نویسنده موضوع: نرم افزار حسابداری همکاران سیستم حقوق و دستمزد  (دفعات بازدید: 7549 بار)

آفلاین mmohammadi

 • مدیر سایت
 • یه دنگ از سایت به نامشه
 • *
 • سپاسگزاری ها
 • -تشکر کرده:
 • -تشکر شده:
 • ارسال: 607
 • امتیاز های کاربر: 273
  • تساوی
 • دانشگاه: تهران
 • مقطع تحصیلی: دکتری
سیستم مالی حقوق دستمزد همکاران سیستم.
همانطور که از اسم این سیستم میشود به  ماهیت این سیستم پی برد در این سیستم کلیه ی فعالیتهای مربوط به پرسنل که شامل استخدام-حکم حقوقی-اطلاعات کارکرد-محاسبه ی حقوق-عیدی-مرخصی سنوات استخراج فیش حقوقی و محاسبه ی حق بیمه و حق مالیات بر درآمد را میتوان با این سیستم محاسبه کرد.
در ذیل به پاره ای از طبقات مهم این سیستم توضیح داده خواهد شد:
سازمانها و شعب :
در واقع معرفي سازمانهايي است كه در سيستم حقوق از آنها استفاده مي شود ،به عبارت ديگر سازمانها و شعبات مربوط به آنها كه پرداخت حقوق كاركنان به هر نحوي به آنها در ارتباط مي باشد. مانند وزارت دارايي ، سازمان تامين اجتماعي ، سازمان بازنشستگي كشوري و ...
واحدهاي سازماني :
به محل هاي فيزيكي از سازمان گفته مي‌شود كه مجموعه اي از كاركنان در آنجا مشغول به كار هستند. هر واحد زير نظر مستقيم مسئول مربوطه قرار دارد و معمولأ خروجي هاي مشخصي براي كسب و كار سازمان به همراه دارد. مثال واحد توليد، واحد اداري، واحد مالي، واحد بازاريابي و ...
مشاغل :
مشخص كننده وظيفه خاصي در سازمان مي‌باشند. دارنده هر شغل، يك سري كارهاي مشخص كه به عهده او گذاشته شده است را انجام مي دهد. مثال: حسابدار، آتشنشان، مكانيك، برنامه نويس، تحليلگر و...
پستهاي سازماني :
جايگاه سازماني كاركنان و ميزان مسئوليت آنها با پست مشخص مي‌شود. در بعضي از سازمان‌ها پست (سمت) مترادف با شغل مي‌باشند ولي در سازمان‌هايي كه داراي طرح طبقه بندي مشاغل هستند تا حدود زيادي پست‌ها و مشاغل از يكديگر تفكيك شده اند. مثال : حسابدار يك شغل است كه داراي رده هاي 1،2و3 مي‌باشد اما مدير مالي يك پست است. شخصي كه پست مدير مالي را احراز مي‌كند در واقع مسئوليت واحد مالي را بر عهده مي‌گيرد و ممكن است شغل حسابدار 1 را احراز نمايد.
انواع استخدام :
در سازمانها يا شركتها پرداخت به كاركنان و يا نوع ارتباط آنها با سازمان ممكن است متفاوت باشد براي اينكه بتوان كاركنان را از اين حيث طبقه بندي نمود به سراغ انواع استخدام مي رويم.
در حقيقت در نرم افزار همکاران كه پايه این نرم افزار بر روي انواع استخدام بنا شده است بنابراين مفصلتر به توضیح میپردازیم.
نكته : اگر شركت يا سازماني علاوه بر سيستم حقوق سيستم منابع انساني همكاران را داشته باشد تمامي واحدها ،مشاغل ، پستها ،سازمانها و شعب و انواع استخدام در منابع انساني ايجاد و به حقوق انتقال مي يابد .
گروه و پايه
گروه و پايه در شركتهايي كه طرح طبقه بندي مشاغل در آنجا وجود دارد مورد استفاده قرار مي گيرد. البته در نرم افزار موجود انتظاري كه از تعريف اين موارد ممكن است وجود داشته باشد اين است كه سيستم ، حكم كارگزيني را بر اساس گروه و پايه موجود صادر نمايد كه يادآوري مي گردد وظيفه اين كار به عهده سيستم كارگزيني و يا منابع انساني مي باشد بنابراين چنانچه شركتي اصرار به تعريف گروه و پايه در سيستم را داشت ، توضيح خواهيم داد كه از اين فيلدها فقط مي توان در گزارش احكام كارگزيني و همچنين به مقدار بسيار كم در عوامل حقوقي استفاده نمود بنابراين تعريف آن توصيه نمي شود.
عوامل حقوقي :
جداول :
براي ايجاد عوامل حقوقي ابتدا بايد جداول مربوط به حقوق را تكميل كنيم
جدول تقويم كاري : 
كه سال مورد نظر را وارد مي كنيد و طبق قانون كار ساعات كاري 07:20وارد نموده براي پر كردن جدول فقط كافي است ما تعداد روزهاي ماه را وارد نماييم و با استفاده از كليد Tab به ركورد بعدي برويم سيستم ساعت و روز محاسبه و جدول را پر مي كند .
در جدول تقويم كاري اگر محاسبه اي در ماه فروردين داشته باشيم سيستم رديف مربوط به فروردين را زرد رنگ نشان مي دهد و قابل تغيير نمي باشد .
جدول ماليات :
براي ايجاد جدول ماليات بر روي گزينه جدول ماليات كليك کرده تا فرم مربوط به آن باز شود .
با زدن كليد  يك ركورد جديد ايجاد مي شود كه سال ، ماه ، روز ، عنوان و گروه مالياتي مناسب را انتخاب نموده تا جدول مالياتي باز شود .
سپس فيلدهاي از مقدار، تا مقدار و ضريب را طبق جدول مالياتي اعلام شده از طرف سازمان امور مالياتي وارد نموده و مقدار جز و مقدار كل توسط سيستم محاسبه و پر مي شود و براي ايجاد يك ركورد بايد از كليد  استفاده نمود .
سوال : اگر جدول مالياتي در ابتداي سال اعلام نشد و در ماههاي بعد اعلام شود راهكار اين پرسش چيست ؟
اگر جدول مالياتي در ماه فرودين اعلام نشد و در ماههاي بعد اعلام شد بايد يك جدول مالياتي جديد را در ماه يي كه سيستم محاسبه حقوق ندارد ايجاد كرد و سيستم هنگام محاسبه از آخرين جدول استفاده نمود و چون براي ماليات از در آمد سال تا بحال استفاده مي شود ماههاي گذشته نيز تعديل مي گردد .
عوامل حقوقي :
براي ايجاد عوامل حقوقي دو روش وجود دارد .
1-    اتوماتيك
2-   دستي
كاركرد :
اولين عاملي كه بايد در سيستم ايجاد شود كاركرد عادي مي باشد براي تعريف بايد ازمنوي عوامل حقوقي وارد شد.
براي تعريف عوامل با استفاده از كليد تعريف اتوماتيك مي توان عوامل كاركردي را ايجاد نمود .
مزايا :

مزاياي حكمي مزايايي هستند كه در صورت حضور كامل شخص حتما به وي پرداخت مي شود .
مزاياي غير حكمي مزايايي هستند كه در صورت حضور كامل شخص ممكن است به وي پرداخت نشود .
  نوع عامل  :                     
                   
  بر اساس حكم: عواملي هستند كه در حكم هستند و بر   اساس حكم محاسبه مي شوند .
فرم ورودي: عواملي هستند كه هر ماهه در اطلاعات       ماهانه ورود اطلاعات مي شود .
  محاسباتي :  عواملي هستند كه در محاسبات آنها از عوامل ديگر استفاده مي شود .
در اين فرم نيز موارد زير را انتخاب نمود .
1-    ماليات پذير : عاملي كه مشمول ماليات مي باشد را مي توان تيك زد و در عامل درآمد مستمر محاسبه شده از پارامتر جميع عوامل ماليات پذير استفاده نمود و اگر تيك نزنيد نيز مي توان خود عامل را در عامل درآمد مستمر محاسبه شده استفاده نمود  .
2-    بيمه : نيز همان شرايط ماليات پذير را دارد .
3-    استقرار پذير : اگر عامالي در ابتداي نصب سيستم نياز به ورود اطلاعات براي استقرار داشته باشد بايد تيك استقرار پذير را بزنيد
4-    انباشتگر : عواملي را كه در هر ماه با ماه قبل جمع زده مي شود .
5-    انتقال به سال بعد : اگر اين تيك زده شود در پايان سال مانده عامل به سال بعد انتقال مي يابد .
6-     معوقه پذير نمي باشد :  عواملي كه به هيچ عنوان معوقت پذير نمي باشد را مشخص مي نمايد .
7-    معوقه پذير سال جاري : عواملي را كه فقط معوقه آنها در سال جاري قابل محاسبه مي باشد .
در پايان عامل مورد نظر را ايجاد نموده و بر روي كليد خصوصیت كليك می کنیم.
در اين فرم اگر خصوصيات را به طور اشتباه وارد نموده يا بخواهيم شرايط عامل را در ماههاي بعد استفاده نمايیم مي توانيم با كليك بر روي كليد اصلاح خصوصيات تنظيمات را انجام داده و ساير خصوصيات را نيز اصلاح نماييم . و در ضمن نيز اگر بخواهيد عامل را براي استخدامهاي ديگر ايجاد نماييم با استفاده از كليد ايجادخصوصيات طبق مراحل بالا خصوصيت مورد نظر را ايجادمی نماييم.

حال با كليك بر روي گزينه عبارت محاسباتی یک فرم باز ميشود .
در اين فرم با انتخاب كليد انتخاب پارامتر فرم مربوط به ایتمهای زیر باز مشود.
1-    اطلاعات كاركنان : پارامترهاي مربوط به كاركنان را نشان داده و از اين پارامترها مي توان در محاسبات عوامل استفاده نمود .
2-    اطلاعات استخدامي : پارامترهاي مربوط به استخدام را نشان مي دهد .
3-    اطلاعات حكم حقوقي : عوامل حكمي افراد را نشان مي دهد .
4-    كسور و تعهدات ثابت : عوامل كسور و تعهدات را نشان مي دهد .
5-    اطلاعات محاسباتي ماه قبل : عواملي را نشان مي دهد كه در ماه قبل محاسبه دارند .
6-     اطلاعات محاسباتي سال تا ماه قبل : جمع عوامل را از ابتداي سال  تا به حال نشان مي دهد .
7-    اطلاعات كاركرد : عوامل كاركرد را كه در سيستم ايجاد شده اند را نشان مي دهد .
8-    اطلاعان ماهانه : عوامل فرم ورودي را نشان مي دهد .
9-    اطلاعات مرخصي : پارامترهاي مربوط به مرخصي را نشان مي دهد .
10-                        ماكروها : ماكروهاي قابل استفده مانند كاركر استاندارد و ... را نشان مي دهد .
11-                        جدول ماليات : خروجي جدول ماليات را براي عوامل نشان مي مي دهد كه پارامتري را كه مي شود استفاده نمود خروجي جدول ماليات عامل "ميانگين درآمد مستمر ماه مي باشد .
هنگام استفاده از اطلاعات حكم حقوقي فرم وجود دارد که شامل موارد زير است .
  مقدار عامل در حكم  : همان عاملي را كه در حكم باشد مي آورد اگر فردي دو يا بيشتر از دو حكم داشته باشد حكم معادل را در نظر ميگيرد .
مقدار آخرين حكم عامل  : اگر براي فردي در ماههاي آينده حكمي زده شده باشد و بخواهيم از آن حكم الان استفاده شود .
مقدار آخرين حكم ماه  : مقدار آخرين عامل را در ماه اگر در آن ماه دو يا بيشتر از دو حكم داشته باشد مي آورد .
كسور :
كسور نيز همانند مزايا به سه بخش كسور حكمي (كسور و تعهدات) ، محاسباتي و فرم ورودي تقسيم مي شود .
كسور حكمي : كسوري هستند كه مبلغ آن به صورت ثابت . ماهانه بر اساس حكم كسور و تعهدات فرد محاسبه شده ودر جمع كسورات شخص منظور مي گردد .
كسور محاسباتي : كسوري هستند كه براساس ظوابط و شرايط تعيين شده در سيستم محاسبه مي شود .
كسور فرم ورودي : همانند فرم وروردي مزايا هر ماه با ورود اطلاعات از شخص كسر مي شود .
در پايان در قسمت عوامل کسور عامل بيمه تامين اجتماعي - سهم كارمند و در قسمت تعهدات کار فرما دو عامل بيمه تامين اجتماعي - سهم كارفرما و بيمه بيکاری  ودر ساير عوامل  سقف بيمه و ماخذ بيمه تامين اجتماعی وجود دارد.
اگر در سازماني مشاغل سخت و زيان آور باشد بايد در قسمت تعهدات كارفرما عامل بيمه مشاغل سخت و زيان آور به صورت زير تعريف شود .

براي اين عامل بعد از تعريف مشاغل و تعيين كد آنها در مشاغل ، در قسمت تعهدات عاملي با نام لاتين HardWorkInsu تعريف كرده و سازمان مرتبط با آن را تامين اجتماعي اتخاب نموده ، بسته به اينكه عامل فوق شامل كليه پرسنل مي شود يا نه ، نوع آن را محاسباتي يا كسور و تعهداتي انتخاب می كنيم .
ماليات :

برای تعريف  عامل ماليات در قسمت عوامل کسور  بر روی عوامل ثابت و گزينه  عوامل مالیات كليك کرده .
در اين فرم نيز استخدام مورد نظر را انتخاب نموده و دكمه تاييد را زده كه با اين عمل عامل ماليات در قسمت كسور و پنج عامل درآمد مستمر محاسبه شده ،درآمد مستمر سال تا بحال ، ميانگين درآمد مستمر سال تابحال ،ماليات مستمر ماه و ماليات كل مستمر ايجاد مي شود در ضمن در تعريف اتوماتيك ماليات تنها استخدامهايي را نشان مي دهد كه عامل ماليات براي آن ايجاد نشده باشد .
در آمد مستمر محاسبه شده :  جمع عوامل ماليات پذير
درآمد مستمر سال تا بحال :                                                                        @P2+@P1
@P1               = مقدار محاسباتي عامل درآمد مستمر محاسبه شده
@P2              =مقدار محاسباتي سال تا ماه قبل درآمد مستمر محاسبه شده
ميانگين درآمد مستمر سال تا بحال :

                                                                                      @P4 / @P1 * @P2 / @P3
         @ P1: جمع روزهاي كاركرد سال تابحال
@P2         : جمع كاركرد استاندارد سال تا بحال
        @ P3: جمع ماههاي كاركرد سال تابحال
        @ P4: اطلاعات محاسباتي "جمع درآمد مستمر سال "
ماليات كل مستمر :
                                                             
@P1 * @P4 / @P2 * @P3                                 
       @ P1: خروجي جدول ماليات عامل " ميانگين درآمدمستمر سال تابحال"
      @ P2: جمع كاركرد استاندارد سال تا بحال
      @ P3: جمع روزهاي كاركرد سال تابحال
      @ P4: جمع ماههاي كاركرد سال تابحال
ماليات مستمر ماه :
@P1 - @P2  (@P1 - @P2) > 0 
è:  شرط اول
       @ P1:اطلاعات محاسباتي "ماليات كل درآمد "
      @ P2:اطلاعات محاسباتي سال تا ماه قبل "ماليات مستمر ماه "
ماليات :                                                                                                                                                    @P1   
@ P1       :اطلاعات محاسباتي "ماليات مستمر محاسبه شده"
كاركرد موثر
: بعد از تعريف عامل كاركرد عادي كاركرد موثر به صورت اتوماتيك در ساير عوامل تعريف مي شود اگر نوع آن از جنس ساعت دقيقه باشد بايد مرخصي ها و عامل كسر كار نيز از جنس ساعت دقيقه باشد .
دستمزد روزانه و ماهانه :
براي تهيه ديسكت بيمه تامين اجتماعي  بايد دو عامل دستمزد روزانه و ماهانه با نامهاي لاتين BaseInsuMonth و BaseInsuDay   و از نوع ريال تعريف شود .
دستمزد روزانه :                                                                                                          @P1/30
@P1   : مقدار عامل در حكم حقوق پايه
دستمزد ماهانه :                                                                                                                @P1
@P1 : مقدار محاسباتي عامل حقوق پايه
تعيين اولويت :
1-   
اولويت در محاسبات
2-   اولويت در گزارشات
3-  اولويت در حكم
4-   اولويت در فيش
اولويت در محاسبات :
براي اين كار ، در هر يك از پنجره هاي عوامل بر روي كليد الویت كليك کرده و گزينه الویت محاسبات را انتخاب می کنیم . پنجره اي باز مي شود . که شامل موارد زیر است:1-    كاركرد موثر2-    مزاياي حكمي (حقوق پايه و ... )3-    مزاياي غير حكمي (اضافه كاري و ... )4-    مزاياي مشمول بيمه 5-    سقف بيمه 6-     ماخذ بيمه تامين اجتماعي 7-    كسور به غير از ماليات (جمع اقساط و ... )8-    كاركرد استاندارد سال تا ماه9-    درآمد مستمر محاسبه شده10-                        درآمد مستمر سال تا بحال11-                        ميانگين درآمد مستمر 12-                        ماليات كل مستمر13-                        ماليات مستمر14-                        ماليات15-                        روند ماه قبل16-جمع مزايا قبل از بدهي17-                        بدهي ماه قبل18-                        جمع كسور قبل از روند19-                        مبلغ قابل پرداخت20-                        خالص پرداختي21-                        روند ماه جاري22-                        بدهي ماه جاري23-                        جمع حقوق و مزايا24-                        جمع كسور25-                        تعهدات كارفرما(بيمه بيكاري ، بيمه سهم كارفرما و ... )26-دستمزد روزانه27-                        دستمزد ماهانه
اولويت در گزارشات :
براي اين كار ، در هر يك از پنجره هاي عوامل بر روي كليد الویت كليك کرده و گزينه گزارشات را انتخاب كرده و هريك از گزينه هاي الویت در فیش,الویت در لیست و الویت در سایر گزارشات را انتخاب می کنیم .
اولويت در احكام :
براي اين كار ، در هريك از پنجرهاي عوامل بر روي كليد الویت كليك كرده و گزينه الویت در حکم را انتخاب كرده و هر يك از گزينه هاي الویت در مزایا و الویت در کسورات . الویت در تعهدات کارفرمارا انتخاب مینماییم.در قسمت اولويت در مزايا ، عوامل مزايا از نوع حكمي نمايش داده مي شود و با استفاده از ترتيب نمايش عوامل را مشخص مي كنيم .
در قسمت اولويت در كسورات : عوامل كسور از نوع كسور و تعهدات نمايش داده مي شود و با استفاده از ترتيب نمايش عوامل را مشخص مي كنيم .
در قسمت اولويت در تعهدات كارفرما : عوامل تعهدات كارفرما از نوع كسور و تعهداتي را نمايش مي دهد و با استفاده از ترتيب نمايش عوامل را مشخص مي كنيم .
اولويت در اطلاعات ماهانه :
براي اين كار ، در هريك از پنجرهاي عوامل بر روي كليد الویت كليك کرده و گزينهالویت در اطلاعات ماهیانه را انتخاب کرده .در اين قسمت عوامل از نوع فرم ورودي نمايش داده مي شود و با استفاده از ترتيب نمايش عوامل را مشخص مي كنيم .
            وام :
در قسمت عوامل وام به ازاي هر يك از وامهاي تعريف شده در قسمت تعريف انواع وام ، يك عامل ايجاد مي شود . عوامل رد اين قسمت به صورت اتوماتيك تعريف شده و به صورت مستقيم امكان ايجاد عامل نمي باشد و تنها فرمول محاسبه اقساط وام را مي توان تغيير داد .در قسمت عوامل حقوقي بر روي كليد وام كليك کرده.روي وام مورد نظر قرار گرفته و با استفاده از كليد خصوصیت و سپس عبارت محاسباتی عبارت محاسباتي قسط وام نمايش داده مي شود ..ذخيره عيدي:
در قسمت عوامل حقوقي، ذخيره عيدي ، عوامل ثابت را انتخاب کرده و پس از انتحاب نوع استخدام مورد نظر عوامل مربوط به پرداخت عيدي ايجاد مي شوند.

                            تعداد روزهاي سال ذخيره عيدي :                  365 (اگر كبيسه باشد 366)
سقف ذخيره عيدي:                            90 برابر حداقل حقوق روزانهكاركرد موثر ذخيره عيدي:                        @P1 + @P2 + @P3 + @P4                                                                                                                                       
      @ P1: اطلاعات محاسباتي سال تا ماه قبل "كاركرد موثر"
      @ P2:  اطلاعات محاسباتي سال تا ماه قبل "كاركرد بيماري"           
      @ P3: اطلاعات محاسباتي "كاركرد موثر"
      @ P4:  اطلاعات محاسباتي "كاركرد بيماري"           
مبناي محاسبه ذخيره عيدي:     جمع عوامل حقوق اصلي در آخرين حکم                                                                                                          مزاياي ذخيره عيدي:

è
( (@P1*@P2 * 2) / @P4) - @P5 (@P2*2) < @P3      : شرط اول
è
( (@P1*@P3) / @P4) - @P5 (@P2*2) >= @P3    : شرط دوم
   
  @ P1: مقدار محاسباتي عامل " كاركرد موثر ذخيره عيدي"
      @ P2: مقدار محاسباتي عامل " مبناي محاسبه ذخيره عيدي"
      @ P3: مقدار محاسباتي عامل " سقف ذخيره عيدي"
      @ P4: مقدار محاسباتي عامل " تعداد روزهاي سال ذخيره عيدي"
      @ P5: مقدار محاسباتي سال تاماه قبل عامل " مزاياي ذخيره عيدي"
      سال تاماه قبل مزاياي ذخيره عيدي:                                             @P1
      @ P1: مقدار محاسباتي سال تاماه قبل عامل " مزاياي ذخيره عيدي"
      كل مزاياي ذخيره عيدي:                                            @P1 + @P2
@ P1      : مقدار محاسباتي عامل " مزاياي ذخيره عيدي"
      @ P2: مقدار محاسباتي سال تاماه قبل عامل " مزاياي ذخيره عيدي"
نكته :  عامل سقف ذخيره عيدي هرساله همانند سقف عيدي تعريف مي شود .
ترتيب اولويت عوامل ذخيره عيدي به صورت زير ميباشد:
o       
سقف ذخيره عيدي
o       تعداد روزهاي سال ذخيره عيدي
o       كاركرد موثر ذخيره عيدي
o       مبناي محاسبه ذخيره  عيدي
o       مزاياي ذخيره عيدي
o       سال تا ماه قبل مزاياي ذخيره عيدي
o       كل مزاياي ذخيره عيدي
مثال :
شخصي از تاريخ 01/01/87 استخدام شده است محاسبه ذخيره عيدي ماهانه از ابتداي ماه فروردين تا ماه تير
حقوق پايه :             4500000         

حق جذب :             1500000
فوق العاده شغل :    2300000
حق اولاد :              439200 
مبناي محاسبه :  حقوق پايه و حق جذب
جواب :     ماه 1
مزاياي ذخيره عيدي      6000000*2>90*73200
مزاياي ذخيره عيدي
     559528 =6588000*31/365 –(سال تا ماه قبل مزاياي ذخيره  در ماه 1 صفر مي باشد)
ماه 2     
مزاياي ذخيره عيدي     559528 =6588000*62/365 –
(559528)ماه 3
مزاياي ذخيره عيدي     559528 =6588000*31/365 –
(1119056)ماه 4
مزاياي ذخيره عيدي     559528 =6588000*31/365 –
(1678584)
پرداخت عيدی:

سازمانها در پایان هر سال (معمولا بهمن ماه یا اسفند ماه)، به اندازه دو برابر حقوق پايه آخرین حکم فرد را به شرطی که از 90 برابر حداقل حقوق روزانه مربوط به آن سال بیشتر نشود  ، تحت عنوان عیدی پایان سال به کارکنان پرداخت می کنند. در صورتیکه دو برابر حقوق پايه آخرین حکم فرد از 90 برابر حداقل روزانه بیشتر باشد، 90 برابر حداقل حقوق روزانه (سه برابر حداقل جقوق ماهانه) به عنوان عیدی در نطر گرفته می شود.
لازم به ذکر است که رقم مزایای عیدی نیز به اندازه معافیت مالیاتی مربوط به حقوق آن سال از مالیات معاف بوده و مابه التفاوت آن با عنوان مزایای مشمول مالیات عیدی به در آمد مشمول مالیات فرد تا آن مقطع اضافه شده و بر طبق روش تعدیل ماهیانه، مالیات مربوط به عیدی محاسبه و از مزایای آن کسر می شود.

نکته: از آنجائیکه عیدی فرد در ایام بیماری نیز بایستی پرداخت شود بنابراین ایام بیماری فرد باید به کارکرد سالانه آن برای محاسبه عیدی اضافه شود.نکته: چنانچه در طی سال به کارکنان علی الحساب عیدی پرداخت شده باشد در پایان سال زمان محاسبه باید آن مقدار از مزایای عیدی کسر شود.كاركرد موثر عيدي:   
                                        @P1 + @P2 + @P3 + @P4                                               
     
@ P1: اطلاعات محاسباتي سال تا ماه قبل "كاركرد موثر"
      @ P2:  اطلاعات محاسباتي سال تا ماه قبل "كاركرد بيماري"           
      @ P3: اطلاعات محاسباتي "كاركرد موثر"
      @ P4:  اطلاعات محاسباتي "كاركرد بيماري"           
مبناي محاسبه عيدي:                                        جمع عوامل حقوق اصلي در آخرین حکمتعداد روزهاي سال:                                           365 (اگر سال كبيسه باشد 366)سقف عيدي:                                                        90 برابر حداقل حقوق روزانه يا 3 برابر مزد ماهانه                                             
معافيت عيدي:                           
                                                                / @P1 * @P2 معافيت ماهانه مربوط به سال مورد نظر
    @ P1: اطلاعات محاسباتي "تعداد روزهاي سال"
     @ P2: اطلاعات محاسباتي "كاركرد موثر عيدي"
مزاياي عيدي:   
                                               è (@P2 * 2) / @P3 * @P1  (@P2*2) <= @P4 : شرط اول
       è @P4 / @P3 * @P1                                           (@P2*2) > @P4 : شرط دوم
       @
P1: اطلاعات محاسباتي "كاركرد موثر عيدي"
  @ P2: اطلاعات محاسباتي "مبناي محاسبه عيدي"
      @ P3: اطلاعات محاسباتي "تعداد روزهاي سال"
      @ P4: اطلاعات محاسباتي "سقف عيدي"
مبلغ عيدي پس از كسر معافيت:@ P1: اطلاعات محاسباتي "مزاياي عيدي"               @P1 - @P2 P1 > @P2   è : شرط اول
@ P2: اطلاعات محاسباتي "معافيت عيدي"                         @P1<@P2   
è      0 : شرط دوم
جمع درآمد مستمر سال و مشمول ماليات عيدي:
                                                                                 
  @P1+@p3 + @P2
      @ P1: اطلاعات محاسباتي "درآمد مستمر سال تابحال"
     @ P2: اطلاعات محاسباتي "مبلغ عيدي پس از كسر معافيت"
P3      :@ اطلات محاسباتی "مبلغ بازخرید مرخصی"
ميانگين عيدي و درآمد سال :           
                                                                                           
@P4 / @P1 * @P2 / @P3
       @ P1: جمع روزهاي كاركرد سال تابحال
      @ P2: جمع كاركرد استاندارد سال تا بحال
      @ P3: جمع ماههاي كاركرد سال تابحال
      @ P4: اطلاعات محاسباتي "جمع درآمد مستمر سال و مشمول ماليات عيدي"
ماليات كل درآمد و عيدي:       
                                                              @P1 * @P4 / @P2 * @P3
                               
      @ P1: خروجي جدول ماليات عامل "ميانگين عيدي و درآمد سال"
      @ P2: جمع كاركرد استاندارد سال تا بحال
      @ P3: جمع روزهاي كاركرد سال تابحال
      @ P4: جمع ماههاي كاركرد سال تابحال
ماليات عيدي:          P5-@P6@ - - @P4 @P1 - @P2 - @P3  (@P1 - @P2 - @P3 - @P4-@P5-@P6) > 0  è:  شرط اول
       @ P1:اطلاعات محاسباتي "ماليات كل درآمد و عيدي"
      @ P2:اطلاعات محاسباتي سال تا ماه قبل "ماليات مستمر ماه "
      @ P3:اطلاعات محاسباتي "ماليات مستمر ماه "
      @ P4:اطلاعات محاسباتي سال تا ماه قبل "ماليات عيدي"
P5      :@اطلاعات محاسباتي سال تا ماه قبل "مالیات بازخرید مرخصی"P6      :@اطلاعات محاسباتي "ماليات بازخرید مرخصی"قابل پرداخت عيدي:                                             
                                                                                                                @P1 - @P2 - @P3
       
@ P1: اطلاعات محاسباتي "مزاياي عيدي"
      @ P2: اطلاعات محاسباتي "علي الحساب عيدي"
      @ P3: اطلاعات محاسباتي "ماليات عيدي"
خالص عيدي:   
           
è  Hrm.sgfn_HrmRound (@P1,0,3)                              @P1 > 0: شرط اول
                                               è
0                                              @P1 <= 0 : شرط دوم
    @ P1: اطلاعات محاسباتي "مبلغ قابل پرداخت عيدي"
هر ساله بايستي سقف عيدي و معافيت عيدي با توجه به سال مورد نظر تنظيم شود و بقيه عوامل توسط سيستم در ابتدا تنظيم مي شود .
.ابتدا ايجاد خصوصيت براي استخدامهاي مورد نظر و در سال مورد نظر  را كليك مي كنيم .
بازخريد مرخصي :

تحليل و قوانين
طبق قانون وزارت كار و امور اجتماعي هر فرد مشمول اين قانون در سال  مجاز به استفاده از                  30  روز مرخصي  با حقوق با  احتساب چهار تا جمعه  مي باشد كه اين مقدار بصورت ماهانه     2 روز  و 3  ساعت و 40 دقيقه مي شود.  حال اگر  كسي در سال اين مقدار را  بصورت كامل استفاده نكرد شركت مذبور  مي تواند 9 روز از مرخصي شخص  را به سال بعد انتقال داده  و مبلغ باقيمانده را  پس از كسر ماليات به شخص پرداخت نمايد. همچنين  شخص مي تواند در يك سال از 3 روز  مرخصي بيماري استفاده نمايد و  اگر از  اين مقدار بيشتر  شد  شركت  آن شخص را به سازمان تامين اجتماعي معرفي كرده تاحقوق روزهاي بيماري خود رااز آنسازمان دريافت كند و  نيز مرخصي  زايمان 6  ماه بوده و  سازمان تامين  اجتماعي  حقوق آن دوره  را پرداخت  مي كند. چنانچه بين مرخصي  درخواستي  تعطيلي باشد اين تعطيلي نيز  بايد  جز    مرخصي استحقاقي فرد از مانده وي كسر گردد.
در زماني كه  كارگران از مرخصي استحقاقي در قالب تعطيلات  تابستاني استفاده   مي كنند افراديكه فاقد مرخصي ذخيره جهت استفاده از تعطيلات تابستاني مي باشند الزام كردن  آنان به استفاده از مرخصي بدون حقوق محمل قانوني نداشته و در اين زمينه چنانچه به تشخيص هيأت حل  اختلاف،  كارفرما  موجب تعليق قرارداد كار شناخته شود  كارگر  استحقاق  دريافت حقوق و مزاياي ناشي از دوران تعليق را خواهد داشت.
چنانچه كارگران شركتي هر دو هفته يك پنجشنبه را تعطيل توافقي داشته و كار آنروز را با توجه به توافق به عمل آمده به ميزان روزانه 20  دقيقه در ساير روزها انجام دهند در اينصورت چنانچه كارگري در ايام هفته مرخصي استحقاقي روزانه بگيرد و يا روزهاي هفته با تعطيل رسمي برخورد كند چنين كارگري در ايام مذكور روزانه 20 دقيقه بيش از ساعات كار قانوني از مرخصي استحقاقي يا تعطيل رسمي استفاده كرده است كه به حساب وي منظور خواهد شد.
ماده 74  قانون كار مدت  مرخصي استعلاجي را كه به تاييد سازمان تأمين  اجتماعي  رسيده باشد جزء سوابق كار و بازنشستگي كارگران  شناخته است. به استناد ماده قانوني مذكور و با توجه به عرف معمول و رويه جاري، به ايام مذكور مرخصي  استحقاقي سالانه،  كمك عائله مندي، عيدي و پاداش و بن كارگري تعلق مي گيرد.
از آنجا كه مطابق ماده 74 قانون كار مدت مرخصي استعلاجي با تاييد سازمان تامين اجتماعي جزء سوابق كار و بازنشستگي كارگران حساب خواهد شد لذا كارگر در ايام مذكور نيز مشمول برخورداري از مرخصي استحقاقي  موضوع  ماده 64 قانون مرقوم خواهد بود ولي از آنجا كه بر اساس ماده 66 اين قانون كارگر نمي تواند بيش از 9 روز از مرخصي سالانه خود را ذخيرنمايد، در موردكارگراني كه تمام طول سال را در مرخصي استعلاجي بوده و نتواننداز مرخصي سالانه خود استفاده نمايند تنها 9 روز از مرخصي آن سال به حساب ذخيره مرخصي آنان منظور مي شود.
طبق ماده 73 قانون كار كليه كارگران مشمول اين قانون در موارد ازدواج دايم، فوت همسر،پدر، مادر و فرزندان حق برخورداري از 3روز مرخصي با استفاده از مزدرا خواهند داشت.اين مرخصي با مرخصي استحقاقي سالانه كارگران بي ارتباط بوده و جداگانه قابل استفاده مي باشد.ضمناً زمان استفاده از 3 روز مرخصي موضوع ماده 73 قانون كار همزمان با فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان و يا ازدواج دايم بوده و قابل انتقال و استفاده در زمانهاي ديگر نمي باشد.
نحوه محاسبه بازخريد مرخصي
فرمول :
(مانده مرخصي *30/حقوق مبنا) =مبلغ بازخريد مرخصي
نكته:حقوق مبنا ممكن است حقوق پايه فرد يا جمع چند عامل حكمي يا ته جمع حكم باشد البته بستگي به عرف آن شركت نيز دارد.
(مبلغ بازخريد مرخصي +درآمد مستمر سال تا بحال) =جمع درآمد مستمر سال و بازخريدمرخصي
جمع روزهاي كاركرد سال /جمع درآمد سال و بازخريد مرخصي) =ميانگين درآمد سال و بازخريد مرخصی

(جمع ماههاي كاركرد سال تا بحال/جمع روزهاي كاركرد استاندارد سال تا ماه* تابحال   
حاصل بالا را به جدول ماليات برده و از آن خروجي مي گيريم وسپس :
/ (خروجي جدول ماليات) ميانگين درآمد سال و بازخريد مرخصي)) =ماليات كل سال و بازخريد مرخصي
(جمع ماههاي كاركرد سال تاحال* جمع روزهاي كاركرد سال تابحال* جمع روزهاي كاركرد استاندارد سال تا ماه

(ماليات كل سال تابحال-ماليات كل درآمد و مرخصي ) =ماليات بازخريد مرخصي           
(روند بازخريد مرخصي-ماليات بازخريد مرخصي -مبلغ بازخريد مرخصي) =خالص بازخريد مرخصي
مثال:                                                         
حقوق مبناي فرد 25000000
درآمد سال فرد منهاي بازخريد مرخصي 37000000
ماليات سال فرد منهاي ماليات مرخصي 976000
مانده مرخصي 25 روز
جمع ماههاي كاركرد سال تا بحال 12
معافيت ماليات 2270000 جدول قانون كار
2083333=(25*30/2500000)=مبلغ بازخريد مرخصي
39083333 =(2083333+37000000)= جمع درآمد مستمر سال و بازخريد مرخصي
3256944=(12/39083333)=ميانگين درآمد سال و بازخريد مرخصي
1184333=(12*98694)=ماليات كل سال وبازخريد مرخصي
208333=(976000-1184333)=ماليات بازخريد مرخصي
1875000=208328-2083333=خالص بازخريد مرخصی
مبناي محاسبه بازخريد مرخصي
@ P1: مقدار آخرين حكم عامل "حقوق پايه"                                                                                                                                                                                                                   
مقدار بازخريد مرخصي
@ P1: مقدار محاسباتي عامل "مقدار بازخريد مرخصي"                                                                                                           
نكته :اگر بجاي پارامتر بالا عددي قرار دهيم براي تمام افراد اين نوع استخدام اين عدد را محاسبه مي كند به شرطي كه در قسمت محاسبه بازخريد مرخصي مبناي بازخريد را مقدار بازخريد قرار دهيم.
مبلغ بازخريد مرخصي
@ P1: مقدار محاسباتي عامل "مبناي محاسبه بازخريد مرخصي"

@ p2: مقدار محاسباتي عامل "مقدار بازخريد مرخصي"
    P2                                                                                 @*(P1/30@)
جمع درآمد مستمر سال وبازخريد مرخصي
@ P1: مقدار محاسباتي عامل " درآمد مستمر سال تابحال "
@ p2: مقدار محاسباتي عامل " مبلغ بازخريدمرخصي "
@ p3: مقدار محاسباتي عامل " مبلغ عيدي پس از كسر معافيت "
P1+@P2+@P3)                                                                                   @)
ميانگين درآمد سال وبازخريد مرخصي
@ P1: مقدار محاسباتي عامل " جمع درآمد مستمر سال وبازخريد مرخصي "
@ p2: " جمع روزهاي كاركردسال تابحال "
@ p3: مقدار محاسباتي عامل " جمع روزهاي استاندارد سال تاماه "
@ P4: " جمع ماههاي كاركرد سال تابحال "
                                                                                      (P4@/3P@@P1/@P2*)
ماليات كل درآمد و مرخصي
@ p1:خروجي جدول ماليات عامل "ميانگين درآمد سال وبازخريد مرخصي"
@ p2: مقدار محاسباتي عامل " كاركرد  استاندارد سال تابحال "
@ p3: " جمع روزهاي كاركردسال تابحال "
@ P4: " جمع ماههاي كاركرد سال تابحال "
                                                                                                     (P4*3P@*@P1/@P2)
ماليات بازخريد مرخصي
@ P1: مقدار محاسباتي عامل " ماليات كل درآمد ومرخصي "
@ p2: مقدار محاسباتي سال تاماه قبل "ماليات مستمر ماه"
@ p3: مقدار محاسباتي عامل " ماليات مستمر ماه"
@ P4: مقدار محاسباتي سال تاماه قبل " ماليات بازخريدمرخصي "
@ p5: مقدار محاسباتي سال تاماه قبل "ماليات عيدي"
@ P6: مقدار محاسباتي عامل "ماليات عيدي"
عبارت شرطي                                                      >0(@ P6-@ P5--@ P2-@ P3-@ P4-@ P1)
عبارت محاسباتي                                                      (@ P6-@ P5--@ P2-@ P3-@ P4-@ P1)
                                                                     

قابل پرداخت بازخريد مرخصي
@ P1: مقدار محاسباتي عامل " مبلغ بازخريد مرخصي "
@ p2: مقدار محاسباتي عامل"ماليات بازخريد مرخصي"
عبارت شرطي                                                                                                    >0(P2@-@ P1)
عبارت محاسباتي                                                                                               
    (@P2-@ P1)
خالص بازخريد مرخصي
@ P1: مقدار محاسباتي عامل " قابل پرداخت  بازخريد مرخصي "
عبارت شرطي                                                                                           @P1>0
عبارت محاسباتي                                                                                           @P1
روند بازخريد مرخصي
@ P1: مقدار محاسباتي عامل " قابل پرداخت  بازخريد مرخصي "
@ P2: مقدار محاسباتي عامل " خالص بازخريد مرخصي                                                                                                                                               (P2-@ P1)
مانده منفي بازخريد مرخصي

@ P1: مقدار محاسباتي عامل " قابل پرداخت  بازخريد مرخصي "
عبارت شرطي                                                                                             @P1<0
عبارت محاسباتي                                                                                 (-1)    *@P1
عوامل ذخيره سنوات :
ذخيره سنوات
تحليل 
ذخيره سنوات يا همان مزاياي پايان خدمت مبلغي است كه كارفرما موظف است هنگام پايان كار يا  بازنشستگي و يا از كارافتادگي فرد به عنوان پاداش به وي پرداخت نمايد و طبق قانون حداقل يك  ماه و حداكثر دو ماه مي باشد.  شركتهايي كه با  كارمندان  خود قرارداد يك ساله  مي بندند موظفند در پايان سال سنوات آنها را محاسبه و به آنها پرداخت كنند و  اما شركتهايي كه كاركنان خود را  بصورت رسمي استخدام مي كنند و يا قرارد با مدت نامعلوم  مي بندند مي توانند مزاياي پايان خدمت افراد را به انداز يك ماه ذخيره و در دفاتر خود ثبت كنند ولي مبلغي به آنها پرداخت نكنند. ذخيره به خاطر اين است كه هزينه هاي مزاياي پايان خدمت در همان سال اعمال گردد(اصل تطابق هزينه ها با درآمدها). توجه داشته باشيد كه طبق قانون نمي توان  بيشتر از يك ماه ذخيره گرفت ولي در  هنگام تسويه فرد  مي توان تا دو ماه هم به وي پرداخت كرد. شركتهايي كه ذخيره مي گيرند در  هنگام تسويه بايد با آخرين  حقوق فرد براي  آنها محاسبه كنند و تسري آن را نيز به آنها  پرداخت كنند. تسري همان ما به التفاوت آخرين حكم  با حكم هاي قبلي مي باشد.
نكته:اگر شخصي تا يك مقطعي مزاياي پايان خدمت خود را تسويه كند و مجددا در همان شركت ادامه كار دهد بايد از مبلغ فوق طبق قانون ماليات كسر گردد اما اگر كسي بازنشت و يا از كار افتاده شد مزاياي پايان خدمت وي مشمول كسر ماليات مي گردد.
قوانين
ماده 24 مقرر مي‌دارد: در صورت خاتمه قرارداد كار معين
يا موقت كارفرما مكلف است به كارگري كه مطابق قرارداد يكسال يا بيشتر به كار اشتغال داشته است. براي هر سال سابقه اعم از متوالي يا متناوب براساس آخرين حقوق ، مبلغي معادل يك‌ماه حقوق به عنوان مزاياي پايان كار به وي بپردازد.
كارگري كه تحت شرايط مذكور اخراج مي‌شود، معادل سالي يك ماه حقوق بابت حق سنوات دريافت مي‌دارد و اگر مقصر نباشد معادل دو ماه حقوق بابت خسارت اخراج دريافت مي‌كند.
مورد بعدي ماده 27 قانون كار است كه چنين مقرر مي‌دارد:  هر گاه كارگر در انجام وظايف محوله قصور ورزد و يا آئين نامه هاي انضباطي كارگاه را پس از تذكرات كتبي نقض نمايد كارفرما حق دارد در صورت اعلا‌م نظر مثبت شوراي اسلا‌مي كار، علا‌وه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه كار، معادل يك ماه آخرين حقوق كارگر را به عنوان حق سنوات به وي پرداخت و قرارداد كار را فسخ نمايد. در واحدهايي كه فاقد شوراي اسلا‌مي كار هستند نظر مثبت انجمن صنفي لا‌زم است و در هر مورد از موارد ياد شده، اگر مساله با توافق حل نشد، به هيات تشخيص مراجعه و در صورت عدم حل اختلا‌ف از طريق هيات حل اختلا‌ف رسيدگي و اقدام خواهد شد. در مدت رسيدگي مراجع حل اختلا‌ف، قرارداد كار به حالت تعليق در مي آيد.
اما درمورد كارگراني كه در كارگاه‌هاي كمتر از 10 نفر مشغول به كار هستند چنانچه كارگر، آيين نامه انضباطي كارگاه را كه به تاييد وزارت كار و امور اجتماعي رسيده است به تشخيص مراجع حل اختلا‌ف نقض نمايد كارفرما حق دارد با وي قطع همكاري نمايد وسالي يك ماه حقوق به عنوان سنوات خدمت به وي پرداخت نمايد. يعني ديگر نيازي به تذكر كتبي قبلي به كارگر نيست و همچنين براي اخراج كارگري كه نقض مقررات كرده نيازي به اخذنظر مثبت شوراي اسلا‌مي كار و يا انجمن صنفي جهت اخراج كارگر نيست، اما اگر كارفرما بدون علت با كارگر قطع  همكاري نمايد و كارگر و كارفرما در مورد مزاياي پايان‌كار به توافق نرسند كارگر حق دارد به مراجع حل اختلا‌ف پيش‌بيني شده در قانون كار اقامه دعوي نمايد و مراجع مذكور هم مي‌توانند باتوجه به اوضاع و احوال طرفين به نسبت هر سال سابقه كار، حقوقي معادل 45 تا 75 روز تحت عنوان مزاياي پايان كار تعيين نموده و راي به نفع كارگر صادر نمايند.
مورد بعدي از موارد استثناء شده ماده 32 قانون كار است كه عنوان داشته: اگر خاتمه قرارداد كار در نتيجه كاهش توانايي‌هاي جسمي و فكري ناشي از كار كارگر باشد (بنا به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفي شوراي اسلا‌مي كار و يا نمايندگان قانون كار) كارفرما مكلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرين حقوق را به وي پرداخت نمايد.
اگر خاتمه قرار داد كار به لحاظ از كار افتادگي كلي و يا بازنشستگي كار گر باشد ، كارفرما بايد بر اساس آخرين مزد كارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوقي معادل 30 روز مزد به وي پرداخت كند.اين وجه علاوه بر مستمري از كارافتادگي و يا بازنشستگي كارگراست كه توسط سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي شود.
نحوه محاسبه ذخيره سنوات
فرمول :
(جمع روزهاي كاركرد *365/حقوق ثابت) =مبلغ ذخيره سنوات
مثال1:                                                         
حقوق ثابت(مبناي محاسبه) فرد 3000000
تاريخ استخدام 20/2/86
مطلوب است محاسبه ذخيره سنوات در اسفند 86 و صدور سند حسابداري:
تعداد روزهاي ذخيره سنوات: 315
2589041=(315 *365/ 3000000) =مبلغ ذخيره سنوات
سند ذخيره سنوات(سال 86)
هزينه مزاياي پايان خدمت         2589041                   ذخيره مزاياي پايان خدمت             2589041
مثال2:   
با توجه به مثال 1 ذخيره سنوات فروردين 87 و ذخيره جاري و هزينه تسري را محاسبه كنيد و سند حسابداري آنرا صادر نماييد.

حقوق ثابت(مبناي محاسبه) فرد 3500000
3317808=(346*365/3500000)=ذخيره سنوات انتهاي دوره
728767=(346*365/3500000)=ذخيره سنوات سال 87
297260=(31*365/3500000)=ذخيره جاري فروردين
(ذخيره جاري فروردين -ذخيره سنوات سال 87) =هزينه تسري
431507=(297260-728767) =هزينه تسري
سند ذخيره سنوات
هزينه سنوات جاري         297260هزينه تسري                 431507            ذخيره مزاياي پايان خدمت              728767
روزهاي سال ذخيره سنوات :
در قسمت عبارت محاسباتي، تعداد روزهاي سال جهت محاسبه سنوات (365 يا 360) را وارد كرده وتاييد نهايي را میزنیم.

عامل مبناي روز در سال:
در قسمت عبارت محاسباتي ، تعداد روزهايي كه در يكسال ، محاسبه سنوات براي آنها انجام مي شود (30 يا 45...) را وارد كرده و تاييد نهايي را می زنیم.
عامل كسر خدمت ذخيره :
در قسمت عبارت محاسباتي ، عوامل كاركرد مانند غيبت جمع زده شود تا از جمع روزهاي كاركرد فرد كسر گردد.(در صورت عدم استفاده مشتري، غير فعال شود)
انتقال فايلهاي ورودي :
اگر از سيستمهاي كارت ساعت و يا سيستمهاي ديگري استفاده مي شود كه اطلاعات آن به صورت عوامل فرم ورودي يا كاركردي در سيستم حقوق و دستمزد ثبت شود و آن سيستم قابليت استخراج فايل به صورت TXT ، XLS ، DBF يا MDB را داشته باشد مي توان اطلاعات را به صورت اتوماتيك در سيستم حقوق و دستمزد دريافت كرد .
انتخاب عوامل :
در اين پنجره با زدن كليد عوامل مورد نظر خود را كه از نوع
1-    فرم وردي
2-    مرخصي
3-    كاركرد
4-    كدپرسنلي
مي باشند و طبقه آن را نيز انتخاب نموده و عنوان عامل را انتخاب نموده و در گزينه شروع از ستوني را كه عامل مورد نظر در فايل از آن ستون شروع شده و تعداد ستونهايي را كه شامل مي شود را وارد نمود.
براي عواملي كه از جنس روز ، ساعت و دقيقه  مي باشند بايد ستونهاي جدا معرفي شود .
آشنايي با ورود اطلاعات كاركنان
كاركنان
احكام :
براي تعريف احكام و صدور احكام از منوي معرفي كاركنان گزينه احکام را انتخاب نموده
سپس گزينه انواع حكم را انتخاب نموده.
در اين پنجره نيز با زدن كليد مي توانيد حكم جديد معرفي کرده كه نوع حكم را بسته به اينكه حقوق و مزاياي فرد دستخوش تغيير مي شود يا نه را انتخاب نموده و در قسمت زمان صدور حكم سه وضعيت دارد .
1-
    در ابتداي استخدام : احكام از نوع استخدام يا استقرار مي باشد
2-    در انتهاي استخدام : احكام از نوع پايان خدمت يا اتمام قرارداد
3-    در حين استخدام : تمامي احكامي كه بعد از استخدام و قبل از پايان خدمت باشد را شامل مي شود .
در قسمت وضعيت شخص پس از صدور حكم هشت وضعيت داريم  .
1-    مشغول به خدمت  : احكامي را شامل مي شود كه در طول استخدام فرد صادر مي شود .

2-    مرخصي پزشكي  : فرد پس از صدور حكم در محاسبات نمي آيد و در ليست بيمه و ديسكت نمايش داده مي شود و بعد از بازگشت فرد بايد حكم از نوع حقوقي صادر شود .
3-    مرخصي بدون حقوق : فرد در محاسبات نمايش داده نمي شود و بيمه محاسبه نمي شود .
4-    پايان خدمت  : براي حكم پايان خدمت مي باشد .
5-    تغيير شعبه بيمه : اگر فردي از شعبه شهرستان شركت به دفتر مركزي يا بالعكس انتقال يابد از اين وضعيت استفاده نموده كه درهمان روز در شعبه قبلي پايان خدمت و در شعبه جديد استخدام زده مي شود.
6-     تغيير نوع ماليات : اگر فردي نوع ماليات آن از 100 درصد به 50درصد يا بالعكس تغيير يابد از اين وضعيت بايد استفاده شود .
7-    حفظ اطلاعات غير ريالي حكم
8-    تغيير نوع ماليات و شعبه بيمه  : در اين وضعيت مي توان شعبه بيمه يا نوع ماليات را با هم تغيير داد .
حكم كارگزيني :
براي صدور حكم كارگزيني در منوي احكام كليد حکم کارگزینی را زده .
در پنجره فوق با كليک كردن بر روي حكم جديد پنجره مربوط به ایتمهای حکمی باز میشود از قبیل حقوق پایه و حق مسکن و ایاب و ذهاب و سایر عوامل حکمی .
.انواع مرخصي :
براي تعريف انواع مرخصي در منوي كاركنان  بر روي كليد
مرخصی  كليك کرده و سپس بر روي كليد انواع مرخصی كليك کرده.
در اين پنجره انواع مرخصي كه در سازمان موجوود است قابل تعريف مي باشد .
مرخصي استحقاقي :
براي تعريف مرخصي استحقاقي با زدن كليد ايجاد عنوان مرخصي ، نوع مرخصي  ، نام لاتين ، مقياس و . . .
را تعريف کرده .
1-    سقف مرخصي را 2 روز و نيم كه معادل 30 روز در سال مي باشد تعريف کرده .
2-    اگر با احتساب تعطيلات تيك بخورد روزهاي تعطيل جز روزهاي كاري به حساب مي آيد .
3-    متناسب با كاركرد : اگر سقف براساس كاركرد باشد مي توانيد براساس كاركرد عادي   و ... تعريف کرده.
4-    اجازه پيش خور : شخص مي تواند از مرخصي هاي ماه هاي آينده استفاده کرد.
كنترل انباشت : اگر بيشتر از مانده مرخصي خود مرخصي برود مابقي آن را به صورت مرخصي بدون حقوق محاسبه مي نمايیم .
5-    استقرار پذير : برا ي زماني كه مانده  مرخصي باز خريد نشود و به سال بعد انتقال يابد
6-     ذخيره مرخصي : ميزان ذخيره مرخصي فرد در ماه با توجه به سقف مرخصي
7-    موثر در بازخريد مرخصي : مانده مرخصي ذخيره شده را در منوي محاسبات محاسبات بازخريد محاسبه نمود .
8-    انتقال مرخصي : براي انتقال مرخصي به سال آينده كه به صورت قانوني 9 روز به سال آينده انتقال مي يابد.
بعد از وارد كردن اطلاعات بالا كليد تاييد را میزنیم .
انتقال مانده مرخصي :
در پايان هر سال مانده مرخصي افراد به سال بعد انتقال مي يابد براي انتقال مانده مرخصي در آيتم مرخصي بر روي گزينه انتقال مرخصی  كليك کرده در اين پنجره نيز نوع استخدامي را كه بايد مانده مرخصي انتقال يابد را انتخاب می کنیم.
در اين پنجره نيز نوع مرخصي را انتخاب نموده و كليد انتقال را زده و با كليد مشاهده مانده انتقال يافته  مانده هايي را كه منقل شده است نمايش داده مي شود و با كليد برگشت نيز مي توان مانده هاي منتقل شده را برگشت داد .
وام :

براي تعريف وام در منوي كاركنان بر روي كليد وام كليك کرده و در پنجره فوق بر روي كليد 
انواع وام کلیک کرده.
براي تعريف وام  كليد ايجاد +  را زده و عنوان وام و عنوان لاتين و سقف وام  را پر می کنیم.
طرف مقابل : اگر وام خاصي را از سازماني خارج از شركت دريافت شده باشد كه بايد مبالغ اقساط به حساب آن سازمان واريز شود در قسمت طرف مقابل سازمان مربوط را انتخاب کرده تا هنگام صدور سند به حساب تفضيلي آن شركت منظور گردد .
نمايش مبلغ قسط صفر در فيش حقوقي : اگر بخواهيد وامهايي را كه مبلغ آنها صفر شدهدر فيش نمايش داده شود بايد تيك مربوطه را بزنيم .
نمايش در فيش حقوقي به تفكيك : اگر بخواهيد وامهايي را كه شخص گرفته به تفكيك نمايش داده شود بايد تيك مربوطه را بزنيم .
تخصيص وام :

براي تخصيص وام به افراد بر روي كليد تخصيص وام كليك نماييم در پنجره فوق فرد مورد نظر را انتخاب کرده و كليد  تخصيص وام را بزنيم .
در اين پنجره با زدن كليد وام جديد براي فرد تعريف می کنیم .
نكته 1 : مانده استقرار نمي تواند بيشتر مبلغ وام باشد اما مي تواند كمتر از مبلغ وام باشد و كسر اقساط بر اساس مانده استقرار مي باشد .

نكته 2 : تاريخ دريافت وام و ماه اولين قسط بايد در يك ماه باشد .
نكته 3 : با زدن كليد مي توانيد سوابق اصلاحي وام را ببيند
نكته 4 : در قسمت دسته بندي سه انتخاب همه وامها,را کلیک میکنیم.
كسر قسط :
اگر پرسنلي بخواهد وام خود را زودتر تسويه نمايد يا چند قسط را يكجا پرداخت نمايد از كسر قسط استفاده مي شود .
براي انجام اين عمل در قسمت وام بر روي كليدکسر قسط  كليك می نماییم.
در اين پنجره با زدن كليد مي توانيد مبلغ كسر شده را در قسمت مبلغ پرداخت وارد نموده و تارخ پرداخت را پر نماييم و كليد تاييد را بزنيم .
تعديل اقساط :

اگر بخواهيم قسط فردي را به مدت يك يا چند ماه كم يا زياد نماييم از گزينه تعديل اقساط استفاده نموده .
براي انجام اين كار بر روي كليد تعدیل قسط  كليك نماييد تا پنجره زير باز شود .

در پنجره فوق نيز سال ، ماه ، درصد يا مبلغ تعديل و مدت تعديل را پر کرده و كليد تاييد رامی زنیم .
تخصيص ، تعديل و كسر اقساط به صورت گروهي نيز قابل انجام مي باشد براي انجام اين كار نيز مي توانيد از كليدهاي  کسر قسط گروهی ,تعدیل وام گروهی ,تخصیص وام گروهی استفاده کرده و مراحل انجام آن همانند روشهاي بالا مي باشد .
  محاسبات حقوق و دستمزد
محاسبات :
محاسبات حقوق :
در منوي عمودي سيستم
بر روي منوي محاسبات و كليد حقوق ماهیانه را كليك کرده .در پنجره بالا افراد مورد نظر با استفاده از دسته بندي همه ی افراد انتخاب نموده و با استفاده از كليد هاي به سمت چپ منتقل می کنیم و گزينه محاسبه حقوق را می زنیم .
تغيير ماه سيستم :

براي تغيير ماه سيستم براي انجام محاسبات حقوق ماه بعد يا بازگشت به ماه قبل كليدتغییر ماه سیستم  را كليك می کنیم .
آشنايي با گزارشات

گزارشات آماده :
در منوي عمودي سيستم بر روي گزينه گزارشات را كليك می کنیم .
ديسكت بيمه تامين اجتماعي :
براي تهيه ديسكت بيمه تامين اجتماعي بر روي گزينه ديسكت بيمه تامين اجتماعي كليك می کنیم .
ديسكت بيمه آينده ساز:
براي تهيه ديسكت بيمه آينده ساز همانند ديسكت بيمه تامين اجتماعي عمل می کنیم .
گزارشات جامع :
در سيستم حقوق و دستمزد در قسمت گزارشات جامع گزارشات ثابت موجود مي باشد كه گزارشات از پيش طراحي شده در بخشهاي مختلف موجود مي باشد .
براي تهيه اين گزارشات بر روي كليدگزارشات ثابت  كليك می کنیم .
در پنجره بالا دو قسمت نوع طبقه و بخش موجود مي باشد .
در نوع طبقه محاسبات اطلاعات ماهیانه-اطلاعات کنترلی موجود مي باشد كه هر بخش آن شامل گزارشات خاص به خود مي باشند مانند طبقه حقوق كه شامل حقوق مي باشد .
براي تهيه گزارشات حقوق طبقه را محاسبات و بخش را حقوق مي گذاريم .
آشنايي با اسناد حقوق
اسناد حقوق :
براي صدور اسناد حقوق به موارد زير عمل می کنیم .
1-    به كليه پرسنل شعب بيمه و دارايي تخصيص داده شده باشد .
2-    به شعب بيمه و دارايي كد تفضيل تخصيص داده شده باشد .
3-    كليه ي معين هاي حقوق در قسمت حسابهاي معين به سيستم حقوق تخصيص داده شده باشد .
تعريف انواع سند :
براي تعريف انواع سند در سيستم حقوق كليد انواع سند را كليك کرده .
با زدن كليد ايجاد نام سند را تايپ و زير سيستم مرتبط با آن را انتخاب کرده و تاييد می کنیم .
ارتباط حسابها و عوامل :
در قسمت پايين پنجره مراكز هزينه را نشان مي دهد اگرمراكز قبلا انتساب داده شده باشد با رنگ  صورتي نمايش داده مي شود و بقيه با رنگ مشكي نمايش داده مي شود .
كليد   انتقال مراكز انتساب يافته مي باشد .
كليد برگشت مراكز انتساب يافته مي باشد .
كليد  انتقال مراكز انتساب نيافته به صورت تكي مي باشد .
كليد انتقال مراكز انتساب نيافته به صورت كلي مي باشد . 
كليد برگشت مراكز انتساب نيافته به صورت تكي مي باشد .
كليد برگشت  مراكز انتساب نيافته به صورت كلي مي باشد . 
اسناد حسابداري حقوق :
براي صدرو اسناد حسابداري حقوق در قسمت اسناد حقوق كليد اسناد حسابداري حقوق را كليك کرده .
در اين قسمت سال و ماه مورد نظر را انتخاب کرده و تاييد می کنیم .
در اين بخش نيز اگر فيلتري لازم باشد مي توانيم اعمال كنيم .
در پايان اگر سند حقوق بالانس باشد سند صادر میگردد.
پیشنهادات برای بهبود سیستم:
سیستم همکاران سیستم بسیار جامع و کامل میباشد ولی یکی از معایب آن اینست که به صورت خودکار نمی شود آن را به روز (update)کرد حتی از طریق سیستم اینترنتی هم نمی توان این به روز رسانی و انجام داد و باید حتما سرویس پک جدید توسط کارشناس مربوط به همکاران به صورت حضوری بر روی قفل نرم افزاری انجام گردد .پیشنهاد اینجانب حتی در نظر خواهی سالیانه همکاران این مورد بود که کاربران بتوانند به صورت آنلاین بتوانند سیستم مالی مورد نظر را به روز کرد.
« آخرين ويرايش: ژوئن 15, 2015, 18:41:13 توسط mmohammadi »
قبل از طرح سوال جستجو کنید و از ارسال سوال به صورت پیام خصوصی خودداری فرمایید.

تالار گفتگوی حسابداری


Tags: