نویسنده موضوع: نقش حسابرسی در اقتصاد :  (دفعات بازدید: 1951 بار)

آفلاین fateme ahmadi

  • کاربر جدید
  • *
  • سپاسگزاری ها
  • -تشکر کرده: 1
  • -تشکر شده: 0
  • ارسال: 5
  • امتیاز های کاربر: 1
  • دانشگاه: ازاد
  • مقطع تحصیلی: کارشناسی
نقش حسابرسی در اقتصاد :
« : نوامبر 26, 2012, 19:06:53 »
1- ایجاد اطمینان نسبت به سرمایه کذاری ها و گردش سرمایه و کمک به توسعه اقتصادی
2- ایجاد اطمینان نسبت به اطلاعات و گزارشهای مالی
3- تعیین میزان اعتبار اطلاعات
4- مشخص نمودن نقاط ضعف در کنترل داخلی شرکتها
حسابرسی : فرایند سیستماتیک گرد اوری و ارزیابی بی طرفه شواهد پیرامون ادعاهای مربوط به رویدادها و فعالیتهای اقتصادی یک واحد اقتصادی و تعیین درجه انطباق بین این ادعاها و معیارهای از پیش تعین شده و اطلاع رسانی یافته ها و ذینفع ها .
عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی از دید کمیته مفاهیم بنیادی حسابرسی :
1- تضاد منافع
2- پیامدهای اقتصادی با اهمیت
3- پیچیدگی
4- عدم دسترسی مستقیم
عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی از دید واندا والاس
1- فرضیه نمایندگی
2- فرضیه اطلاعات
3- فرضیه بیمه
معایب احتمالی
1- اشتباهات سهوی
2- انصراف از اصول پذیرفته شده حسابداری
3- تمایلات وعلایق ناخود اگاه
4- تقلب و سوء جریانات
انواع حسابرسی :
1- حسابرسی صورتهای مالی
- ترازنامه – صورت سود و زیان – صورت سود وزیان جامع – صورت جریان وجه نقد – یادداشتهای همراه
2- حسابرسی رعایت
3- حسابرسی عملیاتی
- برنامه ریزی – تدوین برنامه – اجرای عملیات – ارزیابی نتایج – ارائه پیشنهادها – گذارشگری – پیگیری-
4- حسابرسی جامع

ارتباط حسابرسی رعایت با حسابرسی صورتهای مالی
1- حسابرسی رعایت به عنوان جزء لاینفک حسابرسی
2- حسابرسی رعایت به عنوان یک فعالیت مستقل

برنامه ریزی
1- شناخت مقدماتی
2- شناخت کلی وضعیت واحد مورد رسیدگی
3- شناخت عوامل محیطی
4- تعیین دامنه وهدف حسابرسی
5- بودجه بندی وقرارداد حسابرسی

اجرای عملیات :
1- انجام مصاحبه
2- استفاده از پرسشنامه
3- بررسی اسناد ومدارک خاص
4- مشاهده عملیات
5- تجزیه وتحلیل نسبتها ، روندها وسایر اطلاعات
6- تهیه نمودارهای سیستمی وعملیاتی
ارزیابی :
1- شناسایی نرسایی ها
2- شناسایی علل نارساییها
3- تعیین اثار کمی و کیفی نارسایی ها
4- تبادل نظر با مدیران واحد مورد رسیدگی درباره علل و اثار نارسایی ها
انواع حسابرسان
1- حسابرس مستقل 2- حسابرس داخلی 3- حسابرس دولتی 4- ذیحساب 5- بازرس قانونی
وظایف اصلی حسابرسی داخلی : ارزیابی وبررسی کفایت واثر بخشی سیستمهای حسابداری و کنترل داخلی
کمک حسابرس مستقل با حسابرس داخلی :1- گوشزد کردن نقاط ضعف سیستم کنترل داخلی 2- ارائه برنامه حسابرسی داخلی 3- ارائه رهنمودهای کلی نسبت به توسعه
وظایف بازرس قانونی :
1- تعیید صحت وسقم صورتهای مالی ارائه شده به مجمع عمومی صاحبان سهام از طرف هیئت مدیره شرکت 2- اظهار نظر نسبت به گذارش فعالیتهای هیئت مدیره که به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه میشود 3- اصول اطمینان از رعایت حقوق صاحبان سهام به طور یکسان 4- دعوت مجمع عمومی صاحبان سهام در شرایط خاص 5- گذارش وقوع جرم در شرکت 6- بررسی و اظهار نظر نسبت به توجیه اقتصادی افزایش سرمایه که توسط هیئت مدیره تهیه میگردد.7- اگاه ساختن مجمع عمومی در صورتی که مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار گیرند
خدمات فابل ارائه توسط حسابرس مستقل
1-حسابرسی 2- بررسی 3- خدمات مالیاتی 4- خدمات مشاوره مدیریت 5- خدمات حسابداری 6- اجرای روشهای توافقی
یکی از وظایف سازمان حسابرسی :
تدوین استانداردهای حسابرسی است
استانداردهای عمومی :1- صلاحیت حرفه ای ( کسب صلاحیت و حفظ صلاحیت ) 2- استقلال رای ( استقلال واقعی و استقلال ظاهری ) 3- مراقبت حرفه ای
استاندارد اجرای عملیات :
1- برنامه ریزی
2- کسب شناخت کافی از ساختار کنترلهای داخلی
3- شواهد
استانداردهای گزارشگری :
1- اظهار نظر. 2- مطابقت با اصول پذیرفته شده حسابداری. 3- یکنواختی. 4- افشاءکافی .
اجزاء گزارش مقبول استاندارد :
1- عنوان .2- مخاطب . 3- بند مقدمه .4- بند دامنه رسیدگی . 5 – بند اظهار نظر . 6 – تاریخ .7- نشانی . 8 – امضاء .

دلایل تعدیل گزارش مقبول استاندارد طبق استانداردهای حسابرسی :
1- عدم توافق ( انحراف از اصول پذیرفته شده حسابداری )
2- محدودیت دامنه رسیدگی
3- ابهام
4- تاکید بر مطلب خاص
گزارشهایی که به تغییر نظر حسابرس از گزارش مقبول استاندارد می انجامد .
1- گزارش مشروط . 2- گزارش مردود . 3- گزارش عدم اظهارنظر .
موضوع سازمان حسابرسی : تامین نیازهای اساسی دولت در زمینه حسابرسی و ارائه خدمات تخصصی مالی به بخش های دولتی و تحت نظارت دولت ، تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی با نظر جامعه حسابداران

رسمی ایران و ایین رفتار حرفه ای منطبق با موازین اسلامی و تحقیق وتتبع در روشهای علمی و عملی به منظور اعتلای دانش تخصصی منطبق با نیازهای کشور

تالار گفتگوی حسابداری

نقش حسابرسی در اقتصاد :
« : نوامبر 26, 2012, 19:06:53 »

Tags: