نویسنده موضوع: انواع اوراق قرضه  (دفعات بازدید: 1298 بار)

آفلاین pejman74

  • کاربر جدید
  • *
  • سپاسگزاری ها
  • -تشکر کرده:
  • -تشکر شده:
  • ارسال: 12
  • امتیاز های کاربر: 1
  • دانشگاه: پارس مهر
  • مقطع تحصیلی: کاردانی
انواع اوراق قرضه
« : ژانویه 06, 2015, 18:10:04 »
انواع اوراق قرضه
معمولاً اوراق قرضه به صورت بی نام منتشر و فروخته میشود،یععنی روی برگ اوراق قرضه نام مالک آن چاپ نشده است،لیکن بعضی از شرکتهای سهامی عام ممکن است،نام مالک را روی اوراق قرضه بنویسند،انتقال اینقبیل اوراق یا با تنظیم سند رسمی در محضر ویا ابطال اوراق قرضه قبلی و تنظیم اوراق قرضه جدید بنام خریدار جدید توسط شرکت صادر کننده صورت میگیرد،غیر از مورد فوق اوراق قرضه به صورتهای زیر نیز طبقه بندی میگردد.
الف)اوراق قرضه دارای پشتوانه معین و بدون پشتوانه مشخص:ممکن است فروش وباز پرداخت اوراق قرضه به پشتوانه دارائی بلند مدت شرکت، معین شده باشد در این صورت موقع بازپرداخت در صورت نداشتن وجه نقد کافی بایستی دارایی بلند مدت فروخته شده و از محل آن بهای اوراق قرضه به صاحبان آنها بازپرداخت شود.در صورتی که فروش و بازپرداخت اوراق قرضه بدون تعیین وثیقه یا پشتوانه مشخص صورت گرفته باشد، در این صورت فروش و بازپرداخت اوراق قرضه به اعتبار کلی شرکت انجام میشود. بدیهی است که در هر دو حالت،اعتبار و حیثیت شرکت،پشتوانه اوراق قرضه صادره آن خواهد بود.
 ولذا ارزش اورا ق قرضه ارتبات کامل با شرکت صادر کننده و شرایط جالب توجه اوراق قرضه خواهد داشت مثلاً اگر شرکت معتبر باشد لیکن نرخ بهره اوراق قرضه صادره شرکت کمتر از نرخ بهره سرمایه گذاری نزد بانکها یا حتی معادل آنها باشد،احتمال فروش اوراق قرضه شرکت و جلب سرمایه داران برای خرید اوراق قرضه بعید میباشد،
لیکن اگر شرکت معتبر باشد و نرخ بهره اوراق قرضه صادر آن یک یا دو درصدبیش از نرخ سرمایه گذاری نزد بانکها معین شده باشد در اینصورت ارزش اوراق قرضه شرکت حتی ممکن است نیم درصد بیس از ارزش اسمی آن معامله شود یعنی اوراق قرضه شرکت به صرف فروخته شود.
ب)اوراق قرضه قابل تبدیل:شرکتهایی که دارای حسن سابقه سود دهی هستند و از وضعیت مالی خوبی برخوردارند به عنوان یک امتیاز برای جلب نظر سرمایه گذاران اقدام به صدور اوراق قرضه با تعهد قابلیت تبدیل به سهام شرکت در سر رسید،یا در تاریخهای معین مینماید. معمولاً این قبیل شرکتها از صدور سهام جدید(افزایش سرمایه)تا سر رسید اوراق قرضه یا تاریخهای مشخص شده در اوراق قرضه خودداری میکنند و با توجه به حسن سابقه شرکت، ارزش سهام سرمایه شرکت در بازار بهطور محسوس بوجود میاید و در نتیجه دارنده اوراق قرضه با رغبت نسبت به تبدیل تبدیل اوراق قرضه به سهام اقدام خواهد نمود.
پ)اوراق قرضه دارای سر رسید متوالی:اوراق قرضه دارای سر رسید متوالی که به آن قرضه سریال نیز میگویند،اوراق قرضه ای هستند که در سالهای متوالی هر سال بخشی از آن پرداخت میگردد مثلاً بازپرداخت اولین بخش در سه سال دیگر و بخشی دیگر در سال چهارم ودر سالهای بعد انجام خواهد شد. این قبیل اوراق قرضه به سرمایه گذاران این اختیار را میدهد که مدت باز دریافت اوراق قرضه خریداری شده را خودشان تعیین یا انتخاب نمایند.
Tags: