی متمرکز است.
2- پشتیبانی اطلاعاتی از مدیریت بهره وری اقتصادی
دو گروه اصلی از اطلاعات وابسته به اندازه گیری و مدیریت بهره وری اقتصادی هستند:
-   اطلاعاتی در مورد اثرات مالی که توسط جنبه های محیطی ایجاد شده اند (نتایج اقتصادی تأثیر شرکت بر محیط)
-   اطلاعاتی در مورد جنبه های محیطی و اثرات شرکت.
اگر شرکت قصد توسعه ی یک سیستم اطلاعاتی داشته باشد که توسعه ی بهره وری اقتصادی شرکت را پشتیبانی کند، باید طی جمع آوری، تجزیه و تحلیل و گزارش داده ها به این عوامل توجه کند:
-   به خاطر توسعه ی اثرات محیطی، ضروری است که بر مشکلات اصلی در ارتباط با آسیب به محیط تمرکز شود، ضروری است که اثرات مواد زاید جامد، دفع مایعات و آبهای آلوده بر محیط که توسط فعالیت های شرکت ها به وجود می آید تجزیه و تحلیل شود، باید جنبه ها و اثراتی که بزرگترین مشکلات محیطی را به وجود می آورند تعیین شوند.
-   تعیین فعالیت های اصلی که به طور با اهمیتی بهره وری اقتصادی شرکت را تحت تأثیر قرار می دهند ضروری است. باید به فعالیت های خدماتی و فروش توجه شود.
-   مسئولیت ها- داده های محیطی همیشه باید با مسئولیت ها مرتبط باشند. ضروری است که ابهام مربوط به صلاحیت ها و مسئولیت ها تعریف شود.
-   علایق دریافت کننده های اطلاعات- یک سیستم اطلاعاتی همیشه باید طبق نیازهای استفاده کنندگان باشد. این بدان معنی است که جمع آوری، تجزیه و تحلیل و گزارش گری اطلاعات باید تا آنجا که امکان دارد نیازهای مهمترین گروه های علاقمند را برآورده کند. یکی از گرو های مهم استفاده کننده از اطلاعات مدیران شرکت ها هستند. سیستم اطلاعاتی باید قادر به ارائه اطلاعات به مدیران مسئول باشد تا آنها بتوانند تصمیم گیری کنند. مدیران باید:
-   دسترسی سریع به اطلاعات ضروری (بدون تأخیر زمانی) داشته باشند.
-   باید امکان آزمایش داده های شرکت به صورت کلی و با جزئیات داشته باشند (مدیران سطح بالا معمولأ علاقه مند به داده هایی هستند که به کل شرکت توجه می کنند و مدیران سطح پایین تر معمولأ با داده های مفصل که جزئیات بیشتری دارند کار می کنند)
-   باید امکان تحلیل داده های منتشر شده داشته باشند.
-   به آسانی روش های برنامه ریزی یا فرآیندهای مدیریتی را آشکار کنند.
-   این امکان را داشته باشند که به طور مداوم واقعیات منتشر شده را مورد بحث قرار دهند.
مهمترین هدف سیستم اطلاعاتی این است که عملکرد شرکت را به شکلی بهینه در آورد. توسعه یک سیستم اطلاعاتی که نیازهای گرفته شده در بالا را برآورده کند دارای هزینه هایی می باشد. برای اینکه اطلاعات محیطی برای شرکت سودمند باشد، هزینه های صرف شده برای توسعه ی سیستم اطلاعاتی باید کمتر از منافعی باشد که شرکت از استفاده ی این اطلاعات کسب می کند.
بنابراین به منظور توسعه یک سیستم اطلاعاتی جامع باید:
-   اهداف و ترجیحات شرکت را به طور کلی پشتیبانی کند
-   اطلاعاتی کامل و مربوط به شرکت ارائه شود
-   از همه فرآیندهای مهم شرکت پشتیبانی شود، هم داخلی (خرید،تولید،فروش،مدیریت مالی،مدیریت محیطی و غیره) و هم خارجی (ارتباط با عرضه کنندگان، مشتریان، بانک ها و غیره)
-   یک معماری و ساخت شفاف و ساده داشته باشد
-   از نقطه نظر داده ای،عملکردی،نرم افزاری و سخت افزاری باید به صورت یک پارچه و منسجم باشد.
این بدان معناست که مأموریت سیستم اطلاعاتی شرکت باید توسعه ی یک سیستم ثابت و منطقی باشد؛ زیرا این سیستم یک شرط مهم برای تکوین و تکمیل اهداف استراتژیک می باشد. ضروری است که در یک ویژگی دیگر از سیستم اطلاعاتی را مورد توجه قرار دهیم:شفافیت سیستم.
این یک توانایی است برای:
-   بیان عکس العمل محیط داخلی و خارجی نسبت به اطلاعات.
-   دریافت و ذخیره اطلاعات از محیط خارجی.
-   سازگار کردن خود با محیط خارجی با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده.
-   تولید مجدد ارگانیسم به عنوان یک سیستم و حفظ بقای سیستم در شرایط متغیر.
اگر یک رویکرد مربوط به محیط و توسعه عملکرد اقتصادی متعلق به اهداف شرکت باشد، واضح است که مدیران و سایر گروهای علاقه مند باید به اطلاعاتی دسترسی داشته باشند که جنبه های محیطی و اثرات فعالیت ها، محصولات و خدمات شرکت بر محیط به علاوه ی علاقه مند باید به اطلاعاتی دسترسی داشته باشند که جنبه های محیطی و اثرات فعالیت ها، محصولات و خدمات شرکت بر محیط به علاوه علاقه مند باید به اطلاعاتی دسترسی داشته باشند که جنبه های محیطی و اثرات فعالیت ها، محصولات و خدمات شرکت بر محیط به علاوه نتایج اقتصادی آنها را مورد توجه قرار می دهد. اطلاعات ذکر شده در بالا توسط سیستم حسابداری محیطی ارائه می شود.
حسابداری محیطی منحصرأ بر بهره وری اقتصادی تمرکز نمی کند. بهره وری تنها یکی از اهدافی است که توسط مدیران جستجو می شود.

تالار گفتگوی حسابداری


Tags: