نویسنده موضوع: نقش حسابرسی در اقتصاد کشور  (دفعات بازدید: 3265 بار)

آفلاین mazloumi fard

  • کاربر جدید
  • *
  • سپاسگزاری ها
  • -تشکر کرده: 0
  • -تشکر شده: 1
  • ارسال: 5
  • امتیاز های کاربر: 1
  • دانشگاه: آزاد
  • مقطع تحصیلی: کارشناسی
نقش حسابرسی در اقتصاد کشور
« : دسامبر 21, 2011, 19:13:26 »
نقش حسابرسی در اقتصاد کشور
حسابرس چیست؟
 رسیدگی به صورتهای مالی یک شرکت توسط یک موسسه حسابرسی است. این نوع از حسابرسی عبارت است از بازرسی جستجوگرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیر بنای صورتهای مالی. حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی و بازرسی مدارک،مشاهده داراییها،پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر روشهای رسیدگی. رسیدگیهای حسابرسان مستقل مبنای گزارش حسابرسی را فراهم می آورد. هرگز حسابرسان بدون اجرای رسیدگی،نسبت به مطلوبیت ارائه صورتهای مالی اظهار نظر نمی کنند. حسابرسان انواع واحدهای بازرگانی و نیز، سازمانهای غیر انتفاعی را حسابرسی می کنند. بانکها، شرکتهای بیمه، کارخانه ها، فروشگاهها، موسسات آموزشی، انجمنهای خیریه، شرکتهای حمل و نقل هوایی، و اتحادیه های کارگری، همه معمولا مورد بازدید حسابرسان قرار می گیرند. انتخاب مناسبترین روش های حسابرسی برای هر کار، مستلزمکاربرد قضاوت وتجربه حرفه ای است.
نقش اعتباردهی حسابرسی
دلیل اصلی وجود حرفه حسابرسی مستقل، وظیفه اعتبار دهی است. اجرای این نقش، حسابرسان را در موقعیتی منحصر به فرد و بسیار اساسی در جامعه قرار می دهد. تعجب آور نیست که اعتبار دهی به موضوعاتی فراتر از صورتهای مالی نیز گسترش یابد. امروزه حسابرسان مستقل به انواع گسترده ای از اطلاعات دیگر نیز اعتبار می بخشند. اعتبار دادن به صورتهای مالی، به معنای ایجاد اطمینان از مطلوبیت ارائه و قابلیت اتکای آنهاست. اعتبار دهی شامل دو مرحله مجزا است. در مرحله اول، حسابرس مستقل باید یک رسیدگی (یا حسابرسی) را اجرا کند،این رسیدگی شواهدی را تامین می کند تا حسابرسان بتوانند نسبت به صورتهای مالی، نظر کارشناسی اظهار کنند. مرحله دوم نقش اعتبار دهی، ارائه گزارش حسابرسی است که نظر حسابرسان درباره مطلوبیت ارائه و قابلیت اتکای صورتهای مالی را به استفاده کنندگان صورتهای مالی انتقال می دهد.
اعتبار- سهم حسابرس مستقل در گزارشگری مالی
سهم حسابرس مستقل در گزارشگری مالی، اعتبار بیشتر بخشیدن به صورتهای مالی است. اعتبار، یعنی این که صورتهای مالی می تواند باور شود، به عبارت دیگر، اشخاص خارج از شرکت مانند سهامداران، اعتبار دهندگان، دولت و سایر اشخاص ثالث علاقه مند، می تواند به آن اتکا کنند.
امروزه ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده، روش پذیرفته شده ای است برای شرکتهای تجاری تا نتایج عملیات و وضعیت مالی خود را به وسیله آن گزارش کنند. استفاده از عبارت حسابرسی شده در مورد صورتهای مالی به این معناست که ترازنامه، صورتهای سود وزیان، سود(زیان)انباشته و صورت گردش وجوه نقد شرکت همراه یک گزارش حسابرسی است که توسط حسابرسان مستقل تهیه شده که در آن نظر حرفه ای خود را نسبت به مطلوبیت ارائه صورتهای مالی شرکت اظهار کرده اند.
صورتهای مالی حسابرسی نشده ممکن است صادقانه ولی بدون دقت تهیه شده باشد. بدهیها ممکن است نادیده گرفته شده و در ترازنامه انعکاس نیافته باشد. داراییها ممکن است در اثر اشتباه محاسبه یا تخطی از اصول پذیرفته شده حسابداری، بیش از واقع نشان داده شده باشد. سود خالص ممکن است به دلیل انتقال هزینه های جاری به دوره های آینده، یا به علت ثبت معاملات فروش قبل ازتاریخ تحویل کالا، بیش از واقع منعکس شده باشد.
انواع حسابرسی
حسابرسیها اغلب به سه گروه اصلی تقسیم می شود: (1)حسابرسی صورتهای مالی، (2) حسابرسی رعایت، (3) حسابرسی عملیاتی.
حسابرسی صورتهای مالی: معمولا ترازنامه  صورتهای سود و زیان، سود(زیان) انباشته و گردش وجوه نقد مربوط به آن را شامل می شود. هدف، تعیین مطابقت نحوه تهیه صورتهای مالی با اصول پذیرفته شده حسابداری است. حسابرسی صورتهای مالی معمولا توسط موسسات حسابرسی انجام می شود؛ و استفاده کنندگان از آن شامل مدیریت، سرمایه گذاران، بانکها، اعتبار دهندگان، تجزیه و تحلیل گران مالی و سازمانهای دولتی است.
حسابرسی رعایت: اجرای حسابرسی رعایت به وجود اطلاعات قابل اثبات، و ضابطه یا استاندارد شناخته شده ای بستگی دارد که توسط مقامات مجاز مقرر شده باشد. نمونه شناخته شده ای از این نوع، رسیدگی اظهارنامه مالیاتی توسط ممیزان اداره دارایی است که خود نوعی حسابرسی به شمار می آید. این حسابرسی به منظور تعیین مطابقت داشتن یا نداشتن اظهار نامه مالیاتی با قوانین مالیاتی ومقررات اداره دارایی انجام می شود. یافته های ممیزان دارایی از طریق برگ تشخیص مالیات به پرداخت کننده مالیات منتقل می شود.
حسابرسی عملیاتی: عبارت است از بررسی قسمتهای خاصی از سازمان به منظور سنجش نحوه عمل آنهاست. حدود حسابرسی عملیاتی اغلب از روی نمودار سازمانی تعیین می شود. حسابرسی عملیاتی در مقایسه با حسابرسی صورتهای مالی یا حسابرسی رعایت، مستلزم کاربرد قضاوت بیشتری است. محصول نهایی حسابرسی عملیاتی معمولا گزارشی به مدیریت است که شامل پیشنهادهایی برای بهبود عملیات نیز است.
استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی:
استانداردها، مقررات لازم الاجرایی برای سنجش کیفیت اجرای کار است. وجود استانداردهای پذیرفته
شده حسابرسی، نشانه توجه حسابرسان به داشتن کیفیت کار بالا و هماهنگ در بین تمام حسابرسان مستقل است. اگر هر حسابرس مستقل آموزش تخصصی کافی دیده باشد و حسابرسی را با مهارت، دقت و قضاوت حرفه ای اجرا کن، بر موقعیت اجتماعی حرفه افزوده می شود و جامعه اهمیت روز افزونی را به اظهار نظر حسابرسان که پیوست صورتهای مالی است، خواهد داد.
استانداردهای عمومی:
1-رسیدگی باید توسط فرد یا افرادی اجرا شود که دارای صلاحیت وآموزش فنی کافی به عنوان حسابرس باشد.
2-حسابرس یا حسابرسان باید استقلال رای خود را در تمام موارد مربوط به حسابرسی حفظ کنند.
3-در اجرای رسیدگی و تهیه گزارش باید مراقبت حرفه ای لازم به عمل آید.
استانداردهای اجرای عملیات:
1- عملیات حسابرسی باید به میزان کافی برنامه ریزی شود و در صورت وجود کارکنان، بر کار آنان به گونه ای مناسب نظارت شود.
2- برای برنامه ریزی حسابرسی و تعیین نوع، زمان بندی و میزان آزمونهایی که باید اجرا شود، شناختی کافی از ساختار کنترل داخلی باید کسب گردد.
3- شواهد کافی وقابل اطمینان باید از راه بازرسی، مشاهده، پرس و جو و دریافت تاییدیه کسب شود تا مبنایی معقول برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی مورد رسیدگی بدست آید.
استانداردهای گزارشگری:
1-گزارش باید تصریح کند که صورتهای مالی، طبق اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه شده یا خیر.
2-گزارش باید شرایطی را مشخص سازد که در آن چنین اصولی در دوره جاری نسبت به دوره قبل، بطور یکنواخت رعایت نشده است.
3- اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی منطقا کافی تلقی می شود مگر آن که خلاف آن در گزارش بیان شود.
4- گزارش باید یا حاوی یک اظهار نظر درباره صورتهای مالی بطور کلی، یا بیانگر این موضوع باشد که نظری نمی تواند اظهار شود. هنگامی که نظر کلی نتواند اةهار شود، دلایل آن باید بیان  گردد. در تمام مواردی که نام حسابرس به نحوی با صورتهای مالی ارتباط پیدا کند، گزارش باید بطور صریح  بیانگر ویژگی هر گونه رسیدگی حسابرس، و میزان مسئولیتی باشد که او به عهده می گیرد.
نام کتاب: اصول حسابرسی
مولفان: والتربی. میگز
ا.ری. ویتینگتون
کرت پینی
رابرت اف. میگز
ترجمه: عباس ارباب سلیمانی
محمود نفری
فصل اول

تالار گفتگوی حسابداری

نقش حسابرسی در اقتصاد کشور
« : دسامبر 21, 2011, 19:13:26 »

Tags: