نویسنده موضوع: سود سهام سهامداران  (دفعات بازدید: 2112 بار)

آفلاین pejman74

  • کاربر جدید
  • *
  • سپاسگزاری ها
  • -تشکر کرده:
  • -تشکر شده:
  • ارسال: 12
  • امتیاز های کاربر: 1
  • دانشگاه: پارس مهر
  • مقطع تحصیلی: کاردانی
سود سهام سهامداران
« : ژانویه 06, 2015, 18:12:28 »
سود سهام سهامداران
سهام سهامداران : سود سهام سهامداران عبارتست از توزيع بخشي از دارايي شركت بين مالكين آنكه از نتيجه كسب درآمد دوره جاري يا دوره هاي قبل حاصل شده است .هر مبلغي كه از اين رقم در موسسه باقي بماند وبين سهامداران توزيع نگردد در واقع موفي ايجاد محدوديت در سود سهام سهامداران مي باشد . سود سهام توزيع شونده بين سهامداران يا بصورت نقدي توزيع ميگردد يا بصورت سهام سرمايه (سود سهمي) ممكن است پرداخت سود سهام به علت عدم وجود وجه نقد به صورت جنسي از توليدات موسسه صورت پذيرد يا اينكه موقتا به صورت بدهي جاري در موسسه بماند در اين صورت بايد ظرف سال بعد به صورت اسناد پرداختني تبديل شود الف) پرداخت سود سهام به صورت نقد: ابتدا ميزان سود سهام را بر اساس مصوبه مجمع عمومي ويا به توصيه مديران تعيين نموده ودر حساب سود انباشته آن بدهكار و به حساب سود سهام پيشنهادي يا سود سهام عادي يا سود سهام پرداختني بستانكار مي كنند . يعني اگر ميزان سود سهام مصوبه مجمع عمومي باشد سود سهام پرداختني واگر براساس توصيه مديران باشد سود سهام پيشنهادي يا عادي تلقي مي شود پس در موقع پرداخت سود هر سهامدار به وي حساب سود سهام پرداختني يا پيشنهادي يا عادي بدهكار شده وحسابجاري بانكي موسسه بستانكار مي شود .بايد توجه داشت كه در موقع صدور چك سود سهام بايستي دو فقره چك و يا مجموعا بابت همه سود سهامداران يك چك كلي مجددا براي ماليات سود سهام سهامداران صادر گرديده و به وزارت اموراقتصادي و دارايي پرداخت شود.
ب) پرداخت سود سهامداران به صورت غير نقدي: در بسياري از مواقع موسسه با وجود داشتن سود ويژه ودر نتيجه سود سهام پرداختني ممكن است وجه نقد كافي بريا پرداخت سود سهام در اختيار نداشته باشند كه سود سهام سهامداران را بصورت نقد بپردازند و لذا با موافقت سهامداران ممكن است كه از توليدات موسسه يا موجودي كالا به جاي پول نقد استفاده شده و كالا به سهامداران داده شود .در اين حالت اگر كالا به قيمت تمام شده براي موسسه به سهامداران توزيع گردد بايستي حساب سود سهام پرداختني بدهكار و حساب كالا به قيمت تمام شده بستانكار شود .بابت پرداخت ماليات سود سهام هر سهامدار موقع تحويل كالا مبلغي به ميزان ماليات سهامدار از هر سهامدار در يافت مي شود كه حساب جاري بانكي شركت بدهكار و ماليات پرداختني سود سهام بدهكار و جاري بانكي شركت بستانكار شده و ماليات در وجه وزارت امور اقتصاد ودارايي پرداخت مي شود . تبصره: بايد توجه داشت كه پرداخت سود سهام مبلغي به صورت نقد و مبلغي به صورت كالا در ايران بسيار متداول است و در اين حالت ماليات  سهامدار از مبلغ نقدي پرداخت مي شود .
 ج) سود سهمي: بعضي از شركتها به علت گسترش فعاليت شركت نياز به افزايش سرمايه دارند و بهترين راه افزايش سرمايه تحويل سهام سرمايه حاصل از محل افزايش سرمايه به سهامداران به جاي وجه نقد است . اين عمل باعث كاهش دارائيهاي شركت نشده ودر عين حال حقوق صاحبان سهام نيز كاهش نمي يابد .بديهي است كه در اين حالت ميزان ماليات سود سهام پرداختني از طرف شركت به وزارت امور اقتصادي ودارايي پرداخت شده ومابقي سود سهام پرداختني به عنوان سود سهمي محسوب شده وورقه سهام جديد براي سهامدارصادر وتحويل مي شود.سود سهمي باعث كاهش قيمت سهام شركت در بازار مي شود زيراافزايش تعداد سهام سرمايه به وجود مي آيد ودر نتيجه ارزش ويژه سهام از حد قبلي تنزل مي نمايد.


Tags: