نویسنده موضوع: انتشار الزامات مشترک برای ارزش منصفانه و افشا توسط هیئ  (دفعات بازدید: 2077 بار)

آفلاین khoshnoud

 • مدیر دانلود
 • بابا حرفه ای
 • *
 • سپاسگزاری ها
 • -تشکر کرده:
 • -تشکر شده:
 • ارسال: 483
 • امتیاز های کاربر: 87
  • چرتکه نوین حسابداری حسین خشنود
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
انتشار الزامات مشترک برای ارزش منصفانه و افشا توسط هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری و هیئت استانداردهای حسابداری مالی
هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری و هیئت استانداردهای حسابداری مالی رهنمود جدیدی در زمینه ارزش منصفانه و الزامات افشا برای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و اصول پذیرفته شده حسابداری امریکا منتشر کردند.
این رهنمود با تشریح استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 13 با عنوان ”اندازه‌گیری ارزش منصفانه” پروژه مهم دو هیئت در زمینه ارتقای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و اصول پذیرفته شده حسابداری امریکا را تکمیل کرده و موجب همگرایی آنها می‌شود.
تکمیل این پروژه نتیجه نهایی بیش از پنج سال کار در راستای ارتقا و هماهنگ کردن اندازه‌گیری ارزش منصفانه و الزامات افشا است. الزاماتی که بخش عمده‌ای از آن در استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و اصول پذیرفته شده حسابداری امریکا یکسان است، از تشریفات گسترده کار و رایزنی عمومی از جمله استفاده از نظرات و همکاری متخصصین گروه مشاوره متخصصین ارزش منصفانه و گروه ارزیابی منابع هیئت استانداردهای حسابداری مالی منتفع گردیده‌است. الزامات فوق استفاده از حسابداری ارزش منصفانه را توسعه نداده، اما رهنمودی در مورد چگونگی بکارگیری آن در جایی که استفاده از آن بر اساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و یا اصول پذیرفته شده حسابداری امریکا الزامی و یا مجاز می‌باشد، ارائه کرده‌است.
استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی با عنوان اندازه‌گیری ارزش منصفانه با ارائه یک تعریف قطعی از ارزش منصفانه و منبع واحدی برای اندازه‌گیری ارزش منصفانه و الزامات افشا موجب بهبود ثبات رویه و کاهش پیچیدگی خواهد شد.
آقای توئیدی (David Tweedie)[/size]، رئیس هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری گفت:[/b]
[/size]نهایی شدن این پروژه تکمیل پروژه مهم همگرایی را مشخص می‌کند و در رویارویی با بحران مالی جهانی عامل بسیار مهمی است. نتیجه آن رهنمودی روشن‌تر و هماهنگ‌تر در زمینه اندازه‌گیری ارزش منصفانه هنگام التزام به استفاده از آن می‌باشد. [/b][/size]لسلی سیدمن (Leslie F Seidman)[/b] ، رئیس هیئت استانداردهای حسابداری گفت:[/font][/b]
این به روزآوری نمایانگر گام مثبت دیگری به سوی هدف مشترک همگرایی جهانی استانداردهای حسابداری است. داشتن تعریف هماهنگی از ”ارزش منصفانه“ موجب ارتقای هماهنگی اطلاعات مالی در سراسر جهان خواهدشد. این اقدام ما جوابگوی افشای بهتر در خصوص مفروضات استفاده شده در اندازه‌گیری ارزش منصفانه نیز هست.[/font][/b]
[/font][/b]
بهای استفاده ازاین مطلب12صلوات واسه ظهورآقا امام زمانه

تالار گفتگوی حسابداری


Tags: