نویسنده موضوع: کنترل داخلی سیستم حقوق و دستمزد  (دفعات بازدید: 3407 بار)

آفلاین zahra93

  • کاربر جدید
  • *
  • سپاسگزاری ها
  • -تشکر کرده: 0
  • -تشکر شده: 1
  • ارسال: 5
  • امتیاز های کاربر: 1
  • دانشگاه: پارس
  • مقطع تحصیلی: کاردانی
کنترل داخلی سیستم حقوق و دستمزد :
کنترل داخلی مناسب برای سیستم حقوق و دستمزد مانند سایر روشهای کنترل داخلی شامل تقسیم دقیق وظایف و مسؤلیتها در سیستم حقوق و دستمزد است. در اغلب مؤسسات وظایف و مسؤلیتهای حقوق و دستمزد بین دوایر زیر تقسیم شده است:
1- دایره کارگزینی
2- دایره ثبت اوقات کار
3- دایره حقوق و دستمزد
4- دایره پرداخت
1-دایره کارگزینی:
وظیفه عمده این دایره تأمین نیروی کار لازم برای قسمتهای مختلف مؤسسه است. دایره کارگزینی علاوه بر انجام وظیفه بالا ، آیین نامه های استخدامی را تهیه می کند و به برنامه های آموزشی و شرح وظایف و ارزیابی مشاغل می پردازد. استخدام کارکنان جدید ممکن است برای جایگزینی با کارکنان دیگر و یا برای توسعة فعالتهای مؤسسه صورت گیرد. این دایره با هماهنگی مسؤلین سایر دوایر ، شرایط و تعداد کارکنانی را که باید استخدام شوند تعیین و با رعایت مقررات استخدامی مؤسسه اقدام به استخدام کارکنان جدید می کند. مقررات استخدامی هر مؤسسه علاوه بر مطابقت با مقررات داخلی خاص آن مؤسسه باید با قوانین و دستورالعمل های وزارت کار و امور اجتماعی ، سازمان تأمین اجتماعی و سایر نهاد های مربوط هماهنگی داشته باشد. پس از انجام مراحل مختلف استخدام ، دایره کارگزینی سوابقی را که نشان دهنده تاریخ استخدام ، نرخ حقوق و دستمزد تصویب شده و کسور مربوط به کارمند جدید را به دایره حقوق و دستمزد ارسال می کند. تغییر نرخ حقوق و دستمزد و احیاناً خاتمه کار کارکنان بباید سریعاً به دایره حقوق و دستمزد اطلاع داده شود تا موضوع را در هنگام محاسبات و تنظیم لیستهای مربوطه در نظر داشته باشند.
کار ساعت:
کار ساعت محکم ترین و گویا ترین مدرک حضور کارکنان در محل کار از ساعت ورود تا ساعت خروج است.کارت ساعت در دایره ثبت اوقات کار  ، کنترل و جمع آوری می شود. چون دریافتهای هریک از کارکنان مبتنی بر کارت ساعت است و از طرفی پس از امضای کارت ساعت توسط فرد مسؤل است که محاسبه و پرداخت نهایی صورت می گیرد، کارت ساعت و دقت و صحت آن نقش بسیار با ارزشی در رابطه بین کارکنان و کارفرما ایفا می کند . در بیشتر اوقات تلقی کارکنان جدید از وضعیت کنترل داخلی در یک مؤسسه بستگی به دقت دایره ثبت اوقات کار دارد . کارت ساعت شامل: نام و شماره استخدامیکارکنان است و هر کارت معمولاً یک دوره حقوق و دستمزد را در بر می گیرد. یک کارت ساعت تکمیل شده نشان دهنده ساعت شروع و خاتمه کار هر یک از کارکنان و اضافه کاری آنها در هر روز یا نوبت کاری است.
3-دایره حقوق و دستمزد:
محاسبه و تعیین حقوق و دستمزد ناخالص، کسورات،و خالص دریافتی هر یک از کارکنان و تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد بر اساس کارتهای ساعت ارسال شده از دایره ثبت اوقات کار ، در دایره حقوق و دستمزد انجام می شود. وظایف و عملیات این دایره به وسعت و حجم عملیات مؤسسه بستگی کامل دارد .                                        دایره حقوق و دستمزد مدارک مربوط به هر یک از کارکنان را به تفکیک نگهداری و چکهای حقوق و دسمزد را تنظیم و با سایر مدارک لازم برای پرداخت به دایره پرداخت و یا مسؤل پرداخت حقوق و دستمزد ارائه می کند. بنابراین، داده های به دایره حقوق و دستمزد شامل: گزارش ساعت کار ، نرخ حقوق و دستمزد و کسورات است و پس از پردازش ستاده ها شامل موارد ذیل خواهد بود:
الف) لیست حقوق و دستمزد به عنوان مدارک مؤسسه برای ارسال به سازمان تأمین اجتماعی و اداره مالیات حقوق
ب) سوابق و محاسبات انفرادی درآمد و کسورات هر یک از کارکنان
ج) صدور چک حقوقی
4-دایره پرداخت حقوق و دستمزد:
در مؤسساتی که تعداد کارکنان آنها زیاد نیست ، پرداخت حقوق و دستمزد معمولاً در یک روز انجام می شود و تناوب پرداخت ممکن است هفتگی ، دو هفته یکبار ، یا ماهانه باشد.
بهترین روش پرداخت حقوق و دستمزد پرداخت توسط چک از حساب جاری بانکی است. در صورتی که به دلایل مختلف پرداخت حقوق توسط چک امکان پذیر نباشد و به شکا نقدی انجام می شود، به میزان جمع مبلغ مورد نیاز برای پرداخت خالص لیست حقوق و دستمزد وجه نقد از بانک دریافت و در اختیار دایره پرداخت حقوق و دستمزد یا مسؤل پرداخت قرار داده می شود. در این حالت مبلغ خالص حقوق و دستمزد هر یک از کارکنان در پاکت های مخصوص که بر اساس شماره کارمند و یا حروف الفبا مرتب شده اند قرار داده می شوند. پس از کنترل جمع مبالغ پاکتها و موازنة آن با جمع خالص قابل پرداخت لیست حقوق و دستمزد در مورد پرداخت و اخذ امضاء از کارکنان اقدام می شود. در مواردی که پرداخت حقوق و دستمزد از طریق چک صورت می گیرد ممکن است صدور چکها از حساب جاری خاصی که فقط برای پرداخت حقوق و دستمزد در نظر گرفته شده است یا از طریق حساب جاری بانکی مؤسسه انجام شود.
منبع: اصول حسابداری2
مؤلف: یحیی حساس یگانه

تالار گفتگوی حسابداری


Tags: