چه کسی در سایت است؟

نمایش
کاربر زمان فعالیت
مهمان 22:32:06 درحال دیدن تاثیر نوع مالکیت نهادی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده د.
مهمان 22:31:54 در حال دیدن صفحه اول انجمن تالار گفتگوی حسابداری.
مهمان 22:30:57 درحال دیدن کمک در روش تحقیق.
مهمان 22:30:55 درحال دیدن سپرده .
مهمان 22:30:40 درحال دیدن ثبت حسابداری کالای خریداری شده از خارج از کشور.
مهمان 22:29:31 درحال دیدن ارزیابی ساختار کنترل داخلی توسط حسابرسان .
مهمان 22:28:44 In the Downloads
مهمان 22:27:48 درحال دیدن تجربه هاي مفيدكنكور92 براي كنكوريهاي93.
مهمان 22:26:10 فعالیت نامعلوم
مهمان 22:25:00 درحال دیدن رسیدگی کمیسیون اتحادیه اروپا به چرخش حسابرس .
مهمان 22:24:48 درحال دیدن تست ساده برای تخمین دامنه لغات شما در زبان انگلیسی.
مهمان 22:24:14 فعالیت نامعلوم
مهمان 22:24:12 فعالیت نامعلوم
مهمان 22:21:46 ثبت نام در انجمن.
مهمان 22:20:32 در حال دیدن صفحه اول انجمن تالار گفتگوی حسابداری.
مهمان 22:20:20 درحال دیدن حسابرسی ضمنی.
مهمان 22:20:02 درحال دیدن حساب های طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای(عمرانی).
مهمان 22:19:54 درحال دیدن ۲۴ فایل پاورپوینت از کتاب Fundamentals of Financial Management.
مهمان 22:19:13 درحال دیدن گزارش سود (زیان) تحقق نیافته سرمایه گذاری بلندمدت.
مهمان 22:18:29 فعالیت نامعلوم
مهمان 22:18:13 درحال دیدن كنترلهاي حسابرسي در رابطه با داراييهاي ثابت.
نمایش