تالار گفتگوی حسابداری - آمار انجمن

آمار اصلی

مجموع کاربران:
7726
مجموع ارسال های کاربران:
8499
مجموع موضوعات:
3354
مجموع گروه ها:
2
تعداد کاربران حاضر در انجمن:
20
بیشترین تراکم حضور کاربر در انجمن:
489 - نوامبر 04, 2018, 13:31:43
تعداد کاربران آنلاین در امروز:
46
مجموع صفحات بازدید شده:
15632460
نسبت ثبت نام کاربران در هر روز:
2.72
نسبت پاسخ های ارسال شده در هر روز:
2.96
نسبت موضوعات ایجاد شده در هر روز:
1.13
مجموع انجمن ها:
58
جدیدترین کاربر عضو شده:
melinaa
نسبت کاربران آنلاین در هر روز:
33.81
نسبت کاربران پسر به دختر:
1.5:1
میانگین بازدید در روز:
5021.67

برترین ایجاد کننده موضوع

بیشترین کاربران حاضر در انجمن

golelale
10روز 2ساعت 5دقیقه
admin
6روز 16ساعت 29دقیقه
abouzaromidi375
6روز 9ساعت 33دقیقه
mohammad343
6روز 3ساعت 33دقیقه
mmohammadi
5روز 9ساعت 24دقیقه
elham64
4روز 4ساعت 54دقیقه
khoshnoud
3روز 13ساعت 30دقیقه
rezakashefi66
2روز 16ساعت 34دقیقه
abab1
2روز 11ساعت 35دقیقه
majidi
2روز 7ساعت 5دقیقه

10 کاربر برتر: تشکر شده. (تشکر شده / تشکر کرده)

mohammad343
395/47
mmohammadi
231/88
AminBamdad
151/222
abouzaromidi375
123/81
elham64
91/156
golelale
86/318
mahdi378
80/22
abab1
79/7
shivarad
78/41
khoshnoud
69/16

10 کاربر برتر: تشکر کرده. (تشکر کرده / تشکر شده)

golelale
318/86
AminBamdad
222/151
elham64
156/91
mmohammadi
88/231
darya
84/40
adel mahdavi
84/27
abouzaromidi375
81/123
Mehri2
63/0
admin
52/11
nasim-esf
50/29

آمار کلی انجمن

آمار سالانه موضوعات جدید ارسال ها و پاسخ های جدید کاربران جدید تعداد کاربران آنلاین بازدید از صفحات
* 2018 135 159 136 489 1638758
دسامبر 2018 24 24 8 83 86065
نوامبر 2018 31 31 13 489 186744
اکتبر 2018 22 27 15 238 172870
سپتامبر 2018 10 13 7 78 89848
آگوست 2018 5 9 11 43 90735
جولای 2018 7 9 11 72 131508
جون 2018 6 7 11 84 135585
می 2018 6 7 13 60 132438
آپریل 2018 2 4 15 53 224302
مارس 2018 4 6 8 56 142823
فبریه 2018 10 10 10 60 105342
ژانویه 2018 8 12 14 53 140498
* 2017 40 48 227 78 1306587
دسامبر 2017 2 2 25 59 104249
نوامبر 2017 2 2 15 53 95101
اکتبر 2017 2 3 15 42 131736
سپتامبر 2017 0 0 11 65 84914
آگوست 2017 5 6 15 63 90016
جولای 2017 0 0 23 52 114443
جون 2017 2 4 20 78 104293
می 2017 14 15 20 58 119004
آپریل 2017 4 4 18 58 103084
مارس 2017 1 1 10 48 112561
فبریه 2017 4 6 18 44 102364
ژانویه 2017 4 5 37 48 144822
* 2016 34 62 312 72 2131740
دسامبر 2016 7 7 31 62 172846
نوامبر 2016 0 4 29 50 156562
اکتبر 2016 4 11 38 57 190393
سپتامبر 2016 2 7 18 72 178016
آگوست 2016 5 5 23 49 154358
جولای 2016 1 2 21 50 170054
جون 2016 6 12 24 46 160795
می 2016 3 5 29 61 204668
آپریل 2016 1 2 33 56 156236
مارس 2016 1 2 18 46 186389
فبریه 2016 3 3 27 60 180968
ژانویه 2016 1 2 21 50 220455
* 2015 107 238 639 78 2724174
دسامبر 2015 2 2 32 49 174066
نوامبر 2015 5 12 51 53 186815
اکتبر 2015 5 17 55 65 221463
سپتامبر 2015 2 6 38 54 238425
آگوست 2015 3 6 32 53 317630
جولای 2015 4 12 36 58 292785
جون 2015 18 28 47 56 233488
می 2015 5 20 64 74 278703
آپریل 2015 4 10 64 60 197873
مارس 2015 15 53 70 73 169692
فبریه 2015 4 25 77 63 213873
ژانویه 2015 40 47 73 78 199361
* 2014 222 930 1007 77 2491942
دسامبر 2014 35 47 131 72 225598
نوامبر 2014 7 11 139 77 194949
اکتبر 2014 14 28 146 68 214453
سپتامبر 2014 5 34 70 67 209275
آگوست 2014 9 23 67 57 272698
جولای 2014 11 79 69 54 332253
جون 2014 16 74 55 69 234298
می 2014 82 129 111 75 134268
آپریل 2014 5 22 86 64 108203
مارس 2014 18 50 61 56 161786
فبریه 2014 3 210 33 54 214900
ژانویه 2014 17 223 39 48 189261
* 2013 405 1937 1420 89 2993948
دسامبر 2013 27 223 109 46 281415
نوامبر 2013 21 195 89 89 304020
اکتبر 2013 9 58 71 62 261678
سپتامبر 2013 19 155 77 66 324535
آگوست 2013 21 226 75 56 358067
جولای 2013 14 190 116 79 204165
جون 2013 25 156 81 50 228528
می 2013 91 162 155 51 290741
آپریل 2013 94 141 193 80 269826
مارس 2013 28 79 145 55 192738
فبریه 2013 19 177 169 47 152402
ژانویه 2013 37 175 140 36 125833
* 2012 1177 3086 2260 72 1562268
دسامبر 2012 224 322 247 55 199517
نوامبر 2012 48 160 247 72 178807
اکتبر 2012 46 172 195 43 155580
سپتامبر 2012 31 130 127 37 107348
آگوست 2012 38 195 138 40 103801
جولای 2012 36 185 170 59 135309
جون 2012 40 285 154 48 126911
می 2012 336 849 261 71 155128
آپریل 2012 157 274 250 51 118947
مارس 2012 70 177 160 41 100112
فبریه 2012 68 188 185 34 97279
ژانویه 2012 83 149 126 28 83529
* 2011 1123 2123 1906 32 654946
دسامبر 2011 295 508 180 27 83591
نوامبر 2011 105 203 208 27 72643
اکتبر 2011 67 93 144 32 83450
سپتامبر 2011 142 227 84 22 67527
آگوست 2011 182 386 99 22 61479
جولای 2011 73 181 68 22 50970
جون 2011 82 169 104 16 73621
می 2011 64 130 229 14 38464
آپریل 2011 6 14 248 17 37684
مارس 2011 7 9 196 13 25892
فبریه 2011 10 17 202 12 25421
ژانویه 2011 90 186 144 12 34204
* 2010 280 644 559 31 128097
دسامبر 2010 21 39 65 12 25849
نوامبر 2010 32 95 85 31 25785
اکتبر 2010 46 106 112 12 24350
سپتامبر 2010 84 217 129 11 28197
آگوست 2010 66 149 128 10 17992
جولای 2010 17 18 34 8 5216
جون 2010 14 20 6 4 708