تالار گفتگوی حسابداری

حسابداری => سایر کنکورهای حسابداری => نويسنده: hamed در مارس 01, 2015, 16:33:33

عنوان: سوال مهم و فوری
رسال شده توسط: hamed در مارس 01, 2015, 16:33:33
شرکت ستاره 2% فروش نسیه را به عنوان هزینه م.م در نظر میگیرد. فروش شرکت در سال80 مبلغ 800000 ریال بوده و سایر اطلاعات به شرح زیر می باشد.
مانده ذخیره م.م در ابتدا سال 15000   
مطالبات سوخت شده در طی سال18000
وصول مطالبات سوخت شده 5000
در صورت سود و زیان سال 81 شرکت ستاره ، هزینه م.م به چه مبلغی باید گزارش شود؟
الف) 21000   ب)22000      ج)24000      د) 27000
حسابداری میانه یک سوال 7 ص115