نویسنده موضوع: نرم افزار حسابداری همکاران سیستم  (دفعات بازدید: 16721 بار)

آفلاین mmohammadi

 • مدیر سایت
 • یه دنگ از سایت به نامشه
 • *
 • سپاسگزاری ها
 • -تشکر کرده:
 • -تشکر شده:
 • ارسال: 607
 • امتیاز های کاربر: 273
  • تساوی
 • دانشگاه: تهران
 • مقطع تحصیلی: دکتری

آشنایی با نرم افزار حسابداری همکاران سیستمسیستم حسابداری مالی
این سیستم برای فراهم کردن اطلاعات مالی یک شرکت یا سازمان میباشد. که میتوان گفت این یکی از اهداف یک سیستم مالیست. وظیفه سیستم مالی جمع آوری نتایج عملیات و فعالیت های اقتصادی شرکت یا سازمان است.
نقش اصلی نرم افزار مالی طبقه بندی و جمع آوری اطلاعات است .همچون انبار و حسابداری انبار، دریافت و پرداخت، دارایی های ثابت ، بهای تمام شده و ... است.

امکانات و ویژگی های اصلی نرم افزار حسابداری همکاران سیستم
این سیستم در قالب طبقه بندی های زیر بر شمرده شد :
*طبقه بندی حسابها   تا 6   سطح   : گروه ، کل ، معین و سه سطح تفصیلی
*تعیین ویژگی و مشخصات حسابهای معین بر اساس ریالی ،ارزی، مقداری، ویژگی پیگیری، ماهیت حساب وارتباط با سایر سیستم ها
*ثبت اطلاعات سند به صورت یادداشت ،موقت ، بررسی شده و دائم
*ورود اطلاعات یک سند خاص با تاریخ های مختلف توسط کاربران متعدد به صورت همزمان و ایجاد ترتیب لازم توسط سیستم
*طبقه بندی اسناد به وسیله تعریف نوع سند ،همچنین سند حقوق،انبار،اصلاحی افتتاحیه و غیره
*جستجوی اسناد بر اساس طبقه بندی صورت گرفته برای نوع سند
*تطبیق حسابها و ارائه گزارش های آنالیز مانده حسابها
*تهیه اعلامه بدهکار و بستانکار و ثبت سوابق اعلامیه های ارسالی
*ارسال اطلاعات به نرم افزار هایی همچون Excelو ....برای تهیه گزارش های مطلوب مورد نظر حسابدار
*شناسایی اسناد ارسالی از سایر سیستم ها و جلوگیری از تکرار اطلاعات برای حفظ یکپارچگی اطلاعات
*بررسی اسناد پس از دوره موقت برای کنترل دوباره اسناد صادر شده بر حسب گروه
*تهیه سند کل برای ثبت دفاتر قانونی در مقاطع زمانی انتخابی حسابدار
*انجام   عملیات   بستن   حسابهاي   موقت   سود   و   زیان   و   تعدیل   ماهیت   حسابها   برای   اصلاح مانده حسابها
*صدور اسناد بستن حسابها ،افتتاحیه و اختتامیه توسط سیستم و برگرداندن سند تعدیل ماهیت حسابها در سال بعد
*ارسال اسناد بستن حسابها ،افتتاحیه و اختتامیه به Excelقبل از صدور
*
امکان تهیه صورتهای مالی در این زیر سیستم از گردش عملیات ریالی شرکت طی سال و گزارش های سیستم جهت تحویل به حسابدار
*آنالیز شدفاتر در سطوح مختلف حساب ها به صورت ساده و تحلیلی
*اقدام تطبیق یافته در سطوح مختلف حسابها به صورت ساده و تحلیل شده
*تفکیک سهام به صورت عامل بر حسب انتخاب حسابدار
*مرور حسابها در کلیه سطوح حساب چه ساده و چه تحلیلی و بررسی گردش حسابها و تهیه نمودار مقایسه ای
*ترازنامه های ساده و تحلیل شده ماهانه متخلف حسابها
*دفتر روزنامه و کل و معین بر اساس ریز اسناد و اسناد کل
*تراز و گردش حسابها چه مقداری و چه ریالی و حسابهایی که ویژگی پیگیری دارند
*حسابهای فاقد گردش یا راکد مانده
*تراز مقایسه ای این تراز مقایسه میشود با سالهای قبل.
*گزارش وضعیت اسناد
*گزارشات جامع ،مرور حسابها و صدور سند
در این نرم افزار کاربر یا حسابدار میتواند زیر سیستم هایی که نشان دهنده عبارتهای زیر است را به مجموعه اضافه کند:
*گزارش های ارزی
*گزارش های انگلیسی
*تهیه صورت های مالی اساسی
*زیر سیستم تجمیعی
*گزارش تجزیه و تحلیل سیستم های مالی

ویژگی های اصلی سیستم حسابداری همکاران سیستم:
*استفاده از واحدهای فرعی برای هر کالا و قابلیت انجام کلیه عملیات به وسیله واحدهای فرعی کالا
*تعریف کالای مشابه برای هریک از اقلام انبار
*تعریف اجزای کالا و فراهم آوردن تسهیلات ورود اطلاعات برای مصارف با استفاده از اجزای کالا
*صادر کردن اسناد صادره و وارده کالاهای امانی، کنترل موجودی کالاهای امانی و صدور اسناد حسابداری مربوط به آنها
*تعیین حقوق دسترسی در سطح انبار و درخواست کننده
*تحت پوشش قرار دادن عملیات انتقال کالا بین انبارها
*ایجاد سند حمل   بارنامه   برای   تمامی   اسناد خرید، امانی و فروش
*تحت پوشش قرار دادن عملیات دریافت و ارسال کالاهای امانی، امکان کنترل کالاهای امانی ما نزد دیگران ودیگران نزد ما بدون دخالت در قیمت گذاری کالاهای مصرفی یا با تاثیرگذاری در قیمت گذاری کالاهای مصرفی
*استفاده از روش های قیمت گذاری میانگین موزون لحظه ای و FIFOدر حسابداری انبار در سطح انبار یا در سطح طبقه کالا
*استفاده از روش های قیمت گذاری میانگین موزون لحظه ای و FIFOدر سطح عامل ردیابی پروژه، محل فیزیکی
*استفاده هم زمان از روش نرخ گذاری استاندارد برای محاسبه انحراف از برنامه های تصویب شده
*قیمت گذاری محصولات و نیمه ساخته ها در طول دوره با بهره گیری از نرخ استاندارد
*قیمت گذاری محصولات و نیمه ساخته ها در پایان دوره با بهره گیری از نرخ واقعی
*صدور اسناد وارد شده و صادر شده بر مبنای مجوزهای ثبت شده به وسیله سیستم هایی همچون تدارکات، فروش و برنامه ریزی تولید
*ردیابی یک کالا در هنگام ورود و خروج به انبار بر حسب عواملی همچون تاریخ اعتبار (Expire Date)، پروژه ،
سریال خاص هر کالا ، فروشندگان و نوع خرید و . . . با انتخاب و نام گذاری به وسیله کاربر
*برقراری کنترل های لازم بر روی موجودی و دسترسی لحظه ای به کاردکس و میزان موجودی در سطح انبار یا موسسه
*صدور اسناد حسابداری خرید، مصرف و سایر اسناد وارد شده و صادر شده و ثبت آنها در سیستم حسابداری به صورت یکپارچه
*قابلیت قیمت گذاری اسناد به صورت برآوردی و واقعی و انجام محاسبات لازم در هنگام عملیات تعدیل اسناد به صورت خودکار
*اصلاح ریالی اسناد پس از قطعی شدن و صدور سند تعدیلات مجدد
*عملیات انبارگردانی و تنظیم عملیات بر اساس نیاز سازمان و صدور سند کسورات و اضافات انبار گردانی
*صدور تگ های انبارگردانی بر اساس نحوه اجرای عملیات از قبیل صدور تگ سفید و صدور تگ کالاهای جدید
*انتقال اطلاعات حساب ها به عملیات پایان سال مالی شامل انتقال اطلاعات ریالی، مقداری و اسناد مربوط به انحراف نرخ های اقلام موجود
*خواندن خودکار نرخ استاندارد کالاها از سیستم بودجه
*خواندن خودکار نرخ واقعی محصولات از سیستم بهای تمام شده
*صدور اسناد عطف به اطلاعات اسناد سال گذشته و محاسبه تعدیلات و صدور سند حسابداری آنها
*امکان قیمت گذاری خودکار اسناد با آخرین نرخ خرید، آخرین نرخ مصرف، نرخ استاندارد و نرخ واقعی
*امکان صدور سند حسابداری در سطح یک طبقه، گروهی از اسناد منتخب، یک سند وارده، یک قلم سند، یک
اصلاح بها برای یک قلم سند
*امکان صدور سند حسابداری تعدیلات به صورت جداگانه
*امکان خواندن از Textبرای رسیدهای موقت امکان طراحی کردن فیلدهای مورد نیاز در فرم اسناد انبار متناسب با نیاز کاربر نرم افزار
*منتقل کردن اطلاعات نرخ واقعی محصولات به صورت خودکار از سیستم بهای تمام شده   در   صورت   ارتباط باسیستم بهای تمام   شده   انتقال اطلاعات نرخ استاندارد کالا به صورت خودکار از سیستم   بودجه   در صورت ارتباط با سیستم   بودجه.
بهترین ویژگی این نرم افزار گزارش دهی آن است.
تعیین گزارشات انبار:
*مصرف مراکز هزینه بر حسب عوامل مصرف
*انبارگردانی
*کنترل موجودی از قبیل گزارش اقلام راکد، کم مصرف، پرمصرف و . . .
*مغایرت بین حسابداری انبار و حسابداری مالی
*گزارش های مدیریتی در قالب نمودارهای متنوع
معرفی موسسات و شرکتها:
در این بخش موسسات و شرکتهای وابسته و در حال فعالیت با شرکت مذکور تعریف میشوند.که در منوی مقابل درقسمت افقی اطلاعات پایه نوشته میشود. اطلاعات مورد نیاز این فرم عنوان ، نام موسسه ، کد اقتصادی شرکت ،نام اختصارنوشته میشود.

معرفی اشخاص
در این فرم مشخصات اشخاصی را که در سیستم معرفی کرده ایم را مشاهده میکنیم .برای اضافه کردن شخصی جدید میتوان از کلید + استفاده کرد.
تعریف حسابهای گروه
برای تعریف گروه یا همان کلی ترین شاخه کدینگ حسابداری، باید در منو های عمودی سیستم بر روی منوی
حسابها و بعد بر روی گزینه گروه کلید کرد.
حساب کل
اگر طول حساب گروه این شرکت مذکوریک باشد و طول حساب کل 2، حساب کل یک رقم اول خود را از کل
میگیرد.این راه مشخص میکند این حساب کل مربوط به کدام گروه است .حساب معین
در این قسمت تفصیلی ها تحت عناوین یا گروه های خاصی تعریف می شوند.وقتی در قسمت صدور سند در حال وارد کردن اطلاعات یک سند هستیم ، برای هر معین تنها تفصیلی ها را می بینیم .
در این فرم بدهکار طی دوره داریم این گزینه برای حسابهای معینی است که در طول دوره مالی باید همواره بدهکارباشند و حتی یک ریال بستانکار شدن آنها از نظر نرم افزار قبول نیست .همینطور برای بستانکارها.
بدهکار و بستانکار پایان دوره :
این گزینه برای حسابهای معینی که بدهکار یا بستانکار شدن آنها در طول دوره مهم نیست؛اما در پایان دوره مانده بدهکار میشود.
مزایای نرم افزار همکاران سیستم
نگهداری حسابها در سطوح تفصیلی به منظور محاسبه هزینه ها به تفکیک مراکز هزینه ،پروژه ،فعالیت
،قرارداد،پیمانکار و ساختار شکست پروژه
سیستم کنترل صرف منابع با کمک سیستم حقوق و دستمزد ،علاوه بر پوشش این نیازها قادر به پاسخگویی
قوانین متفاوت بیمه و مالیات می باشد .
بهای تمام شده
سیستم بهای تمام شده این نرم افزار ،اطلاعات به موقع ،دقیق و مناسب فعالیت های تولیدی سازمان را
ارائه می دهد. اطلاعات تهیه شده ، بهای تمام شده برای تعیین قیمت فروش ، کنترل و کاهش هزینه
ها،تجزیه و تحلیل سودآوری هر یک از انواع تولیدات و ... مورد استفاده قرار می گیرد.
دراین نرم افزار گزارش دفتر را میتوان بر اساس روزنامه ،کل ، معین و یا تفصیلی تهیه کرد.در این گزارش اگر دریک روز بیش از یک گردش داشته باشد،مانده ی گردش نمایش داده میشود و بدین ترتیب از تکرار آنها جلوگیری میشود.
این نرم افزار به طور دقیق و جداگانه ای تمام ریز دفاتر و حسابها را نشان میدهد .
سوال : آیا در این سیستم گزارشات با یکدیگر در ارتباط و یکپارچه بوده و با هم لینک هستند ؟
پاسخ : بلهتمامی این سیستم ها به صورت یکپارچه در نرم افزار حسابداری همکاران موجود بوده و با یکدیگرلینک هستند . بطور مثال چنانچه شما یک فقره چک از فردی مثلا بابت فروش کالا دریافت کرده باشید در زمانی که فاکتور فروش را ثبت می کنید سیستم بطور اتوماتیک مقدار کالای فروش رفته را از انبار کسر می کند و درکاردکس آن کالا خروج آن کالا ثبت می شود و همزمان سند اتوماتیک حسابداری آن در حسابداری مالی و دفاترحسابداری سند خورده و سند حسابداری آن نیز صادر می شود و همزمان این فروش کالا در حساب فروش ثبت شده و در حساب مشتری مورد نظر نیز ثبت می شود و همزمان چکی را که بابت این فاکتور دریافت نموده اید وارد دفتر چک شده و از حساب مشتری کسر می گردد و برای این چک سند حسابداری اتوماتیک صادر شده و به حساب چکهای دریافتنی در حسابها ثبت و به دفتر چکهای دریافتنی اضافه می گردد . تمامی این عملیات بطور کاملا اتوماتیک انجام شده و هیچ نیازی نیست که شما بروید و سند حسابداری صادر نمایید و بروید حواله خروج از انبار بزنید بلکه تمامی این عملیات را این نرم افزار بطور اتوماتیک برای شما در یک لحظه کوتاه و کاملا منطبق بر قوانین اصول حسابداری انجام می دهد .

سوال : آیا از نرم افزار حسابداری همکاران می توان برای حسابداری فروشگاهها استفاده نمود ؟
پاسخ : بلهبا توجه به اینکه این نرم افزار دارای سیستم های خرید و فروش و صدور فاکتورهای اتوماتیک بوده و از طرفی دارای سیستم حسابداری انبار و انبارداری نیز هست / می توان به راحتی اجناس و کالاها را در انبار این نرم افزار تعریف و وارد نموده و برای آنها فاکتور خرید و یا فاکتور فروش صادر نمود که همزمان ورود و خروج هرکالا بطور اتوماتیک در کاردکس هر کالا به تفکیک در انبار ثبت می شوند .
یکپارچگی بین فرایندهای سیستم فروش فروشگاهی با سیستم های انبار و حسابداری انبار همکاران سیستم باعث کاهش دوباره کاری در ورود اطلاعات شده، زمان و هزینه پرسنلی را کاهش داده، به بهره وری سازمانی کمک می کند.
مدیریت مالی یکپارچه در کل سازمانِ فروش با استفاده از یکپارچگی بین سیستم فروش فروشگاهی و سیستم حسابداری همکاران به مدیریت مالی فروشگاه ها و در نتیجه اتخاذ تصمیمات به موقع و مناسب کمک کرده و فرایند حسابداری سازمان را بهبود داده و تسریع می کند. با استفاده از فرایندهای یکپارچه بین سیستم فروش فروشگاهی و سیستم دریافت و پرداخت همکاران سیستم گردش وجوه نقد سازمان بهینه می شود. به دلیل در اختیار داشتن موجودی کالا ها در هر فروشگاه و در کل آن ها، از راکد ماندن کالا ها در سازمان جلوگیری شده، کالاهای موجود به شکل بهینه مدیریت می شوند. هزینه های فروشگاه ها با استفاده از ماژول مدیریت تنخواه و صدور سند حسابداری وشارژ تنخواه توسط دفتر مرکزی یا شعب کنترل می شود. و این امکان وجود دارد تا مدیریت نگهداری کالا بصورت متمرکز انجام شده و فروشگاه ها کار فروش ویترینی را انجام داده و مشتریان پس از تسویه فاکتور خود کالای خودرا از انبار مرکزی دریافت کنند. این سیستم با انواع سخت افزارهای فروشگاهی و بانکی یکپارچگی دارد.
سوال : آیا نرم افزار حسابداری همکاران دارای دفاتر قانونی حسابداری ( دفتر روزنامهکلمعین و
تفصیلی)می باشد ؟
پاسخ : بلهاین نرم افزار دارای دفاتر قانونی فوق بوده و این دفاتر هم از طریق ثبت و صدور سند دستی
حسابداری و هم از طریق صدور اسناد اتوماتیک حسابداری بطور کاملا اتوماتیک ثبت شده و نیازی نیست که شما آنها را تحریر نمایید .
سیستم بانکی این نرم افزار به طور جداگانه در نرم ازار و به صورت هماهنگ با دفاتر برقرار است.
سوال : در نرم افزار حسابداری همکاران دفاتر قانونی چگونه نوشته می شوند و آیا قوانین دفتر نویسی و آئین
نامه نگارش دفاتر قانونی در آن رعایت شده است ؟
پاسخ : نرم افزار حسابداری همکاران به صورتی طراحی و برنامه نویسی شده است که تمامی ثبت های حسابداری در دفاتر بطور اتوماتیک و مرتب و سریالی نوشته شده و ضمن تحریر دفاتر / کلیه قوانین تحریر و نگارش دفاتر قانونی را بطور اتوماتیک رعایت می کند و مواردی را که باعث رد دفاتر قانونی می شود را دقیقا کنترل نموده و آنها را رعایت می نماید / بدین معنا که جای خالی بین سطور نمی گذاردخط خوردگی و قلم خوردگی نداردبین سطور آرتیکل ها چیزی ثبت نمی کندسریال اسناد حسابداری را چه به لحاظ ردیف و چه به لحاظ تاریخ دقیقا کنترل و رعایت می کندجمع آرتیکل ها در صفحات بطور اتوماتیک در پایان هر صفحه جمع زده جمع نقل به صفحه بعدو همین جمع بطور اتوماتیک در صفحه بعد جمع از صفحه قبل آورده می شود و در نهایت جمع کل دفتر درآخرین صفحه دفتر روزنامه زده خواهد شد و هیچ مغایرتی بین اقلام و آرتیکل های ثبت شده و اسناد حسابداری وجود نخواهد داشت .
سوال : آیا انبارداری نرم افزار حسابداری همکاران فقط تعدادیست و یا ریالی هم هست ؟
پاسخ : سیستم انبارداری نرم افزار حسابداری همکاران هم تعداد است و هم ریالی / بدین معنا که موجودی های داخل انبار را هم تعدادی کنترل می کند و هم گزارش ریالی موجودی های انبار و موجودی های هر کالا را گزارش می کند .
سوال : روش برآورد موجودی کالا به لحاظ ریالی در نرم افزار حسابداری همکاران به چه روشی است ؟
پاسخ : روش برآورد و محاسبه مبلغ موجودی کالا در این نرم افزار روشهای :
-میانگین ساده
-میانگین موزون
-برمبنای آخرین خرید
-برمبنای نرخ های خرده فروشی کالاها
-برمبنای نرخ های عمده فروش کالاها
بوده که کاربر می تواند گزارش محاسبات موجودی کالا را در نرم افزار به هر روش دلخواهی انتخاب نماید .
لازم به ذکر است که روش میانگین موزون طبق استانداردهای حسابداری و حسابرسی دقیق ترین و واقعی ترین گزارشات مبلغ موجودی کالاهای داخل انبار در این نرم افزار می باشد .
سوال : آیا نرم افزار حسابداری همکاران دارای سیستم انبارگردانی هم می باشد ؟
پاسخ : بلهطبیعتا وقتی کالاهای انبار مورد خرید و فروش و ورود و خروج قرار می گیرند / کالاهای انبار گردش پیدا نموده و تعداد آنها کم و زیاد خواهند شد و در هر زمان که کاربر بخواهد می تواند انبارگردانی کرده و لیست انبارگردانی را از سیستم استخراج نماید. . این لیست حاوی مشخصات و تعداد کالاهای موجود در انبار بوده که به صورت اتوماتیک مشخصات و تعداد هر کالا و هر جنسی در آن ثبت شده است و در ستون های بعدی این گزارش ستون های شمارش اول و شمارش دوم و شمارش سوم که توسط انباردارها شمرده می شوند ثبت شده و مغایرت هر کالا بطور دقیق شناسایی خواهد شد.
عملیات های پایان سال
دراین نرم افزار عملیات پایان سال مالی هر کدام به تفکیک اما یکپارچه و هماهنگ میباشند.سند های سود و زیان ،افتتاحیه ، اختتامیه و تعدیلات. لازم به ذکر است در این نرم افزار اسناد پایان سال مالی باید قطعی شده باشد. بنابراین باید ابتدا حساب های سود و زیان بسته شود بعد سند های تعدیل ماهیت زده شود بعد صدور اسناد اختتامیه و افتتاحیه زده شود.
یکی از بهترین و جامع ترین نرم افزار های حسابداری مالی همکاران سیستم است. که میتواند به طور جامع اگرکارهای حسابداری شرکت به علت آنکه حسابدار نداشته است مثلاً حدودا 9 ماه است که عقب مانده و در واقع هیچگونه فعالیت های حسابداری و ورود اسناد و تحریر دفاتر قانونی هم انجام نشده و تمامی مدارک و فاکتورها و اطلاعات مالی 9 ماه است که تلنبار و به صورت فله ای انباشته شده است . نرم افزار حسابداری همکاران می تواند در این زمینه به ما کمک کند.درواقع یکی از شاهکارهای بزرگ نرم افزار حسابداری همکاران و طراح و برنامه نویسش در این قسمت است . کاری که بسیاری از نرم افزارهای بزرگ چندین میلیون تومانی هنوز هم که هنوزه نتوانسته اند در نرم افزارهایشان قرار دهند .
بسیاری از شرکتها و موسسات متاسفانه یا برای کارهای حسابداری خود حسابدار ندارند و یا در انجام عملیات حسابداری خود سهل انگاری نموده و اطلاعات مالی و حسابداری خود را به موقع و به روز و برابر قوانین حسابداری و دفتر نویسی نه به صورت دستی و نه به صورت نرم افزاری انجام نداده و باعث پراکندگی اطلاعات و تلنبار شدن آنها به صورت نامنظم شدهبه صورتی که هیچگونه گزارش صحیحی نمی توان از آنها استخراج نمود. برای اینکه دوستان حسابدار بتوانند عملیات حسابداری این گونه شرکتها و موسسات را برای ثبت عملیات حسابداری آماده سازی نمایند ابتدا لازم است کارهای اولیه ای را جهت آماده سازی و ورود و ثبت اطلاعات انجام دهند .
اگر به صورت دستی بخواهیم این آماده سازی ها را انجام دهیدم، مراحل کار بدین صورت است که بایستی تمامی اسناد و مدارک و فاکتورها و هر گونه اطلاعات مالی مربوط به هر ماه را از یکدیگر جدا نموده و به صورت ماه به ماه آنها را دسته بندی نماییدمثلا اسناد و مدارک و اطلاعات مالی ماه فروردین جدابعداطلاعات مالی ماه اردیبهشت جدابعد اطلاعات مالی خرداد جداو ... به همین ترتیب الی آخر .
سپس اطلاعات مالی و اسناد و مدارک هر ماه را که به ترتیب دسته بندی نموده را بایستی در همان ماه به ترتیب تاریخ روز مرتب و سورت نماییماز ابتدای اولین روز ماه یعنی یکم تا آخرین روز همان ماه و 03 ام .
سپس برای اطلاعات مالی و فاکتورها و ... به ترتیبی که سورت شده اند سند حسابداری صادر نماییم تا در حسابها ثبت شده و حسابها به روز برسند .
حالا تصور نمایید که این اطلاعات تلنبار شده بسیار زیاد باشد مثلا در هر ماه 0333 یا 2333 یا 0333 سند و مدرک و اطلاعات مالی و دریافت ها و پرداخت های مختلف و فاکتورهای خرید و یا فروش مختلف و یا رسید انبار و یا حواله انبار های مختلف و مدارک حقوق دستمزد و مدارک چکهای دریافتی و چک های پرداختی و ... و تصور فرمایید که سورت کردن و وارد کردن این حجم از اطلاعات به صورتی که توضیح داده شد کار بسیار سخت و طاقت فرسائیست و ممکن است مدت های طولانی وقت صرف شود تا حسابها به روز برسد و از طرفی دیگر - در این روند فعالیت های حسابداری روزمره شرکت هم هست که نبایستی راکد بماند و بایستی انجام شود همچنین ممکن است اسنادی در این میان از قلم بیفتند و یا گم شوند که کار را بسیار پیچیده و در برخی مواقع غیر ممکن می سازد .
خوشبختانه عملیات به روز رسانی اطلاعات حسابداری شرکتها و موسسات ( در نرم افزار حسابداری همکاران طراحی و برنامه نویسی شده و این کار بسیار طاقت فرسا را در یک لحظه انجام داده و بطور شگفت آوری عملیات حسابداری عقب مانده شرکتها و موسسات را در آن واحد به روز رسانی نموده و اسناد و اطلاعات مالی را که ماهها عقب بوده اند و اصلا انجام نشده بوده اند هیچگونه ثبتی و طبقه بندی ای نشده بودندرا آنچنان با دقت و بر اساس اصول و موازین قانونی حسابداری دوبل استاندارد سند زده و وارد دفاتر قانونی و ثبت می نماید که گویی یک حسابدار خبره در همان ماههای قبل و 9 ماه پیش آنها را سند زده و ثبت نموده است .
اساس کار برای به روز رسانی اطلاعات حسابداری عقب مانده شرکتها و موسسات در نرم افزار حسابداری
همکاران بدین صورت است که :
ابتدا تمامی اطلاعات مالی و حسابداری را به همان صورت فله ای که در کارتن و یا زونکن !! داریم و به صورت بسیار نامنظم درهم و به هم ریخته و مخلوط است را کنار خود گذاشته و بدون آنکه در نظر بگیریم که هر سندچیست و مربوط به کیست و بدون آنکه به شماره سند در نرم افزار توجه کنیم - سند آن را به تاریخ همان فاکتور و یا اطلاعات مالی ثبت نموده و حساب دلخواه را بدهکار و طرف حساب آن را بستانکار مینماییم سند را ثبت نموده و به همین ترتیب تمامی اسناد و مدارک مالی و فاکتورها و ... را سند میزنیم.
بعد از اتمام عملیات ثبت اطلاعات مالی در نرم افزاراسناد حسابداری ثبت شده و در نرم افزار قرار خواهند
گرفتاما با تاریخ های به هم ریخته و جلو و عقب و ترتیب تاریخ اسناد حسابداری مرتب نیست .
برای مرتب کردن تاریخ اسنادگزینه ای در نرم افزار حسابداری همکاران وجود دارد به نام مرتب سازی اسناد حسابداری به ترتیب تاریخ ( با انتخاب و انجام این عملیات تمامی اسناد حسابداری وارد شده به نرم افزار حسابداری همکاران بر اساس تاریخ مرتب می شوند ) کاری که روزها و ساعت ها وقت حسابداران را به صورت طاقت فرسایی می گیرد و اعصاب آنها را بسیار متشنج می کند .
بعد از انجام مرتب سازی اسناد حسابداری به ترتیب تاریخگزینه ای دیگر از شما می خواهد که اسناد
حسابداری مرتب شده را شماره گذاری مجدد نمایید و شما با انتخاب گزینه شماره گذاری مجدد اسناد حسابداری این کار را انجام داده و حالا اسناد حسابداری را بروید و مشاهده نمایید ) واقعا نتیجه شگفت انگیز خواهد بود .فعالیت های ورود اطلاعات مالی و حسابدرای که به صورت فله ای و به هم ریخته و با تاریخ های مختلف و بدون هیچگونه ترتیب و دسته بندی و ملاحظه ای وارد نرم افزار حسابداری همکاران شده است ، حالا بطور کاملا مرتب و کاملا اتوماتیک و در تاریخ مربوط به خود و کاملا قانونی و در جای خود سند حسابدرای خورده و دفاتر قانونی حسابداری ( روزنامهکلمعینتفصیلی ) کاملا منطبق بر آئین نامه تحریر و نگارش دفاتر قانونی تحریر و نوشته و ثبت شده اند و شماره و ترتیب اسناد حسابداری بطور سریالی و بدون هیچگونه مشکل قانونی در دفاتر ثبت هستند .
سیستم نرم افزار حسابداری همکاران حتی در تغییر سال مالی اجازه گردش میدهد. سند در سالهای قبل صادرنمیشود با این تفاصیل نیازی به تغییر سال مالی نیست.
در این منو میتوانیم سال مالی جدید را با همان کدینگ سال قبل وارد کنیم ولی با مانده صفر.
گزارشات پایانی سند بستن حسابهاست،صدورسند تعدیل ماهیت ،سنداختتامیه و افتتاحیه.
قسمت بستن حسابها این ویژگی را دارد که در یک یا چند مرحله انجام شود.این سیستم برای هر یک از مراحل سندی جداگانه صادر میکند.که مانده حسابهای سود و زیان را بدون در نظر گرفتن شعبه بدست آمده در یک سند درج میکند.
صدور سند تعدیل ماهیت
این نرم افزار در این قسمت برای هر یک از معین ها ماهیت حساب مشخص میکند.و از همه مهم تر اینکه در
ابتدای سال بعد ،سندی معکوس این سند برای واقعی کردن مانده معین ها صادر میشود.که این بخش از نرم افزار کارش اینست که مانده حسابهای خلاف ماهیت را با صدور یک سند حسابداری به صفر میرساند.
سند افتتاحیه و اختتامیه این نرم افزار همچو نرم افزارهای دیگر به طور هماهنگ کار میکنند.
این سیستم به طور جداگانه گزارشات مالی را تعریف میکند.
در این فرم گزارش جدید را تعریف میکنیم که از فرم های زیر سیستم های صورت مالیست.فقط کافیست نوع گزارش را تعیین کنیم بعد به ما سر فصل میدهد.
که در این فرم میتوان عملیات را تعریف کرد که جمع معین های ارزی و ریالی را میدهد.دریافتها و پرداختهااز خزانه داری .حتی دریافت صورتهای مالی و یادداشتهای مالی را یکجا نشان میدهد.
این نرم افزار ویژگی منحصری نسبت به برخی نرم افزارها دارد که دفاتر معین و تفصیلی را هم یکجا و هم به صورت جداگانه انتقال داده به حساب معین و حساب تفصیل.
این تحقیق فقط مزیت این نرم افزار در فرم ها و بخش های مختلف و اضافه به سازمان که باعث برتری نسبت برخی از نرم افزار های مالی دوره خود شد که به غیر از این موارد تمام مراحل حسابداری را هم داردعنوان گردید.
اگر برنامه همکاران سیستم را مثلاً با برنامه نرم افزاری هلو بخواهیم مقایسه کنیم در برنامه هلو :
پشتیبانی داده ها کمتر است اما همکاران تعداد ندارد.
در هلو بازدهی کمتر و حجم بالاست .
در برنامه هلو سیستم حسابداری و فروش از ابتدابا هم لینک نبودند اما در همکاران تمام سیستم یکپارچه
جوابگو میباشند.
در برنامه هلو صورتهای مختلف در بازده زمانی مختلف است اما همکاران سیستم به طور شبکه ای همگی با
هم هماهنگند.
برنامه هلو قابلیت مانور کمتری در گزارش گیری های متفاوت دارد.
نرم افزار هلو را شرکتهای کمتری هستند که پشتیبانی میکنند.
نرم افزار هلو 4 سطحی و همکاران 6 سطحیست.)منظور حجم عملیات بر هر نوع حساب است.
همکاران سیستم دارای این قابلیتست که سیستم صدور فاکتور و حواله ی خروج و ورود و انبارداری آن بر
اساس یک واحد ناخالص و یک واحد خالص میباشد.به این ترتیب که وزن جعبه یا کارتن را از وزن
ناخالص کم کند و وزن خالص محصول رو درنظر بگیردوفاکتور صادر کند و همچنین آمار انبارها را هم از
لحاظ تعداد کارتن وجعبه دارد و هم وزن خالص موجودی انبارها. اما هلو این قابلیت را ندارد.
در گزینه بالا همکاران سیستم گزارشی جهت این اعمال تهیه نمیکند اما برنامه هلو و جنبه گزارشی دارد.
یکی دیگر از مزایا های هلو اینست که در محیط ویندور نوشته شده است .
مزیت هر دو اینست که دارای حسابداری دوبل هستند.
در هلو امکان ثبت سند حسابداری ساده و یا دستی را وجود ندارد.
در هلو امکان نمایش سود هر کالا و هر فاکتور و خروجی Textو دریافت ها و پرداخت ها و ترازهای
آزمایشی 2 و 4 و 6 ستونی از ویژگی های خاص این نرم افزار نام برده شده است .
از ویژگی های این نگارش روش دائمی حساب کالا برای انبار و سودو زیان است .
برنامه نرم افزاری هلو در مقاطع مختلف دارای یک سری معایب و مزایا هایی بوده و به طور کامل و جامع
همانند همکاران وارد بازار کار نشد و و هر نوبت با کد های جدید وارد گردید که یا عیب داشت یا مزیت که
تمامی را در ذیل ذکر مینمایم به ترتیب:
در نسخه کد 02 حسابداری هلو امکان ثبت سند حسابداری ساده و یا دستی را هم ندارد.
در نسخه کد 20 حسابداری هلو امکان نمایش سود هر کالا و هر فاکتور و خروجی Textو دریافت ها و
پرداخت ها و ترازهای آزمایشی 2 و 4 و 6 ستونی از ویژگی های خاص این نگارش نام برده شده است .(در نسخه کد 00 حسابداری هلو از امکان مشاهده گردش کالا  هم تعدادی و هم ریالی  به عنوان یکی از
ویژگی ها و برتری های خاص این نگارش نسبت به نگارش های قبلی آن نام برده شده است.
در نسخه کد 00 حسابداری هلو از ویژگی های این نگارش روش دائمی حساب کالا برای انبار و سودو زیان
است.
در نسخه کد 02 حسابداری هلو یکی از برترین ویژگی های مهم این نسخه که به خریداران گفته می شود آن
است که این نگارش می تواند یک مورد هزینه را به فاکتور خرید اضافه کند.
مثلا اگر شما فاکتور خریدی صادر کردید و هزینه ای هم برای حمل آن پرداخت نمودید می توانید در زیر
فاکتور آن را ثبت کنید.
در نسخه کد 40 حسابداری هلو یکی از برترین ویژگی های مهم این نسخه که به خریداران گفته می شود آن
است که این نگارش می تواند فاکتور خدمات نیز صادر کند .
در خصوص دیگر ویژگی های نرم افزار حسابداری هلو که نام برده شده است از قبیل :  ثبت چکهای
تضمینی / نقطه سفارش کالا / تعیین محدوده دسترسی / تنخواه گردان / امکان اضافه و یا حذف سند
حسابداری وکد های 00 تا 44 نرم افزار حسابداری از قابلیت های گزارش های پیشرفته انبار از لحاظ تعدادی / ریالی ومغایرت گیری انبار و حسابها و مرور حسابها و امکان نمایش معین اشخاص با ریز کالاها و چکها و تبدیل سندهای حسابداری به دائم یا موقت از مزایای این نگارشها گفته شده است .
در نسخه کد 60 حسابداری هلو اولا این نرم افزار فقط دارای عملیات انبار تنهاست .یعنی فقط با آن می توان
انبارداری کرد نه عملیات دیگری دارد و نه سیستم حسابداری و مالی دیگری .
ثانیا از مزایا و ویژگی هایی که برای این نرم افزار نام برده شده است : عملیات انبار / صدور حواله و رسید
انبار / اصلاحات در حواله ها و رسید ها / امکان تعریف 033 انبار / گزارش از کاردکس کالاها و موجودی انبار و حواله ها و رسید ها می باشد.
بنابراین نرم افزار هلو طی چندین مرحله تکمیل شد اما همکارای سیستم از ابتدا کاملاً تکمیل شده وارد بازار شد.

قبل از طرح سوال جستجو کنید و از ارسال سوال به صورت پیام خصوصی خودداری فرمایید.

آفلاین mmohammadi

 • مدیر سایت
 • یه دنگ از سایت به نامشه
 • *
 • سپاسگزاری ها
 • -تشکر کرده:
 • -تشکر شده:
 • ارسال: 607
 • امتیاز های کاربر: 273
  • تساوی
 • دانشگاه: تهران
 • مقطع تحصیلی: دکتری

مزایا و معایب نرم افزار حسابداری همکاران سیستم
مزایای نرم افزار همکاران سیستم :
نرم افزار های همکاران سیستم  یکی از قدیمی ترین ومعتبرترین نرم افزار های مالی کشور محسوب میشه که کارش رو از محیط داس به ویندوز واز اون به وب ارتقاء داده با در نظر گرفتن  تنوع مشتریانش وارائه خدمات مختلف به واحد های  کوچک وبزرگ در ربع قرن و وجود سیستم های یکپارچه مالی  پس احتمالاٌ استفاده کننده صرفنظر از اندازه ش حتماً با مشکلات دست پایین رو برو نمی شه .ومزایایی که در سایر سیستمها هست احتمالاً در این سیستم با همان کیفیت ویا کیفیت بالاتر وجود داره این سابقه ومعرفی این نرم افزار در سالهای دور در کشور ودر دانشگاهها بخصوص در دهه هشتاد باعث شده که به یک برند تبدیل بشه وتاکید آن بر قفل های نرم افزاری وحق دسترسی های متنوع  باعث شده که بعنوان بک نرم افزار قابل اعتماد برای تحصیلکردهای رشته های مختلف مالی محسوب بشه وممیزان مالیاتی هم حسابی جداگانه به لحاظ اعتباری روی این سیستم باز میکنند.
** نگهداری حسابها در سطوح تفصیلی به منظور محاسبه هزینه ها به تفکیک مراکز هزینه ، پروژه ، فعالیت، قرارداد، پیمانکار و ساختار شکست پروژه
** سیستم کنترل صرف منابع با کمک سیستم حقوق و دستمزد ، علاوه بر پوشش این نیازها قادر به پاسخگویی قوانین متفاوت بیمه و مالیات می باشد .
** بهای تمام شده
سیستم بهای تمام شده این نرم افزار ،اطلاعات به موقع ،دقیق و مناسب فعالیت های تولیدی سازمان را
ارائه می دهد. اطلاعات تهیه شده ، بهای تمام شده برای تعیین قیمت فروش ، کنترل و کاهش هزینه
ها،تجزیه و تحلیل سودآوری هر یک از انواع تولیدات و ... مورد استفاده قرار می گیرد.
** دراین نرم افزار گزارش دفتر را میتوان بر اساس روزنامه ،کل ، معین و یا تفصیلی تهیه کرد.در این گزارش اگر دریک روز بیش از یک گردش داشته باشد،مانده ی گردش نمایش داده میشود و بدین ترتیب از تکرار آنها جلوگیری میشود.
این نرم افزار به طور دقیق و جداگانه ای تمام ریز دفاتر و حسابها را نشان میدهد .
سوال : آیا در این سیستم گزارشات با یکدیگر در ارتباط و یکپارچه بوده و با هم لینک هستند ؟
پاسخ : بلهتمامی این سیستم ها به صورت یکپارچه در نرم افزار حسابداری همکاران موجود بوده و با یکدیگرلینک هستند . بطور مثال چنانچه شما یک فقره چک از فردی مثلا بابت فروش کالا دریافت کرده باشید / در زمانی که فاکتور فروش را ثبت می کنید سیستم بطور اتوماتیک مقدار کالای فروش رفته را از انبار کسر می کند و درکاردکس آن کالا خروج آن کالا ثبت می شود و همزمان سند اتوماتیک حسابداری آن در حسابداری مالی و دفاترحسابداری سند خورده و سند حسابداری آن نیز صادر می شود و همزمان این فروش کالا در حساب فروش ثبت شده و در حساب مشتری مورد نظر نیز ثبت می شود و همزمان چکی را که بابت این فاکتور دریافت نموده اید وارد دفتر چک شده و از حساب مشتری کسر می گردد و برای این چک سند حسابداری اتوماتیک صادر شده و به حساب چکهای دریافتنی در حسابها ثبت و به دفتر چکهای دریافتنی اضافه می گردد .
** تمامی این عملیات بطور کاملا اتوماتیک انجام شده و هیچ نیازی نیست که شما بروید و سند حسابداری صادر نمایید و بروید حواله خروج از انبار بزنید بلکه تمامی این عملیات را این نرم افزار بطور اتوماتیک برای شما در یک لحظه کوتاه و کاملا منطبق بر قوانین اصول حسابداری انجام می دهد .
سوال : آیا از نرم افزار حسابداری همکاران می توان برای حسابداری فروشگاهها استفاده نمود ؟
پاسخ : بلهبا توجه به اینکه این نرم افزار دارای سیستم های خرید و فروش و صدور فاکتورهای اتوماتیک بوده و از طرفی دارای سیستم حسابداری انبار و انبارداری نیز هست / می توان به راحتی اجناس و کالاها را در انبار این نرم افزار تعریف و وارد نموده و برای آنها فاکتور خرید و یا فاکتور فروش صادر نمود که همزمان ورود و خروج هرکالا بطور اتوماتیک در کاردکس هر کالا به تفکیک در انبار ثبت می شوند .
** یکپارچگی بین فرایندهای سیستم فروش فروشگاهی با سیستم های انبار و حسابداری انبار همکاران سیستم باعث کاهش دوباره کاری در ورود اطلاعات شده، زمان و هزینه پرسنلی را کاهش داده، به بهره وری سازمانی کمک می کند.
مدیریت مالی یکپارچه در کل سازمانِ فروش با استفاده از یکپارچگی بین سیستم فروش فروشگاهی و سیستم حسابداری همکاران به مدیریت مالی فروشگاه ها و در نتیجه اتخاذ تصمیمات به موقع و مناسب کمک کرده و فرایند حسابداری سازمان را بهبود داده و تسریع می کند. با استفاده از فرایندهای یکپارچه بین سیستم فروش فروشگاهی و سیستم دریافت و پرداخت همکاران سیستم گردش وجوه نقد سازمان بهینه می شود. به دلیل در اختیار داشتن موجودی کالا ها در هر فروشگاه و در کل آن ها، از راکد ماندن کالا ها در سازمان جلوگیری شده، کالاهای موجود به شکل بهینه مدیریت می شوند. هزینه های فروشگاه ها با استفاده از ماژول مدیریت تنخواه و صدور سند حسابداری وشارژ تنخواه توسط دفتر مرکزی یا شعب کنترل می شود. و این امکان وجود دارد تا مدیریت نگهداری کالا بصورت متمرکز انجام شده و فروشگاه ها کار فروش ویترینی را انجام داده و مشتریان پس از تسویه فاکتور خود کالای خودرا از انبار مرکزی دریافت کنند. این سیستم با انواع سخت افزارهای فروشگاهی و بانکی یکپارچگی دارد.
سوال : آیا نرم افزار حسابداری همکاران دارای دفاتر قانونی حسابداری ( دفتر روزنامهکلمعین و
تفصیلی ) می باشد ؟
پاسخ : بلهاین نرم افزار دارای دفاتر قانونی فوق بوده و این دفاتر هم از طریق ثبت و صدور سند دستی حسابداری و هم از طریق صدور اسناد اتوماتیک حسابداری بطور کاملا اتوماتیک ثبت شده و نیازی نیست که شما آنها را تحریر نمایید .
** سیستم بانکی این نرم افزار به طور جداگانه در نرم ازار و به صورت هماهنگ با دفاتر برقرار است.
سوال : در نرم افزار حسابداری همکاران دفاتر قانونی چگونه نوشته می شوند و آیا قوانین دفتر نویسی و آئین نامه نگارش دفاتر قانونی در آن رعایت شده است ؟
پاسخ : نرم افزار حسابداری همکاران به صورتی طراحی و برنامه نویسی شده است که تمامی ثبت های حسابداری در دفاتر بطور اتوماتیک و مرتب و سریالی نوشته شده و ضمن تحریر دفاتر / کلیه قوانین تحریر و نگارش دفاتر قانونی را بطور اتوماتیک رعایت می کند و مواردی را که باعث رد دفاتر قانونی می شود را دقیقا کنترل نموده و آنها را رعایت می نماید / بدین معنا که جای خالی بین سطور نمی گذاردخط خوردگی و قلم خوردگی نداردبین سطور آرتیکل ها چیزی ثبت نمی کندسریال اسناد حسابداری را چه به لحاظ ردیف و چه به لحاظ تاریخ دقیقا کنترل و رعایت می کندجمع آرتیکل ها در صفحات بطور اتوماتیک در پایان هر صفحه جمع زده جمع نقل به صفحه بعدو همین جمع بطور اتوماتیک در صفحه بعد جمع از صفحه قبل آورده می شود و در نهایت جمع کل دفتر درآخرین صفحه دفتر روزنامه زده خواهد شد و هیچ مغایرتی بین اقلام و آرتیکل های ثبت شده و اسناد حسابداری وجود نخواهد داشت .
سوال : آیا انبارداری نرم افزار حسابداری همکاران فقط تعدادیست و یا ریالی هم هست ؟
پاسخ : سیستم انبارداری نرم افزار حسابداری همکاران هم تعداد است و هم ریالی / بدین معنا که موجودی های داخل انبار را هم تعدادی کنترل می کند و هم گزارش ریالی موجودی های انبار و موجودی های هر کالا را گزارش می کند .
سوال : روش برآورد موجودی کالا به لحاظ ریالی در نرم افزار حسابداری همکاران به چه روشی است ؟
پاسخ : روش برآورد و محاسبه مبلغ موجودی کالا در این نرم افزار روشهای :
-میانگین ساده
-میانگین موزون
-برمبنای آخرین خرید
-برمبنای نرخ های خرده فروشی کالاها
-برمبنای نرخ های عمده فروش کالاها
بوده که کاربر می تواند گزارش محاسبات موجودی کالا را در نرم افزار به هر روش دلخواهی انتخاب نماید .لازم به ذکر است که روش میانگین موزون طبق استانداردهای حسابداری و حسابرسی دقیق ترین و واقعی ترین گزارشات مبلغ موجودی کالاهای داخل انبار در این نرم افزار می باشد .
سوال : آیا نرم افزار حسابداری همکاران دارای سیستم انبارگردانی هم می باشد ؟
پاسخ : بلهطبیعتا وقتی کالاهای انبار مورد خرید و فروش و ورود و خروج قرار می گیرند / کالاهای انبار گردش پیدا نموده و تعداد آنها کم و زیاد خواهند شد و در هر زمان که کاربر بخواهد می تواند انبارگردانی کرده و لیست انبارگردانی را از سیستم استخراج نماید. . این لیست حاوی مشخصات و تعداد کالاهای موجود در انبار بوده که به صورت اتوماتیک مشخصات و تعداد هر کالا و هر جنسی در آن ثبت شده است و در ستون های بعدی این گزارش ستون های شمارش اول و شمارش دوم و شمارش سوم که توسط انباردارها شمرده می شوند ثبت شده و مغایرت هر کالا بطور دقیق شناسایی خواهد شد.

** عملیات های پایان سال
دراین نرم افزار عملیات پایان سال مالی هر کدام به تفکیک اما یکپارچه و هماهنگ میباشند.سند های سود و زیان ،افتتاحیه ، اختتامیه و تعدیلات. لازم به ذکر است در این نرم افزار اسناد پایان سال مالی باید قطعی شده باشد. بنابراین باید ابتدا حساب های سود و زیان بسته شود بعد سند های تعدیل ماهیت زده شود بعد صدور اسناد اختتامیه و افتتاحیه زده شود.
یکی از بهترین و جامع ترین نرم افزار های حسابداری مالی همکاران سیستم است. که میتواند به طور جامع اگرکارهای حسابداری شرکت به علت آنکه حسابدار نداشته است مثلاً حدودا 9 ماه است که عقب مانده و در واقع هیچگونه فعالیت های حسابداری و ورود اسناد و تحریر دفاتر قانونی هم انجام نشده و تمامی مدارک و فاکتورها و اطلاعات مالی 9 ماه است که تلنبار و به صورت فله ای انباشته شده است . نرم افزار حسابداری همکاران می تواند در این زمینه به ما کمک کند.درواقع یکی از شاهکارهای بزرگ نرم افزار حسابداری همکاران و طراح و برنامه نویسش در این قسمت است . کاری که بسیاری از نرم افزارهای بزرگ چندین میلیون تومانی هنوز هم که هنوزه نتوانسته اند در نرم افزارهایشان قرار دهند .
بسیاری از شرکتها و موسسات متاسفانه یا برای کارهای حسابداری خود حسابدار ندارند و یا در انجام عملیات حسابداری خود سهل انگاری نموده و اطلاعات مالی و حسابداری خود را به موقع و به روز و برابر قوانین حسابداری و دفتر نویسی نه به صورت دستی و نه به صورت نرم افزاری انجام نداده و باعث پراکندگی اطلاعات و تلنبار شدن آنها به صورت نامنظم شدهبه صورتی که هیچگونه گزارش صحیحی نمی توان از آنها استخراج نمود. برای اینکه دوستان حسابدار بتوانند عملیات حسابداری این گونه شرکتها و موسسات را برای ثبت عملیات حسابداری آماده سازی نمایند ابتدا لازم است کارهای اولیه ای را جهت آماده سازی و ورود و ثبت اطلاعات انجام دهند .
اگر به صورت دستی بخواهیم این آماده سازی ها را انجام دهیدم، مراحل کار بدین صورت است که بایستی تمامی اسناد و مدارک و فاکتورها و هر گونه اطلاعات مالی مربوط به هر ماه را از یکدیگر جدا نموده و به صورت ماه به ماه آنها را دسته بندی نماییدمثلا اسناد و مدارک و اطلاعات مالی ماه فروردین جدابعداطلاعات مالی ماه اردیبهشت جدابعد اطلاعات مالی خرداد جداو ... به همین ترتیب الی آخر .سپس اطلاعات مالی و اسناد و مدارک هر ماه را که به ترتیب دسته بندی نموده را بایستی در همان ماه به ترتیب تاریخ روز مرتب و سورت نماییماز ابتدای اولین روز ماه یعنی یکم تا آخرین روز همان ماه و 30 ام .سپس برای اطلاعات مالی و فاکتورها و ... به ترتیبی که سورت شده اند سند حسابداری صادر نماییم تا در حسابها ثبت شده و حسابها به روز برسند .
حالا تصور نمایید که این اطلاعات تلنبار شده بسیار زیاد باشد مثلا در هر ماه 0333 یا 2333 یا 0333 سند و مدرک و اطلاعات مالی و دریافت ها و پرداخت های مختلف و فاکتورهای خرید و یا فروش مختلف و یا رسید انبار و یا حواله انبار های مختلف و مدارک حقوق دستمزد و مدارک چکهای دریافتی و چک های پرداختی و ... و تصور فرمایید که سورت کردن و وارد کردن این حجم از اطلاعات به صورتی که توضیح داده شد کار بسیار سخت و طاقت فرسائیست و ممکن است مدت های طولانی وقت صرف شود تا حسابها به روز برسد و از طرفی دیگر - در این روند فعالیت های حسابداری روزمره شرکت هم هست که نبایستی راکد بماند و بایستی انجام شود همچنین ممکن است اسنادی در این میان از قلم بیفتند و یا گم شوند که کار را بسیار پیچیده و در برخی مواقع غیر ممکن می سازد .
خوشبختانه عملیات به روز رسانی اطلاعات حسابداری شرکتها و موسسات ( در نرم افزار حسابداری همکاران طراحی و برنامه نویسی شده و این کار بسیار طاقت فرسا را در یک لحظه انجام داده و بطور شگفت آوری عملیات حسابداری عقب مانده شرکتها و موسسات را در آن واحد به روز رسانی نموده و اسناد و اطلاعات مالی را که ماهها عقب بوده اند و اصلا انجام نشده بوده اند هیچگونه ثبتی و طبقه بندی ای نشده بودندرا آنچنان با دقت و بر اساس اصول و موازین قانونی حسابداری دوبل استاندارد سند زده و وارد دفاتر قانونی و ثبت می نماید که گویی یک حسابدار خبره در همان ماههای قبل و 9 ماه پیش آنها را سند زده و ثبت نموده است .
اساس کار برای به روز رسانی اطلاعات حسابداری عقب مانده شرکتها و موسسات در نرم افزار حسابداری همکاران بدین صورت است که :
ابتدا تمامی اطلاعات مالی و حسابداری را به همان صورت فله ای که در کارتن و یا زونکن !! داریم و به صورت بسیار نامنظم درهم و به هم ریخته و مخلوط است را کنار خود گذاشته و بدون آنکه در نظر بگیریم که هر سندچیست و مربوط به کیست و بدون آنکه به شماره سند در نرم افزار توجه کنیم - سند آن را به تاریخ همان فاکتور و یا اطلاعات مالی ثبت نموده و حساب دلخواه را بدهکار و طرف حساب آن را بستانکار مینماییم سند را ثبت نموده و به همین ترتیب تمامی اسناد و مدارک مالی و فاکتورها و ... را سند میزنیم. بعد از اتمام عملیات ثبت اطلاعات مالی در نرم افزاراسناد حسابداری ثبت شده و در نرم افزار قرار خواهند گرفتاما با تاریخ های به هم ریخته و جلو و عقب و ترتیب تاریخ اسناد حسابداری مرتب نیست .برای مرتب کردن تاریخ اسنادگزینه ای در نرم افزار حسابداری همکاران وجود دارد به نام مرتب سازی اسناد حسابداری به ترتیب تاریخ ( با انتخاب و انجام این عملیات تمامی اسناد حسابداری وارد شده به نرم افزار حسابداری همکاران بر اساس تاریخ مرتب می شوند ) کاری که روزها و ساعت ها وقت حسابداران را به صورت طاقت فرسایی می گیرد و اعصاب آنها را بسیار متشنج می کند .
بعد از انجام مرتب سازی اسناد حسابداری به ترتیب تاریخگزینه ای دیگر از شما می خواهد که اسناد
حسابداری مرتب شده را شماره گذاری مجدد نمایید و شما با انتخاب گزینه شماره گذاری مجدد اسناد حسابداری این کار را انجام داده و حالا اسناد حسابداری را بروید و مشاهده نمایید ) واقعا نتیجه شگفت انگیز خواهد بود .فعالیت های ورود اطلاعات مالی و حسابدرای که به صورت فله ای و به هم ریخته و با تاریخ های مختلف و بدون هیچگونه ترتیب و دسته بندی و ملاحظه ای وارد نرم افزار حسابداری همکاران شده است ، حالا بطور کاملا مرتب و کاملا اتوماتیک و در تاریخ مربوط به خود و کاملا قانونی و در جای خود سند حسابدرای خورده و دفاتر قانونی حسابداری ( روزنامهکل–معینتفصیلی ) کاملا منطبق بر آئین نامه تحریر و نگارش دفاتر قانونی تحریر و نوشته و ثبت شده اند و شماره و ترتیب اسناد حسابداری بطور سریالی و بدون هیچگونه مشکل قانونی در دفاتر ثبت هستند .
سیستم نرم افزار حسابداری همکاران حتی در تغییر سال مالی اجازه گردش میدهد. سند در سالهای قبل صادرنمیشود با این تفاصیل نیازی به تغییر سال مالی نیست.
در این منو میتوانیم سال مالی جدید را با همان کدینگ سال قبل وارد کنیم ولی با مانده صفر.
گزارشات پایانی سند بستن حسابهاست،صدورسند تعدیل ماهیت ،سنداختتامیه و افتتاحیه.
قسمت بستن حسابها این ویژگی را دارد که در یک یا چند مرحله انجام شود.این سیستم برای هر یک از مراحل سندی جداگانه صادر میکند.که مانده حسابهای سود و زیان را بدون در نظر گرفتن شعبه بدست آمده در یک سند درج میکند.
** صدور سند تعدیل ماهیت
این نرم افزار در این قسمت برای هر یک از معین ها ماهیت حساب مشخص میکند.و از همه مهم تر اینکه در ابتدای سال بعد ، سندی معکوس این سند برای واقعی کردن مانده معین ها صادر میشود.که این بخش از نرم افزار کارش اینست که مانده حسابهای خلاف ماهیت را با صدور یک سند حسابداری به صفر میرساند. سند افتتاحیه و اختتامیه این نرم افزار همچو نرم افزارهای دیگر به طور هماهنگ کار میکنند. این سیستم به طور جداگانه گزارشات مالی را تعریف میکند.
در این فرم گزارش جدید را تعریف میکنیم که از فرم های زیر سیستم های صورت مالیست. فقط کافیست نوع گزارش را تعیین کنیم بعد به ما سر فصل میدهد . که در این فرم میتوان عملیات را تعریف کرد که جمع معین های ارزی و ریالی را میدهد.دریافتها و پرداختهااز خزانه داری حتی دریافت صورتهای مالی و یادداشتهای مالی را یکجا نشان میدهد.
این نرم افزار ویژگی منحصری نسبت به برخی نرم افزارها دارد که دفاتر معین و تفصیلی را هم یکجا و هم به صورت جداگانه انتقال داده به حساب معین و حساب تفصیل.
این تحقیق فقط مزیت این نرم افزار در فرم ها و بخش های مختلف و اضافه به سازمان که باعث برتری نسبت برخی از نرم افزار های مالی دوره خود شد که به غیر از این موارد تمام مراحل حسابداری را هم داردعنوان گردید.
اگر برنامه همکاران سیستم را مثلاً با برنامه نرم افزاری هلو بخواهیم مقایسه کنیم در برنامه هلو :
پشتیبانی داده ها کمتر است اما همکاران تعداد ندارد.
در هلو بازدهی کمتر و حجم بالاست .
در برنامه هلو سیستم حسابداری و فروش از ابتدابا هم لینک نبودند اما در همکاران تمام سیستم یکپارچه
جوابگو میباشند.
در برنامه هلو صورتهای مختلف در بازده زمانی مختلف است اما همکاران سیستم به طور شبکه ای همگی با هم هماهنگند.
برنامه هلو قابلیت مانور کمتری در گزارش گیری های متفاوت دارد.
نرم افزار هلو را شرکتهای کمتری هستند که پشتیبانی میکنند.
نرم افزار هلو 4 سطحی و همکاران 6 سطحیست. منظور حجم عملیات بر هر نوع حساب است.
همکاران سیستم دارای این قابلیتست که سیستم صدور فاکتور و حواله ی خروج و ورود و انبارداری آن براساس یک واحد ناخالص و یک واحد خالص میباشد.به این ترتیب که وزن جعبه یا کارتن را از وزن
ناخالص کم کند و وزن خالص محصول رو درنظر بگیردوفاکتور صادر کند و همچنین آمار انبارها را هم از لحاظ تعداد کارتن وجعبه دارد و هم وزن خالص موجودی انبارها. اما هلو این قابلیت را ندارد .
در گزینه بالا همکاران سیستم گزارشی جهت این اعمال تهیه نمیکند اما برنامه هلو و جنبه گزارشی دارد.
یکی دیگر از مزایا های هلو اینست که در محیط ویندور نوشته شده است .
مزیت هر دو اینست که دارای حسابداری دوبل هستند .
در هلو امکان ثبت سند حسابداری ساده و یا دستی را وجود ندارد.
در هلو امکان نمایش سود هر کالا و هر فاکتور و خروجی Textو دریافت ها و پرداخت ها و ترازهای
آزمایشی 2 و 4 و 6 ستونی از ویژگی های خاص این نرم افزار نام برده شده است .
از ویژگی های این نگارش روش دائمی حساب کالا برای انبار و سودو زیان است .
برنامه نرم افزاری هلو در مقاطع مختلف دارای یک سری معایب و مزایا هایی بوده و به طور کامل و جامع همانند همکاران وارد بازار کار نشد و و هر نوبت با کد های جدید وارد گردید که یا عیب داشت یا مزیت که تمامی را در ذیل ذکر مینمایم به ترتیب:
در نسخه کد 02 حسابداری هلو امکان ثبت سند حسابداری ساده و یا دستی را هم ندارد.
در نسخه کد 20 حسابداری هلو امکان نمایش سود هر کالا و هر فاکتور و خروجی Textو دریافت ها و
پرداخت ها و ترازهای آزمایشی 2 و 4 و 6 ستونی از ویژگی های خاص این نگارش نام برده شده است . در نسخه کد 00 حسابداری هلو از امکان مشاهده گردش کالا ) هم تعدادی و هم ریالی ( به عنوان یکی از
ویژگی ها و برتری های خاص این نگارش نسبت به نگارش های قبلی آن نام برده شده است.
در نسخه کد 00 حسابداری هلو از ویژگی های این نگارش روش دائمی حساب کالا برای انبار و سودو زیان است.
در نسخه کد 02 حسابداری هلو یکی از برترین ویژگی های مهم این نسخه که به خریداران گفته می شود آن است که این نگارش می تواند یک مورد هزینه را به فاکتور خرید اضافه کند.
مثلا اگر شما فاکتور خریدی صادر کردید و هزینه ای هم برای حمل آن پرداخت نمودید می توانید در زیر
فاکتور آن را ثبت کنید.
در نسخه کد 40 حسابداری هلو یکی از برترین ویژگی های مهم این نسخه که به خریداران گفته می شود آن است که این نگارش می تواند فاکتور خدمات نیز صادر کند .
در خصوص دیگر ویژگی های نرم افزار حسابداری هلو که نام برده شده است از قبیل : ) ثبت چکهای
تضمینی / نقطه سفارش کالا / تعیین محدوده دسترسی / تنخواه گردان / امکان اضافه و یا حذف سند
حسابداری وکد های 00 تا 44 نرم افزار حسابداری از قابلیت های گزارش های پیشرفته انبار از لحاظ تعدادی / ریالی ومغایرت گیری انبار و حسابها و مرور حسابها و امکان نمایش معین اشخاص با ریز کالاها و چکها و تبدیل سندهای حسابداری به دائم یا موقت از مزایای این نگارشها گفته شده است .
در نسخه کد 60 حسابداری هلو اولا این نرم افزار فقط دارای عملیات انبار تنهاست .یعنی فقط با آن می توان انبارداری کرد نه عملیات دیگری دارد و نه سیستم حسابداری و مالی دیگری .
ثانیا از مزایا و ویژگی هایی که برای این نرم افزار نام برده شده است : عملیات انبار / صدور حواله و رسید انبار / اصلاحات در حواله ها و رسید ها / امکان تعریف 033 انبار / گزارش از کاردکس کالاها و موجودی انبار و حواله ها و رسید ها می باشد.
بنابراین نرم افزار هلو طی چندین مرحله تکمیل شد اما همکارای سیستم از ابتدا کاملاً تکمیل شده وارد بازار شد.
این شرکت دارای 2 کارمند حسابداریست که کمک حسابدار وظیفه اش جمع آوری اسناد مالیست و مغایرت های بانکیست و بایگانی کردن.حسابدارهم به روز کردن حسابها و سند زدن و غیره می باشد.(درمانگاه کیمیاگر).
ویژگی های اصلی سیستم حسابداری همکاران سیستم :
*استفاده از واحدهای فرعی برای هر کالا و قابلیت انجام کلیه عملیات به وسیله واحدهای فرعی کالا
*تعریف کالای مشابه برای هریک از اقلام انبار
*تعریف اجزای کالا و فراهم آوردن تسهیلات ورود اطلاعات برای مصارف با استفاده از اجزای کالا
*صادر کردن اسناد صادره و وارده کالاهای امانی، کنترل موجودی کالاهای امانی و صدور اسناد حسابداری مربوط به آنها
*تعیین حقوق دسترسی در سطح انبار و درخواست کننده
*تحت پوشش قرار دادن عملیات انتقال کالا بین انبارها
*ایجاد سند حمل (بارنامه) برای تمامی اسناد خرید، امانی و فروش
*تحت پوشش قرار دادن عملیات دریافت و ارسال کالاهای امانی، امکان کنترل کالاهای امانی ما نزد دیگران ودیگران نزد ما بدون دخالت در قیمت گذاری کالاهای مصرفی یا با تاثیرگذاری در قیمت گذاری کالاهای مصرفی
*استفاده از روش های قیمت گذاری میانگین موزون لحظه ای و FIFOدر حسابداری انبار در سطح انبار یا در سطح طبقه کالا
*استفاده از روش های قیمت گذاری میانگین موزون لحظه ای و FIFOدر سطح عامل ردیابی پروژه، محل فیزیکی
*استفاده هم زمان از روش نرخ گذاری استاندارد برای محاسبه انحراف از برنامه های تصویب شده
*قیمت گذاری محصولات و نیمه ساخته ها در طول دوره با بهره گیری از نرخ استاندارد
*قیمت گذاری محصولات و نیمه ساخته ها در پایان دوره با بهره گیری از نرخ واقعی
*صدور اسناد وارد شده و صادر شده بر مبنای مجوزهای ثبت شده به وسیله سیستم هایی همچون تدارکات، فروش و برنامه ریزی تولید
*ردیابی یک کالا در هنگام ورود و خروج به انبار بر حسب عواملی همچون تاریخ اعتبار (Expire Date)، پروژه ،
سریال خاص هر کالا ، فروشندگان و نوع خرید و . . . با انتخاب و نام گذاری به وسیله کاربر
*برقراری کنترل های لازم بر روی موجودی و دسترسی لحظه ای به کاردکس و میزان موجودی در سطح انبار یا موسسه
*صدور اسناد حسابداری خرید، مصرف و سایر اسناد وارد شده و صادر شده و ثبت آنها در سیستم حسابداری به صورت یکپارچه
*قابلیت قیمت گذاری اسناد به صورت برآوردی و واقعی و انجام محاسبات لازم در هنگام عملیات تعدیل اسناد به صورت خودکار
*اصلاح ریالی اسناد پس از قطعی شدن و صدور سند تعدیلات مجدد
*عملیات انبارگردانی و تنظیم عملیات بر اساس نیاز سازمان و صدور سند کسورات و اضافات انبار گردانی
*صدور تگ های انبارگردانی بر اساس نحوه اجرای عملیات از قبیل صدور تگ سفید و صدور تگ کالاهای جدید
*انتقال اطلاعات حساب ها به عملیات پایان سال مالی شامل انتقال اطلاعات ریالی، مقداری و اسناد مربوط به انحراف نرخ های اقلام موجود
*خواندن خودکار نرخ استاندارد کالاها از سیستم بودجه
*خواندن خودکار نرخ واقعی محصولات از سیستم بهای تمام شده
*صدور اسناد عطف به اطلاعات اسناد سال گذشته و محاسبه تعدیلات و صدور سند حسابداری آنها
*امکان قیمت گذاری خودکار اسناد با آخرین نرخ خرید، آخرین نرخ مصرف، نرخ استاندارد و نرخ واقعی
*امکان صدور سند حسابداری در سطح یک طبقه، گروهی از اسناد منتخب، یک سند وارده، یک قلم سند، یک اصلاح بها برای یک قلم سند .
*امکان صدور سند حسابداری تعدیلات به صورت جداگانه
*امکان خواندن از Textبرای رسیدهای موقت امکان طراحی کردن فیلدهای مورد نیاز در فرم اسناد انبار متناسب با نیاز کاربر نرم افزار
*منتقل کردن اطلاعات نرخ واقعی محصولات به صورت خودکار از سیستم بهای تمام شده (در صورت ارتباط باسیستم بهای تمام شده ) انتقال اطلاعات نرخ استاندارد کالا به صورت خودکار از سیستم بودجه (در صورت ارتباط باسیستم بودجه(
بهترین ویژگی این نرم افزار گزارش دهی آن است .
تعیین گزارشات انبار :
*مصرف مراکز هزینه بر حسب عوامل مصرف
*انبارگردانی
*کنترل موجودی از قبیل گزارش اقلام راکد، کم مصرف، پرمصرف و . . .
*مغایرت بین حسابداری انبار و حسابداری مالی
*گزارش های مدیریتی در قالب نمودارهای متنوع

معایب نرم افزار همکاران سیستم :
طبق تجربه شخصی کارشناسان زبده وبا تجربه  این  شرکت در 10-12 سال قبل نیازهای متنوع و گاه متناقص استفاده کنندگان رو به نحو احسن  برآورده می کردند  مواردی از قبیل کانورت کردن  دیتابیس های نرم افزار های دیگه به همکاران سیستم آموزش هایی با کیفیت بالا در حد مشاوره ومواردبسیاری  از این دست باعث می شد که استفاده کنندگان اطمینان حاصل کنن که  کارشناسان همکاران سیستم همزمان به نرم افزارهای تخصصی خود درهردو رشته حسابداری وکامپیوتر تا حد قابل قبولی  خبره هستند. کارشناسان کم تجربه سالهای اخیر بخصوص در آموزش  و نیزپاسخگویی با تاخیر به نیاز های مشتریان که احتمالاً از بزرگ شدن این شرکت نشات می گیره و اعمال محدودیت در دسترسی به  اطلاعات  برای کارشناسان  وطبقه بندی شدن آن _شاید بدلیل پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی  _  در سالهای اخیر باعث مقداری تنبلی وسنگین شدن غیر عادی  وکاهش انعطاف پذیری مجموعه همکاران سیستم  شده که این موضوع در  ، فروش، نصب و راه‌اندازی  کمتر ودر پشتیبانی و آموزش نرم‌افزارهای همکاران سیستم بیشتر به چشم می خوره به نظر می رسه شرکت همکاران سیستم می بایست  افزایش مراقبت های حرفه ای کارکنان وجذب نیرو های حرفه ای تر که احتمالاً با هزینه بیشتری مواجه خواهد بود از یکسو و افزایش کنترل خود  بر شرکت های منطقه ای وبه قول خودشون پناه  رو در برنامه های خود شون قرار بدن  تامبادا  با دریافت هزینه های بالای این شرکت های زیرمجموعه  در  استقرار و پشتیبانی ولی بدون کیفیت در شان همکاران سیستم وبعضاً زیر کانه به این برند آسیب برسونن.به نظر می رسه درسته که همکاران سیستم هنوز هم در رقابت با سایر نرم افزار های مشابه به لحاظ کیفیت بی منازعه س ولی  همکاران سیستم  باید روند فکریشو در قبال مشتریانش که باعث موفقیت اون مجموعه در بدو تاسیس ودر ادامه  اون شده رو حفظ کنه ومغرور نشه وبدونه که وفاداری مشتریانش لزوماً همیشگی نیست                                                               .                                                       
۱– بدور ماندن از اتفاقات و نوآوری های روز در سیستم های تحت وب
 
 متاسفانه پس از پیاده سازی سیستم در کمال ناباوری مشاهده شد که نه تنها انتظارات بدیهی همگان از یک سیستم بلوغ یافته برآورد نشد بلکه ضعفها و اشتباهات گذشته به شیوه ای غیرمسئولانه تقویت و تشدید شده است!
این مساله پس از حدود یک ماه از پیاده سازی سیستم روزبروز بیشتر خود را نشان می دهد.
می توان گفت که دلیل اصلی این نقصان همانا عدم وجود اراده ای قوی در میان مدیران شرکت برای بهبود مستمر می باشد. مشاهده نرم افزار نشان می دهد که در این چند سال به جای توجه به تحولات اساسی دنیای اتوماسیون و سهولت و اشتراک پذیری دانش سازمانی همواره به نیازهای متنوع و گاه متناقص کاربران متعدد سیستم توجه شده است و سعی شده تمامی آنها به نوعی در سیستم گنجانده شود. در واقع انگار تمام گفته های کاربران مختلف بدون هیچگونه پالایشی در سیستم آورده شده و تلاشی جهت هماهنگ سازی و یا ادغام یا کارشناسی این نیازها انجام نگرفته است.
در حالیکه تمام سیستم ها به سمت هوشمندی و سادگی پیش می روند که مستلزم تلاش بیشتر برنامه نویسان برای تسهیل امور کاربران می باشد اما در برنامه همکاران سیستم به وضوح مشاهده می شود که هیچ تلاشی برای راحتی کاربر انجام نشده است و در واقع کاربر مجبور است گام به گام در کنار برنامه نویس و با دیدگاه او پیش برود. تاجاییکه گاها برای مشاهده و ویرایش چند رکورد کوچک مجبور است همگام با برنامه نویس جداول پایگاه را انتخاب کند ویرایش کند و سپس ثبت کند.
۲– خمودگی سرتاسری
شعور سیستمی به کمترین میزان خود رسیده و خمودگی سرتاسری در جایجای آن مشاهده می شود. جای تعجب است در زمانی که شرکت های پیشرو همواره باید در حال یادگیری سازمانی و سیستمی بوده و پیوسته در حال ارتقای خود باشند، آنگاه شرکت های بزرگ فناوری بلوغ و پختگی خود را از دست داده و کند و کندتر می شوند. به نظر می آید این هم بخشی از دینامیزم و مرحله ای از زندگی شرکت های بزرگ فناوری می باشد. یکی از دلایل این خمودگی همانا عدم وجود بازار رقابتی می باشد.بدیهی است در دنیای رقابت شرکت ها مجبور به ارتقای خود شده و در غیر این صورت چاره ای جز ترک صحنه نخواهند داشت.
۳– دنیای روز اتوماسیون اداری:
در سالهای اخیر به واسطه پیشرفت تکنولوژی های ارتباطی و پردازشی تحولات چشمگیری در عرصه سیستم های اتوماسیون اداری در دنیا رخ داده است. شاید بتوان بخشی از این تحولات را در سیستم دانشی جدید مایکروسافت به نام SharePoint دید. در واقع تلاش تمامی سیستم های اتوماسیون همانا افزایش قابلیت اشتراک پذیری اطلاعات و کارگروهی بر روی نامه ها و مکاتبات بوده است. تلاش آنها بر این است که همکاری های درون سازمانی را افزایش دهند و نهایتا دانش سازمانی بلوغ یافته تری را شاهد باشند. سیستم های اتوماسیون اداری هم به عنوان بخشی از این جریان در راستای اشتراک سازمانی و بلوغ دانشی سازمان گام می نهند.
4– پیچیدگی های غیر ضروری:
با توجه به تحولاتی که دنیای مفهومی اتوماسیون بوجود آمده، متاسفانه در نرم افزار جدید اتوماسیون همکاران در کمال تعجب مشاهده می شود که به جای تقویت سهولت و اشتراک پذیری اطلاعات و دانش سازمانی، آنچه که بیشتر از همه مورد توجه و تمرکز ویژه قرار گرفته همانا تعریف و تحدید سطوح دسترسی تا ریزترین جزییات می باشد. به گونه ای که مبادا در جایی خطایی از کاربر سر بزند. انگار سیستم بر اساس بی اعتمادی بین مدیران و کارشناسان طراحی شده است.
در واقع بوروکراسی سنتی در ادارت ایرانی را به گونه ای سیستماتیک و پیچیده در نرم افزار جدید تعریف نموده اند. برای اولین بار بورکراسی نرم افزار از بورکراسی سنتی پیشی گرفته است. شاید بهتر باشد از لحاظ پیچیدگی نام سیستم را به “سیستم حسابداری اتوماسیون” تغییر داد بهتر باشد!
تلاش مشخصی جهت ایجاد تسریع و تسهیل در امور مشاهده نمی شود. اما به عنوان مثال به “عنوان افراد” در سیستم توجه کافی شده است. مثلا در تعریف نام اشخاص می توان علاوه بر “عنوان فرد” یک “عنوان محترمانه” هم برای او تعریف نمود. شاید در نسخه های آتی نرم افزار “عنوان خیلی محترمانه” هم اضافه شود!!
۵– رابط کاربری:
رابط کاربری در هر سیستمی اولین و مهمترین بخش آن می باشد. توجه به اصول روانشناسی از نیازهای اصلی آن می باشد. توجه به ترکیب رنگها و جانمایی آیکون ها و تفکیک پذیری و چشم نوازی صفحات و پیروی از اصول واحد از اصول اولیه آن می باشد. ارگونومی صفحات باید به گونه ای باشد که در کاربر احساس اعتماد و اطمینان به وجود آید. جهش بین صفحات باید در کمترین سطح صورت گیرد. این همان نیازی است که فناوری آژاکس پوشش می دهد.
از لحاظ بصری هیچگونه شباهت بین سیستم قبل و جدید وجود ندارد و از طرفی پراکندگی آیکون ها استرس کاربر را فزون بخشیده است.
اگر بخواهیم به صورت منصفانه در مورد نرم افزار جدید اتوماسیون قضاوت کنیم، باید گفت که رابط کاربری برنامه کلا نیاز به تحولات اساسی دارد. در سیستم جدید به نظر می آید تعداد انبوهی آیکون به صورت تصادفی در صفحه اصلی برنامه جای داده شده اند. تناسب و سنخیتی بین آیکون های مجاور هم وجود ندارد. تا جاییکه آیکون “خروج” از سیستم به جای قرار گیری در گوشه صفحه، در وسط صفحه خودنمایی می کند. رابط کاربری غیربصری، غیرملموس، پراکنده و غیر ارگونومیک می باشد. به گفته کاربران دبیرخانه از لحاظ روحی خسته کننده بوده و احساس ناامنی ایجاد می کند. ستون ها و سطرها تنظیم نیستند و مرزهای قابل تفکیک ندارند. تمام سطوح برنامه صاف و flat و یکنواخت می باشد و تفکیک واضحی بین بلوک های مختلف اطلاعاتی وجود ندارد.
۶– موارد فنی سیستم:
سالهاست که فرمت و ساختار یک ایمیل همان سادگی و شکل خود را حفظ کرده چراکه نشان داده است توانایی برآورد اصلی ترین نیاز کاربران که همانا مکاتبات سریع می باشد را داراست. از طرفی سیستم های جدید نشان می دهد که همگی در جستجوی افزایش سهولت و سرعت ارتباطات و اشتراک پذیری اطلاعات می باشند.اما آنچه در نرم افزا همکاران اتفاق افتاده همان پیچیده شدن مراحل ایجاد و ارجاع نامه و از طرفی سخت شدن تبادل نامه از طریق ece می باشد. مشکل سرور فاکس که یکی از پایه های اصلی سیستم است کماکان به قوه خود باقی است. علی رغم تلاش کارشناسان شرکت، امکان ارسال اتوماتیک و بدون دردسر فکس و ece وجود ندارد.
از لحاظ مفهومی تحلیل های سیستم تا حدود ۶۰ درصد تغییر کرده و به سمت پیچیدگی رفته است. این پیچیدگی را می توان در لغات جدیدی که به مفاهیم سیستم اضافه شده دید : امضا کننده نامه، گیرنده نامه، گیرنده ارجاع ، گیرنده رونوشت اصلی ، گیرنده رونوشت داخلی ، توزیع نامه ، ثبت متقابل ،ثبت ارجاع ، مدرک جدید ، فهرست نامه ها ، کارتابل جاری ، کارتابل یادداشت ، کارتابل حذف ، جستجوی ارجاع ، جستجوی نامه و… که هر کدام در جایی قرار دارند. نمونه ای از آموزش های ارائه شده در مورد سیستم : “این گیرنده آن گیرنده نیست بلکه این گیرنده همان گیرنده اصلی نامه است اما آن گیرنده گیرنده ارجاع نامه است!!” مشاهده می شود که حتی بین لغات تفکیک خاصی صورت نگرفته است.
طبق گزارش کاربران، نامه های کارتابل که مربوط به زمان های گذشته مثلا ۳ ماه پیش می باشد و قبل از آن قابل مشاهده نیست. انگار باید برای تک تک کاربران انتقال کارتابل صورت گیرد.
 و نهایتا اینکه سیستم با اعتراض های مختلف کاربران در حال پیاده سازی می باشد.

۷– هر نقطه از دنیا دفتر کار شماست؟! نه، اینطور نیست!
در حالیکه در صفحه مربوط به انوماسیون اداری در وب سایت این شرکت، ادعایی مبنی بر تحت وب بودن برنامه وجود دارد اما برای پیش نیاز، نیاز به نصب انواع و اقسام برنامه های متنوع و انجام تنظیم های مختلف می باشد. یعنی عملا برنامه وابسته به تنظیمات متعدد می باشد. همچنین این سیستم  نیاز به کلاینت های با توانایی بالا دارد. در غیر اینصورت مشاهده نامه ها به طور محسوس و کسالت آوری کند می باشد. این در حالیست که سیستم اتوماسیون اداری که فقط یک نامه را نشان می دهد نباید نیاز به سیستم قوی داشته باشد.
8 — امنیت مکاتبات اداری، یک بام و دو هوا!
 درحالیکه در جای جای سیستم برای مشاهده نامه فرمت را به آکروبات تغییر می دهد تا مبادا تغییر در نامه رخ دهد که این خود باعث کندی برنامه می شود. اما در کمال تعجب می بینیم که نامه ها را با فرمت word به همراه امضا زنده ایمیل می کند!
9 — دردسرهای انتقال از سیستم ویندوزی به سیستم اصطلاحا تحت وب:
جدای از زمان بسیار طولانی برای تبدیل پایگاه های اطلاعاتی و انتقال اطلاعات قبلی برای سازمانهایی که نسخه قبلی تحت ویندوز این اتوماسیون را داشته اند، اطلاعات زیادی در حین انتقال (Convert) از بین خواهد رفت  و میبایست سرور نرم افزار قبلی برای احتیاط بیشتر و مبادا نامه ای را درست منتقل نکرده باشد، در محیط سازمان فعال باقی بماند.
 
قبل از طرح سوال جستجو کنید و از ارسال سوال به صورت پیام خصوصی خودداری فرمایید.

آفلاین mmohammadi

 • مدیر سایت
 • یه دنگ از سایت به نامشه
 • *
 • سپاسگزاری ها
 • -تشکر کرده:
 • -تشکر شده:
 • ارسال: 607
 • امتیاز های کاربر: 273
  • تساوی
 • دانشگاه: تهران
 • مقطع تحصیلی: دکتری
پاسخ : نرم افزار حسابداری همکاران سیستم
« پاسخ #2 : ژوئن 15, 2015, 14:49:40 »

آشنایی با نرم افزار حسابداری همکاران سیستم

سیستم حسابداری مالی

این سیستم برای فراهم کردن اطلاعات مالی یک شرکت یا سازمان میباشد. که میتوان گفت این یکی از اهداف یک سیستم مالیست. وظیفه سیستم مالی جمع آوری نتایج عملیات و فعالیت های اقتصادی شرکت یا سازمان است.

نقش اصلی نرم افزار مالی طبقه بندی و جمع آوری اطلاعات است .همچون انبار و حسابداری انبار، دریافت و

پرداخت، دارایی های ثابت ، بهای تمام شده و ... است.

امکانات و ویژگی های اصلی نرم افزار حسابداری همکاران سیستم

این سیستم در قالب طبقه بندی های زیر بر شمرده شد :

*طبقه بندی حسابها تا 6 سطح : گروه ، کل ، معین و سه سطح تفصیلی

*تعیین ویژگی و مشخصات حسابهای معین بر اساس :ریالی ،ارزی، مقداری، ویژگی پیگیری، ماهیت حساب وارتباط با سایر سیستم ها

*ثبت اطلاعات سند به صورت یادداشت ،موقت ، بررسی شده و دائم

*ورود اطلاعات یک سند خاص با تاریخ های مختلف توسط کاربران متعدد به صورت همزمان و ایجاد ترتیب لازم توسط سیستم

*طبقه بندی اسناد به وسیله تعریف نوع سند ،همچنین سند حقوق،انبار،اصلاحی افتتاحیه و غیره

*جستجوی اسناد بر اساس طبقه بندی صورت گرفته برای نوع سند

*تطبیق حسابها و ارائه گزارش های آنالیز مانده حسابها

1*تهیه اعلامه بدهکار و بستانکار و ثبت سوابق اعلامیه های ارسالی

*ارسال اطلاعات به نرم افزار هایی همچون Excel و ....برای تهیه گزارش های مطلوب مورد نظر حسابدار

*شناسایی اسناد ارسالی از سایر سیستم ها و جلوگیری از تکرار اطلاعات برای حفظ یکپارچگی اطلاعات

*بررسی اسناد پس از دوره موقت برای کنترل دوباره اسناد صادر شده بر حسب گروه

*تهیه سند کل برای ثبت دفاتر قانونی در مقاطع زمانی انتخابی حسابدار

*انجام عملیات بستن حسابهای موقت )سود و زیان( و تعدیل ماهیت حسابها برای اصلاح مانده حسابها

*صدور اسناد بستن حسابها ،افتتاحیه و اختتامیه توسط سیستم و برگرداندن سند تعدیل ماهیت حسابها در سال بعد

*ارسال اسناد بستن حسابها ،افتتاحیه و اختتامیه به Excel قبل از صدور

*امکان تهیه صورتهای مالی در این زیر سیستم از گردش عملیات ریالی شرکت طی سال و گزارش های سیستم جهت تحویل به حسابدار

*آنالیز دفاتر در سطوح مختلف حساب ها به صورت ساده و تحلیلی

*اقدام تطبیق یافته در سطوح مختلف حسابها به صورت ساده و تحلیل شده

*تفکیک سهام به صورت عامل بر حسب انتخاب حسابدار

*مرور حسابها در کلیه سطوح حساب چه ساده و چه تحلیلی و بررسی گردش حسابها و تهیه نمودار مقایسه ای

*ترازنامه های ساده و تحلیل شده ماهانه متخلف حسابها

*دفتر روزنامه و کل و معین بر اساس ریز اسناد و اسناد کل

*تراز و گردش حسابها چه مقداری و چه ریالی و حسابهایی که ویژگی پیگیری دارند

*حسابهای فاقد گردش یا راکد مانده

*تراز مقایسه ای )این تراز مقایسه میشود با سالهای قبل(.

*گزارش وضعیت اسناد

*گزارشات جامع ،مرور حسابها و صدور سند

در این نرم افزار کاربر یا حسابدار میتواند زیر سیستم هایی که نشان دهنده عبارتهای زیر است را به مجموعه اضافه کند:

* گزارش های ارزی

*گزارش های انگلیسی

*تهیه صورت های مالی اساسی

*زیر سیستم تجمیعی

*گزارش تجزیویژگی های اصلی سیستم حسابداری همکاران سیستم:

*استفاده از واحدهای فرعی برای هر کالا و قابلیت انجام کلیه عملیات به وسیله واحدهای فرعی کالا

*تعریف کالای مشابه برای هریک از اقلام انبار

*تعریف اجزای کالا و فراهم آوردن تسهیلات ورود اطلاعات برای مصارف با استفاده از اجزای کالا

*صادر کردن اسناد صادره و وارده کالاهای امانی، کنترل موجودی کالاهای امانی و صدور اسناد حسابداری مربوط به آنها

*تعیین حقوق دسترسی در سطح انبار و درخواست کننده

*تحت پوشش قرار دادن عملیات انتقال کالا بین انبارها

*ایجاد سند حمل )بارنامه( برای تمامی اسناد خرید، امانی و فروش

*تحت پوشش قرار دادن عملیات دریافت و ارسال کالاهای امانی، امکان کنترل کالاهای امانی ما نزد دیگران ودیگران نزد ما بدون دخالت در قیمت گذاری کالاهای مصرفی یا با تاثیرگذاری در قیمت گذاری کالاهای مصرفی

*استفاده از روش های قیمت گذاری میانگین موزون لحظه ای و FIFO در حسابداری انبار در سطح انبار یا در سطح طبقه کالا

*استفاده از روش های قیمت گذاری میانگین موزون لحظه ای و FIFO در سطح عامل ردیابی پروژه، محل فیزیکی

*استفاده هم زمان از روش نرخ گذاری استاندارد برای محاسبه انحراف از برنامه های تصویب شده

*قیمت گذاری محصولات و نیمه ساخته ها در طول دوره با بهره گیری از نرخ استاندارد

*قیمت گذاری محصولات و نیمه ساخته ها در پایان دوره با بهره گیری از نرخ واقعی

*صدور اسناد وارد شده و صادر شده بر مبنای مجوزهای ثبت شده به وسیله سیستم هایی همچون تدارکات، فروش و برنامه ریزی تولید

*ردیابی یک کالا در هنگام ورود و خروج به انبار بر حسب عواملی همچون تاریخ اعتبار (Expire Date) ، پروژه ،

سریال خاص هر کالا ، فروشندگان و نوع خرید و . . . با انتخاب و نام گذاری به وسیله کاربر

*برقراری کنترل های لازم بر روی موجودی و دسترسی لحظه ای به کاردکس و میزان موجودی در سطح انبار یا موسسه

*صدور اسناد حسابداری خرید، مصرف و سایر اسناد وارد شده و صادر شده و ثبت آنها در سیستم حسابداری به صورت یکپارچه

*قابلیت قیمت گذاری اسناد به صورت برآوردی و واقعی و انجام محاسبات لازم در هنگام عملیات تعدیل اسناد به صورت خودکار

*اصلاح ریالی اسناد پس از قطعی شدن و صدور سند تعدیلات مجدد

*عملیات انبارگردانی و تنظیم عملیات بر اساس نیاز سازمان و صدور سند کسورات و اضافات انبار گردانی

*صدور تگ های انبارگردانی بر اساس نحوه اجرای عملیات از قبیل صدور تگ سفید و صدور تگ کالاهای جدید

*انتقال اطلاعات حساب ها به عملیات پایان سال مالی شامل انتقال اطلاعات ریالی، مقداری و اسناد مربوط به انحراف نرخ های اقلام موجود

*خواندن خودکار نرخ استاندارد کالاها از سیستم بودجه

*خواندن خودکار نرخ واقعی محصولات از سیستم بهای تمام شده

*صدور اسناد عطف به اطلاعات اسناد سال گذشته و محاسبه تعدیلات و صدور سند حسابداری آنها

*امکان قیمت گذاری خودکار اسناد با آخرین نرخ خرید، آخرین نرخ مصرف، نرخ استاندارد و نرخ واقعی

*امکان صدور سند حسابداری در سطح یک طبقه، گروهی از اسناد منتخب، یک سند وارده، یک قلم سند، یک

اصلاح بها برای یک قلم سند

*امکان صدور سند حسابداری تعدیلات به صورت جداگانه

*امکان خواندن از Text برای رسیدهای موقت امکان طراحی کردن فیلدهای مورد نیاز در فرم اسناد انبار متناسب با نیاز کاربر نرم افزار

*منتقل کردن اطلاعات نرخ واقعی محصولات به صورت خودکار از سیستم بهای تمام شده )در صورت ارتباط باسیستم بهای تمام شده ) انتقال اطلاعات نرخ استاندارد کالا به صورت خودکار از سیستم بودجه )در صورت ارتباط باسیستم بودجهه و تحلیل سیستم های مالی
بهترین ویژگی این نرم افزار گزارش دهی آن است.

تعیین گزارشات انبار:

*مصرف مراکز هزینه بر حسب عوامل مصرف

*انبارگردانی

*کنترل موجودی از قبیل گزارش اقلام راکد، کم مصرف، پرمصرف و . . .

*مغایرت بین حسابداری انبار و حسابداری مالی

*گزارش های مدیریتی در قالب نمودارهای متنوع

معرفی موسسات و شرکتها:

در این بخش موسسات و شرکتهای وابسته و در حال فعالیت با شرکت مذکور تعریف میشوند.که در منوی مقابل درقسمت افقی اطلاعات پایه نوشته میشود. اطلاعات مورد نیاز این فرم عنوان ، نام موسسه ، کد اقتصادی شرکت ،نام اختصارنوشته میشود.

 

معرفی اشخاص

در این فرم مشخصات اشخاصی را که در سیستم معرفی کرده ایم را مشاهده میکنیم .برای اضافه کردن شخصی جدید میتوان از کلید + استفاده کرد.

تعریف حسابهای گروه

برای تعریف گروه یا همان کلی ترین شاخه کدینگ حسابداری، باید در منو های عمودی سیستم بر روی منوی

حسابها و بعد بر روی گزینه گروه کلید کرد.

حساب کل

اگر طول حساب گروه این شرکت مذکوریک باشد و طول حساب کل 2، حساب کل یک رقم اول خود را از کل

میگیرد.این راه مشخص میکند این حساب کل مربوط به کدام گروه است .

حساب معین

در این قسمت تفصیلی ها تحت عناوین یا گروه های خاصی تعریف می شوند.وقتی در قسمت صدور سند در حال وارد کردن اطلاعات یک سند هستیم ، برای هر معین تنها تفصیلی ها را می بینیم .

در این فرم بدهکار طی دوره داریم این گزینه برای حسابهای معینی است که در طول دوره مالی باید همواره بدهکارباشند و حتی یک ریال بستانکار شدن آنها از نظر نرم افزار قبول نیست .همینطور برای بستانکارها.

بدهکار و بستانکار پایان دوره :

این گزینه برای حسابهای معینی که بدهکار یا بستانکار شدن آنها در طول دوره مهم نیست؛اما در پایان دوره مانده بدهکار میشود.

مزایای نرم افزار همکاران سیستم

نگهداری حسابها در سطوح تفصیلی به منظور محاسبه هزینه ها به تفکیک مراکز هزینه ،پروژه ،فعالیت

،قرارداد،پیمانکار و ساختار شکست پروژه

سیستم کنترل صرف منابع با کمک سیستم حقوق و دستمزد ،علاوه بر پوشش این نیازها قادر به پاسخگویی

قوانین متفاوت بیمه و مالیات می باشد .

بهای تمام شده

سیستم بهای تمام شده این نرم افزار ،اطلاعات به موقع ،دقیق و مناسب فعالیت های تولیدی سازمان را

ارائه می دهد. اطلاعات تهیه شده ، بهای تمام شده برای تعیین قیمت فروش ، کنترل و کاهش هزینه

ها،تجزیه و تحلیل سودآوری هر یک از انواع تولیدات و ... مورد استفاده قرار می گیرد.

دراین نرم افزار گزارش دفتر را میتوان بر اساس روزنامه ،کل ، معین و یا تفصیلی تهیه کرد.در این گزارش اگر دریک روز بیش از یک گردش داشته باشد،مانده ی گردش نمایش داده میشود و بدین ترتیب از تکرار آنها جلوگیری میشود.

این نرم افزار به طور دقیق و جداگانه ای تمام ریز دفاتر و حسابها را نشان میدهد
قبل از طرح سوال جستجو کنید و از ارسال سوال به صورت پیام خصوصی خودداری فرمایید.

آفلاین mmohammadi

 • مدیر سایت
 • یه دنگ از سایت به نامشه
 • *
 • سپاسگزاری ها
 • -تشکر کرده:
 • -تشکر شده:
 • ارسال: 607
 • امتیاز های کاربر: 273
  • تساوی
 • دانشگاه: تهران
 • مقطع تحصیلی: دکتری
پاسخ : نرم افزار حسابداری همکاران سیستم
« پاسخ #3 : ژوئن 15, 2015, 18:44:20 »
سیستم دارایی ثابت همکاران سیستم
برنامه نرم افزاری که یکی از بخشهای آن مورد بررسی قرار گرفته است برنامه نرم افزاری همکاران سیستم است که معرفی کوتاهی از این شرکت را ارائه می نمایم:
 همکاران سیستم یک شرکت ارائه دهنده راهکارهای نرم افزاری در ایران است . این شرکت در زمینه تولید و ارائه راهکارهای نرم افزاری برای کسب و کارهای بزرگ ، متوسط و کوچک در صنایع تولیدی ، موسسات خدماتی و بازرگانی و سازمانهای دولتی فعالیت می کند.
همکاران سیستم در سال 1366 آغاز به کار کرد و در حال حاضر از بیش از 22000 مشتری در کسب و کارهای بزرگ ، متوسط و کوچک دارد و بزرگترین شرکت نرم افزاری بخش خصوصی به شمار می رود.
همکاران سیستم 50 شرکت زیرمجموعه دارد که شامل 6 شرکت تخصصی ، 23 شرکت منطقه ای در 19 استان و 21 شرکت تحت لیسانس است.

دارایی ثابت (دارایی ثابت مشهود)
بخش مورد بررسی اینجانب در برنامه نرم افزاری همکاران سیستم بخش حسابداری دارایی ثابت مشهود است . داراییهای ثابت مشهود بخش بسیار مهمی از کل داراییهای یک شرکت را تشکیل می دهند . عملیات اصلی شرکت اغلب توسط داراییهای ثابت مشهود انجام می گیرد بعبارت دیگر رابطه بین درآمد عملیاتی و داراییهای ثابت مشهود رابطه ای مستقیم و ملموس است . حال آنکه داراییهای نامشهود اغلب بصورت غیرمستقیم به ایجاد درآمد در یک واحد تجاری کمک می کند.
دارایی ثابت مشهود به دارایی مشهودی اطلاق می شود که به منظور استفاده در تولید یا عرضه کالا یا خدمات ، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری توسط واحد تجاری نگهداری می شود و انتظار می رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرد.
داراییهای ثابت در بردارنده اقلامی مانند : زمین ، ساختمان ، ماشین آلات و تجهیزات ، کشتی ، هواپیما ، وسایل نقیله ، اثاثه و منصوبات ، تاسیسات و مواردی از این قبیل است.
در اینجا برخی موارد در ثبت حسابداری دارایی ثابت مشهود را مرور می نمایم :

روشهای تحصیل اموال ، ماشین آلات و تجهیزات :
1.   نقد
2.   نسیه یا نقد و نسیه
3.   صدور اسناد بلند مدت
4.   صدور سهام
5.   بصورت تحصیل گروهی از داراییها به شکل یکجا
6.   در قالب احداث یا ساخت
7.   بصورت رایگان
8.   بصورت معاوضه

مخارج بعد از تحصیل اموال ، ماشین آلات و تجهیزات :
   مخارج جاری
   مخارج سرمایه ای که شامل : مخارج تعمیرات و نگهداری ، مخارج تعویض و بهسازی ، مخارج گسترش و الحاق  و مخارج جابجایی و نصب مجدد

كاهش دایمی در ارزش دارایی که  به شرح زیر است :
1.   خسارت فیزیکی
2.   بلا استفاده ماندن دارایی
3.   زیان دهی عملیات دارایی
4.   جریانهای نقدی منفی از دارایی
5.   کاهش خالص ارزش فروش دارایی به مبلغ کمتر از ارزش دفتری آن
6.   نابابی فنی
7.   تغییرات قانونی یا محیطی موثر بر قابلیت بازیافت مبلغ دفتری دارایی
8.   تغییرات ساختاری در شرایط اقتصادی
9.   فزونی قابل ملاحظه مخارج انباشته تحصیل یک دارایی بر بهای تمام شده مورد انتظار آن
 
ضوابط و شرایط تجدیدی ارزیابی :
یكی از ضوابط مهمی كه در امر تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود باید در نظر گرفته شود تناوب در تجدید ارزیابی است ، یعنی مبالغ تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود باید در فواصل زمانی منظم تجدید نظر شود .
انتقال تمام یا بخشی از مازاد تجدید ارزیابی به سود (زیان) انباشته با تحقق درآمد مزبور و تنها در موارد زیر صورت می گیرد:
   برکناری یا فروش دارایی مربوطه
   به موازات استفاده از دارایی توسط واحد تجاری

كنارگذاری و واگذاری دارایی:
اقلام داراییهای ثابت مشهودی كه واگذار شده و یا به طور دایمی بلا استفاده بوده و فاقد منافع آتی تشخیص داده می شود باید از حسابها حذف و هر گونه سود یا زیان مربوطه محاسه و در حسابها شناسایی گردد.

استهلاك داراییهای ثابت مشهود:
استهلاك فرایند تشخیص سیستماتیك بهای تمام شده یك دارایی به سالهـــــای عمر مفید اقتصادی آن می باشد که از روشهای زیر می توان محاسبه نمود:
1.   روش مستقیم 
2.   روش فعالیت (روش تغییر هزینه) : روش ساعات کارکرد ، روش میزان تولید
3.   روش نزولی : روش مانده نزولی ، روش نزولی مضاعف و روش مجموع سنوات
4.   سایر روشهای محاسبه استهلاک : روش استهلاک گروهی و روش استهلاک ترکیبی

مسایل حسابداری مربوط به دارایی ثابت مشهود در نرم افزار همکاران سیستم
به دلیل اهمیت دارایی ثابت مشهود ، مسائل حسابداری مربوط به این طبقه از داراییها از اهمیت و پیچیدگی خاصی برخوردار است که استاندارد حسابداری شماره 11 با عنوان داراییهای ثابت مشهود بصورت مستقیم به نحوه حسابداری (شامل : شناخت دارایی ، تعیین مبلغ دفتری آن و شناخت هزینه استهلاک و زیان کاهش دارایی) در داراییهای ثابت مشهود می پردازد .
اهم مسایل حسابداری مربوط به داراییهای ثابت مشهود عبارتند از : شناسایی ، اندازه گیری و ثبت اولیه داراییهای ثابت مشهود تحصیل شده ، پس از آن استهلاک ، واگذاری یا فروش و معاوضه داراییهای ثابت مشهود.

در راهنمای کاربری نرم افزار دارایی ثابت همکاران سیستم به 13 فصل اشاره شده است که هر کدام از این فصلها شامل بخشهای مختلفی می شود که عناوین این فصول به شرح زیر است:
   فصل اول : کلیاتی درباره سیستم دارایی ثابت ارائه شده است تا اطلاعات بیشتری برای کسانیکه به تازگی با این سیستم آشنا شده اند فراهم آید.
   فصل دوم : چگونگی معرفی اطلاعات پایه مورد نیاز برای انجام عملیات جاری در دارایی ثابت
   فصل سوم : چگونگی ورود اطلاعات استقرار دارایی
   فصل چهارم : نحوه ایجاد دارایی و اطلاعات مربوط به آن
   فصل پنجم : چگونگی ورود اطلاعات مربوط به تعمیرات اساسی دارایی
   فصل ششم : چگونگی عملیات مربوط به جابجایی با تغییر وضعیت دارایی
   فصل هفتم : اشکال مختلف خروج دارایی از لیست داراییها و عملیات مربوط به آن
   فصل هشتم : نحوه تهیه فهرستی از داراییها ، جهت اموال گردانی
   فصل نهم : چگونگی ورود اطلاعات مربوط به تجدید دارایی
   فصل دهم و یازدهم : نحوه تغییر و ایجاد سال مالی و انتقال مانده ها به سال جدید
   فصل دوازدهم و سیزدهم : شیوه استفاده کاربران از گزارشهای دارایی ثابت عنوان گردیده است .

با توجه به توضیحات موجود در راهنمای استفاده کاربری از برنامه نرم افزاری همکاران سیستم در طبقه دارایی ثابت مشهود و استفاده از نظریات صاحب نظران و کارشنان زبده و با تجربه در حسابداری در رابطه با مزایا و معایبی که این سیستم دارا می باشد (البته توجه به این موضوع که موارد اعلام شده در ذیل حتمی و قطعی نمی باشد) که این موارد در زمینه خریداری ، نصب و راه اندازی سیستم و همچنین مراحل ثبت حسابداری در طبقه داراییهای ثابت مشهود را شامل می شود.
مزایا
1.   کمک به مدیریت و مراقبت از داراییها و کنترل سرمایه گذاری
با جمع آوری اطلاعات مربوط به داراییهای خریداری شده در سازمانها و همچنین نظارت بر وضعیت این گونه داراییها به منظور جایگزینی به موقع ، کسب اطمینان از پوشش بیمه ای مناسب ، کنترل نقل و انتقال ، محاسبه استهلاک و 000 در یک بانک اطلاعاتی متمرکز ، ضمن پردازش و داده کاوی این اطلاعات می توان کنترل قدرتمندی بر روی وضعیت داراییهای موجود در سازمان و روند سرمایه گذاری در این حوزه داشت.
2.   یکپارچگی اطلاعات و سهولت در انجام عملیات
یکپارچگی این سیستم با سیستم های حسابداری انبار و تدارکات علاوه بر یکپارچه کردن اطلاعات ، موجب افزایش بهره وری سازمانی و اطمینان از صحت و دقت اطلاعات نمایش داده شده در گزارشها می شود.
3.   تعریف قوانین استهلاک توسط کاربر و یا استفاده از جدول قوانین ثبت شده در نرم افزار
4.   تعیین محل استقرار دارایی بصورت درختواره
5.   گروه بندی درختواره ای داراییها
6.   تفکیک وظایف جمع دار از حسابدار اموال
7.   تعیین روش محاسبه استهلاک دارایی از طریق گروه دارایی یا اقلام دارایی
8.   ثبت اطلاعات داراییها  و امکان صدور اسناد استهلاک دارایی
9.   صدور اسناد مالی دارایی
10.   ثبت داراییها و تخصیص شماره پلاک از طریق خرید مستقیم دریافت از انبار اقلام تکمیل شده توسط پروژه یا اقلام انتقالی از سازمانهای دیگر
11.   قیمت گذاری دارایی بر اساس قیمت مندرج در برگ تحویل انبار قیمت تمام شده پروژه یا قیمت خرید
12.   تعمیرات اساسی و امکان انتخاب روش تاثیر گذاری تعمیرات در محاسبه استهلاک
13.   امکان تعدیل قیمت
14.   بیمه دارایی بصورت فردی و گروهی و محاسبه هزینه بیمه
15.   صدور سند محاسبات بیمه
16.   صورت برداری و تطبیق دارایی
17.   تعیین جمع دارایی بطو همزمان
18.   محاسبه تعدیلات نرخ و روش محاسبه استهلاک دارایی
19.   ثبت مالیات بر ارزش افزوده
20.   ارزیابی مجدد دارایی
21.   محاسبه استهلاک داراییها بصورت جمعی و گروهی یا اقلام دارایی
22.   نقل و انتقال ، خروج و حذف دارایی و ثبت سوابق مربوط به هریک
23.   اعلام بدون استفاده شدن دارایی برای در نظر گرفتن تاثیر آن در محاسبه استهلاک دارایی
24.   عملیات پایان سال داراییها
25.   گزارش مرور داراییها (کارت داراییها): امکان بررسی و مرور اطلاعات داراییها (شامل : پلاک گروه طبقه بندی محل استقرار ریز تفصیلی ها)
26.   گزارشات آماده : امکان گزارش گیری از اطلاعات لیست داراییها ، نقل و انتقالات و تعدیلات را برای کاربر فراهم می کند.
27.   گزارش خلاصه عملکرد : امکان تهیه گزارش خلاصه عملکرد به تفکیک گروه تفصیلی و طبقه بندی را فراهم می کند.
28.   گزارش مغایرت اسناد حسابداری : امکان کنترل و ردیابی مغایرت اطلاعات ثبت شده در دارایی ثابت و اطلاعات اسناد حسابداری را می دهد.

معایب
1.   طبق تجربه شخصی کارشناسان زبده و با تجربه در شرکت مورد تحقیق در 10 تا 12 سال قبل از جانب شرکت همکاران سیستم نیازهای متنوع و گاه متناقص استفاده کنندگان را به نحو بسیار خوبی برآورده می کردند ، مواردی از قبیل : کانورت کردن دیتا بیس های نرم افزارهای دیگر به همکاران سیستم ، آموزش هایی با کیفیت بالا در حد مشاوره و موارد بسیاری از این دست باعث می شد که استفاده کنندگان سیستم اطمینان حاصل کنند که کارشناسان همکاران سیستم همزمان به نرم افزارهای تخصصی خود در هر دو رشته حسابداری و کامپیوتر تا حد قابل قبولی خبره هستند.
کارشناسان کم تجربه سال های اخیر بخصوص در آموزش و نیز پاسخگویی با تاخیر ، به نیازهای مشتریان که احتمالا از بزرگ شدن این شرکت نشات می گیرد و اعمال محدودیت در دسترسی به اطلاعات برای کارشناسان و طبقه بندی شدن آن شاید به دلیل پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی ، در سال های اخیر باعث مقداری تنبلی و سنگین شدن غیر عادی وکاهش انعطاف پذیری مجموعه همکاران سیستم شده که این موضوع در فروش ، نصب و راه اندازی کمتر و در پشتیبانی و آموزش نرم افزارهای همکاران سیستم بیشتر به چشم می خورد .
به نظر می رسد شرکت همکاران سیستم می بایست افزایش مراقبتهای حرفه ای کارکنان و جذب نیروهای حرفه ای تر ، که احتمالا با هزینه بیشتری مواجه خواهد بود را  از یکسو و افزایش کنترل خود بر شرکتهای منطقه ای یا پناه را در برنامه های خود قرار دهند تا مبادا با دریافت هزینه های بالای این شرکتهای زیرمجموعه در استقرار و پشتیبانی ولی بدون کیفیت ، به شان همکاران سیستم و بعضا زیرکانه به این "برند" آسیب برسانند.
2.   درست است که همکاران سیستم هنوز هم در رقابت با سایر نرم افزارهای مشابه به لحاظ کیفیت ، بی منازعه می باشد ولی به نظر می رسد باید روش فکری اش را در قبال مشتریانش که باعث موفقیت آن مجموعه در بدو تاسیس و در ادامه آن شده را حفظ کند و مغرور نشود و بداند که وفاداری مشتریانش لزوما همیشگی نیست.
3.   بعد از اختصاص دادن پلاک اموال به دارایی در صورتیکه اشتباه از سوی کاربر در ثبت دارایی صورت گرفته باشد و بخواهد دارایی را  حذف کند ، پلاک اموال اختصاص داده شده سوخت شده و از بین می رود و دیگر نمی توان آن را به دارایی دیگری اختصاص داد.
4.   در هنگام ثبت چندین دارایی مشابه بصورت یکجا در صورتیکه مبلغ بهای تمام شده داراییها ، رند و سرراست نباشد ، سیستم همه داراییها بجز یک مورد را رند کرده و تفاوت را در یک دارایی آخر اعمال می کند.
5.   گاهی اوقات بعد از انجام محاسبات استهلاک و بعد از اینکه سیستم سند استهلاک را ثبت کرد ، سیستم یک سند تعدیل بعنوان اصلاح محاسبات صادر می کند .
قبل از طرح سوال جستجو کنید و از ارسال سوال به صورت پیام خصوصی خودداری فرمایید.

تالار گفتگوی حسابداری


Tags: